Coronacrisis: Douane ondersteunt ondernemers met maatregelenpakket

Update: 4 oktober 2021

Deze maatregelen zijn beƫindigd.

Door de coronacrisis kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen en niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. Wij gaan ondernemers die om deze reden in de problemen komen, ondersteunen met een pakket aan maatregelen. Deze lichten we hieronder toe.

Lees ook: Coronacrisis - uitstel van betaling bij de Douane.

Wettelijke termijnen

  • We zorgen voor maatwerk voor bedrijven die niet kunnen voldoen aan de strikte wettelijke termijnen, zoals voor het indienen van aanvullende douaneaangiften (maandaangifte).
  • We adviseren bedrijven om bezwaren en verzoeken om teruggaaf pro-forma in te dienen. Bij overschrijding van de wettelijke termijn houden wij rekening met de omstandigheden.
  • We beschouwen het niet-voldoen aan wettelijke termijnen voor douanevervoer als gevolg van coronamaatregelen als een verschoonbare termijnoverschrijding.

Vergunningen

  • We zorgen voor maatwerk voor bedrijven die niet kunnen voldoen aan de solvabiliteitseisen van een AEO-vergunning, de toelating douanevertegenwoordiger of de vermindering dan wel ontheffing van de zekerheidsstelling op grond van een DWU-vergunning doorlopende zekerheid.
  • De termijn voor lopende vergunningaanvragen die in verband met het coronavirus niet goed kunnen worden afgerond, wordt geschorst. Heeft uw bedrijf de vergunning elektronisch aangevraagd, dan verzoeken wij u om zelf uitstel van behandeling aan te vragen. In het EU Trader Portal doet u dat via de knop 'Aanpassingen en termijn voorstellen'. In het EU Customs Trader Portal (voor AEO-aanvragen) doet u dat via de knop 'Verzoek om aanpassing'. Wij zorgen voor maatwerk voor bedrijven die snel een vergunning nodig hebben.
  • Op het terrein van accijns zorgen we voor maatwerk voor bedrijven die niet kunnen voldoen aan de denatureringseisen voor alcohol die is bestemd voor medische desinfectiemiddelen.

Wilt u een beroep doen op 1 of meer van deze maatregelen?

  • Dan kunt u contact opnemen met het bedrijvencontactpunt in uw regio. Wij zullen de situatie van elk bedrijf afzonderlijk beoordelen, en kunnen hiervoor vragen om nadere informatie. Uw bedrijf zal moeten aantonen dat het problemen ondervindt als gevolg van de coronacrisis. Wij zullen samen met uw bedrijf werken aan een goede oplossing binnen de geldende regelgeving.

Boetes

  • We gaan coulant om met bedrijven die niet tijdig voldoen aan douaneverplichtingen als gevolg van de coronacrisis. Als er geen andere reden is om te spreken van een overtreding dan wel misdrijf en of opzet/grove schuld, leggen wij geen boete op.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.