Coronacrisis: Douane ondersteunt ondernemers met maatregelenpakket

Door de coronacrisis kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen en niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. Wij gaan ondernemers die om deze reden in de problemen komen, ondersteunen met een pakket aan maatregelen. Deze lichten we hieronder toe.

Wettelijke termijnen

  • We zorgen voor maatwerk voor bedrijven die niet kunnen voldoen aan de strikte wettelijke termijnen, zoals voor het indienen van aanvullende douaneaangiften (maandaangifte).
  • We adviseren bedrijven om bezwaren en verzoeken om teruggaaf pro-forma in te dienen. Bij overschrijding van de wettelijke termijn houden wij rekening met de omstandigheden.
  • We beschouwen het niet-voldoen aan wettelijke termijnen voor douanevervoer als gevolg van coronamaatregelen als een verschoonbare termijnoverschrijding.

Vergunningen

  • We zorgen voor maatwerk voor bedrijven die niet kunnen voldoen aan de solvabiliteitseisen van een AEO-vergunning, de toelating douanevertegenwoordiger of de vermindering dan wel ontheffing van de zekerheidsstelling op grond van een DWU-vergunning doorlopende zekerheid.
  • De termijn voor lopende vergunningaanvragen die in verband met het coronavirus niet goed kunnen worden afgerond, wordt geschorst. Heeft uw bedrijf de vergunning elektronisch aangevraagd, dan verzoeken wij u om zelf uitstel van behandeling aan te vragen. In het EU Trader Portal doet u dat via de knop 'Aanpassingen en termijn voorstellen'. In het EU Customs Trader Portal (voor AEO-aanvragen) doet u dat via de knop 'Verzoek om aanpassing'. Wij zorgen voor maatwerk voor bedrijven die snel een vergunning nodig hebben.
  • Op het terrein van accijns zorgen we voor maatwerk voor bedrijven die niet kunnen voldoen aan de denatureringseisen voor alcohol die is bestemd voor medische desinfectiemiddelen.

Uitstel van betaling

  • We verlenen bedrijven op verzoek uitstel van betaling. Dit uitstel geldt tot uiterlijk de 15e dag van de maand volgende op de maand waarin de verscherpte corona-maatregelen eindigen.
  • Voor de accijns/verbruiksbelasting moet u op de normale manier aangifte doen. Kunt u het af te dragen bedrag niet, of niet volledig betalen? Dan hoeft u nog geen uitstel te vragen. Vraag om uitstel van betaling als u de naheffingsaanslag krijgt.
  • Wilt u uitstel van betaling? Stuur dan een mail naar de ontvanger van Douane Amsterdam: douane.nederland.invordering@belastingdienst.nl.

Boetes

  • We gaan coulant om met bedrijven die niet tijdig voldoen aan douaneverplichtingen als gevolg van de coronacrisis. Als geen sprake is van een overtreding dan wel misdrijf en of opzet/grove schuld, leggen wij geen boete op.

Wilt u een beroep doen op 1 of meer van deze maatregelen?

Dan kunt u contact opnemen met het bedrijvencontactpunt in uw regio. Wij zullen de situatie van elk bedrijf afzonderlijk beoordelen, en kunnen hiervoor vragen om nadere informatie. Uw bedrijf zal moeten aantonen dat het problemen ondervindt als gevolg van de coronacrisis. Wij zullen samen met uw bedrijf werken aan een goede oplossing binnen de geldende regelgeving.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.