Vergunningen en een Bindende Tariefinlichting vraagt u aan in de EU-portalen

Er zijn 2 Europese portalen: het EU Trader Portal en het EU Customs Trader Portal.

Met het EU Trader Portal regelt u sinds 1 mei 2019 de grensoverschrijdende vergunningen. Sinds 1 januari 2020 moet u via dit portaal ook de DWU-vergunningen aanvragen die alleen geldig zijn in Nederland. Dat gebeurt in een aantal fasen.

Met het EU Customs Trader Portal regelt u sinds 1 oktober 2019 uw AEO-vergunning en de Bindende Tariefinlichting (BTI) . 

Op termijn worden de 2 Europese portalen samengevoegd. Er is dan nog 1 Europees portaal: het EU Customs Trader Portal.

Deze vergunningen vraagt u aan via het EU Trader Portal

CVA

Vergunningen voor de vereenvoudiging van de bepaling van bedragen die deel uitmaken van de douanewaarde van de goederen

CGU

Vergunningen voor doorlopende zekerheidstellingen

DPO

Vergunningen voor uitstel van betaling

TST

Vergunningen voor het beheer van opslagruimten voor tijdelijke opslag zoals bedoeld in artikel 148 van het wetboek

RSS

Vergunningen voor lijndiensten

ACP

Vergunningen voor toegelaten afgever

AWB

Vergunningen voor de status van erkende weger van bananen

SAS

Vergunningen voor zelfbeoordeling

ACT

Vergunningen voor de status van toegelaten geadresseerde voor TIR-operaties

SSE

Vergunningen voor het gebruik van een verzegeling van een bijzonder model

TRD

Vergunningen voor het gebruik van een aangifte voor douanevervoer met beperkte gegevensset

ETD

Vergunningen voor het gebruik van een elektronisch vervoersdocument als douaneaangifte

SDE

Vergunningen voor het gebruik van de vereenvoudigde aangifte

CCL

Vergunningen voor gecentraliseerde vrijmaking

EIR

Vergunningen voor inschrijving in de administratie van de aangever

IPO

Vergunningen voor het gebruik van de regeling actieve veredeling

OPO

Vergunningen voor het gebruik van de regeling passieve veredeling

EUS

Vergunningen voor het gebruik van de regeling bijzondere bestemming

TEA

Vergunningen voor het gebruik van de regeling tijdelijke invoer

CWP

Vergunning voor het beheer van opslagruimten voor de opslag van goederen in een particulier douane-entrepot

CW2

Vergunning voor het beheer van opslagruimten voor de opslag van goederen in een publiek douane-entrepot type II

 Uw AEO-vergunning en BTI vraagt u aan via het EU Customs Trader Portal

AEO

Vergunning voor deelname aan het internationale handelsverkeer

BTI

Aanvraag Bindende Tariefinlichting

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.