Versoepeling betalingsregeling belastingschuld door bijzonder uitstel

Update: 19 september 2022

Hebt u moeite met het betalen van de termijnbedragen van de betalingsregeling? Dan kunt u ons vragen de betalingsregeling (tijdelijk) aan te passen. Hiervoor gelden voorwaarden. En de aanpassing heeft gevolgen voor het termijnbedrag, het bedrag aan invorderingsrente en de looptijd van de betalingsregeling.

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u ons vragen:

 • of u 1 keer een betaalpauze van 3 maanden of een kwartaaltermijn mag nemen
 • of u per kwartaal mag betalen, in plaats van per maand
 • of u maximaal 7 jaar (84 maanden) mag doen over het afbetalen van uw belastingschuld, in plaats van 5 jaar (60 maanden)

Betaalpauze

U kunt ons vragen om een betaalpauze van 3 maanden of een kwartaaltermijn als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen. Of u hebt hiervoor uitstel van betaling gekregen.
 • In een brief motiveert u waarom u voor een korte periode problemen bij het afbetalen verwacht. Stuur uw brief naar:
  Belastingdienst
  Postbus 100
  6400 AC Heerlen

Gevolgen betaalpauze

Als uw verzoek wordt toegewezen, heeft dit de volgende gevolgen:

 • De termijnbedragen worden hoger.
 • U moet meer invorderingsrente betalen.
 • De einddatum blijft 1 oktober 2027.

U krijgt van ons een brief met de nieuwe termijnbedragen en betaaldatums.

Betaling per kwartaal

U kunt ons vragen of u per kwartaal mag betalen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen. Of u hebt hiervoor uitstel van betaling gekregen.
 • In een brief motiveert u waarom u per kwartaal wilt betalen. Stuur uw brief naar:
  Belastingdienst
  Postbus 100
  6400 AC Heerlen

Gevolgen betaling per kwartaal

Als uw verzoek wordt toegewezen, heeft dit de volgende gevolgen:

 • De termijnbedragen worden hoger.
 • U betaalt meer invorderingsrente.
 • De uiterste betaaldatum van de eerstvolgende betalingstermijn wordt de laatste dag van het lopende kalenderkwartaal waarin het verzoek is ingediend.
  Voorbeeld: U doet een verzoek op 10 oktober 2022. Dan is de uiterste betaaldatum van de maanden oktober tot en met december: 31 december 2022. Elke volgende termijn vervalt telkens een kwartaal later.
 • De einddatum van de betalingsregeling blijft 1 oktober 2027.

U krijgt van ons een brief met de nieuwe termijnbedragen en betaaldatums.

Verlenging betalingsregeling

U kunt ons vragen of u maximaal 7 jaar (84 maanden) mag doen over het afbetalen van uw belastingschuld als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw belastingschuld door het bijzonder uitstel is € 10.000 of hoger.
 • U hebt vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen. Of u hebt hiervoor uitstel van betaling gekregen.
 • U hebt geen openstaande belastingschuld die op of vóór 12 maart 2020 betaald had moeten zijn, waarvoor de dwanginvordering was opgestart en waarvoor u op 12 maart 2020 geen uitstel van betaling had. Er is sprake van dwanginvordering als wij u een aanmaning hebben gestuurd.
 • In een brief motiveert u waarom u de betalingsregeling wilt verlengen. En u maakt aannemelijk dat u uw belastingschuld niet binnen 5 jaar kunt afbetalen, maar wel binnen 7 jaar.
 • U stuurt ons een liquiditeitsprognose voor de komende 2 jaar, gerekend vanaf de datum van uw verzoek. Uit deze prognose moet blijken dat u de nieuwe, lagere termijnbedragen wel kunt betalen.
 • Is uw belastingschuld door het bijzonder uitstel € 50.000 of hoger? Dan moet u ons ook het volgende sturen:
  • jaarstukken van de laatste 3 kalenderjaren
  • een verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld een accountant) dat er geen aanwijzingen zijn dat uw onderneming niet levensvatbaar is

  Stuur uw brief naar:
  Belastingdienst
  Postbus 100
  6400 AC Heerlen

Gevolgen verlenging betalingsregeling

Als uw verzoek wordt toegewezen, heeft dit de volgende gevolgen:

 • De termijnbedragen worden lager.

 • U betaalt meer invorderingsrente.

 • De einddatum van de betalingsregeling wordt 1 oktober 2029.

U krijgt van ons een brief met de nieuwe termijnbedragen en betaaldatums.

Betaal vanaf oktober 2022 de termijnbedragen

Hebt u een verzoek ingediend om de betalingsregeling aan te passen, maar hebt u nog geen bericht van ons gekregen? Betaal dan alvast volgens uw verzoek. Houdt u er wel rekening mee dat als uw verzoek is afgewezen, u dan de inmiddels opgelopen achterstand direct moet inlopen. Wij handelen uw verzoek in principe af binnen 8 weken nadat wij uw verzoek hebben ontvangen.

In de brief die u van ons hebt gekregen met het vastgestelde maandbedrag dat u moet betalen, staan het rekeningnummer en het betalingskenmerk van de betalingsregeling. Gebruik dit betalingskenmerk bij elke betaling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.