Online verzoek aanpassing betalingsregeling bijzonder uitstel

Bent u ondernemer en hebt u een betalingsregeling voor de belastingschuld door bijzonder uitstel? En hebt u moeite met het betalen van de termijnbedragen? Met het formulier ‘Corona betaalregeling’ kunt u ons vragen de betalingsregeling (tijdelijk) aan te passen.

U kunt met het formulier om 1 of meer van deze 3 aanpassingen vragen:

 • kwartaalbetaling: u betaalt per kwartaal in plaats van per maand
 • betaalpauze: u kunt 1 keer een periode van maximaal 6 aaneengesloten maanden of 2 aaneengesloten kwartalen stoppen met betalen
 • verlenging: u verlengt de regeling naar maximaal 7 jaar
  Dit kan alleen als u een betalingsregeling hebt voor minimaal € 10.000.

Voor het aanpassen van de betalingsregeling gelden voorwaarden. En de aanpassing(en) hebben gevolgen voor het termijnbedrag, het bedrag aan invorderingsrente en de looptijd van de betalingsregeling.

Gevraagde informatie en bijlagen

Houd alle gegevens en de documenten die u moet uploaden bij de hand. Vul het formulier in 1 keer in, en verstuur het daarna meteen. U kunt het niet opslaan om later verder te gaan.

We vragen u om de volgende gegevens:

 • bij kwartaalbetaling: motivatie waarom het nodig is dat u per kwartaal betaalt
 • bij betaalpauze: motivatie waarom u de betaalpauze nodig hebt en op welke datum u deze wilt opnemen
 • bij verlenging:
  • motivatie waarom u de verlenging nodig hebt en tot welke datum u de betalingsregeling wilt verlengen
  • een liquiditeitsprognose voor de komende 24 maanden, gerekend vanaf de datum van uw verzoek
  • Is uw belastingschuld door het bijzonder uitstel € 50.000 of hoger? Dan stuurt u ook het volgende mee:
   • jaarstukken van de laatste 3 kalenderjaren
   • een verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld een accountant) dat er geen aanwijzingen zijn dat uw onderneming niet levensvatbaar is

U kunt de gevraagde documenten alleen uploaden als pdf. U kunt maximaal 20 bijlagen toevoegen. Elke bijlage mag maximaal 30 MB groot zijn.

Inloggen

U logt in met uw DigiD. Heeft de onderneming waarvoor u het verzoek doet, een RSIN of fiscaal nummer? Dan vult u in het formulier het RSIN of fiscaal nummer in. Heeft de onderneming géén RSIN of fiscaal nummer? Dan gebruiken wij het burgerservicenummer (bsn) dat gekoppeld is aan uw DigiD voor de afhandeling van uw verzoek.

Betalingsregeling aanpassen

Beslissing binnen 8 weken

Binnen 8 weken nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, krijgt u van ons een brief waarin wij u onze beslissing laten weten.

Betalen tijdens beslistermijn

Totdat u bericht van ons krijgt over uw verzoek, hebt u 2 mogelijkheden:

 • U betaalt volgens de huidige betalingsregeling.
 • U betaalt volgens uw verzoek.

Let op!

Betaalt u volgens uw verzoek en wijzen wij uw verzoek af? Dan hebt u intussen een achterstand opgelopen. Die moet u na onze beslissing direct inlopen. U krijgt hierover apart een brief.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.