Vrijgavecode voor invoeraangifte levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong

In december 2021 stuurde de Douane, samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), een brief aan expoitanten die levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong invoeren vanuit niet-EU-landen. Daarin werden ze geïnformeerd over de mogelijkheid om vanaf 17 januari 2022 een vrijgavecode (V2-code) te gebruiken bij de invoeraangifte in AGS.

De brief is gestuurd met afzender het NVWA. Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer (OBD) en het Agrarisch Import Platform (AIP) heeft de brief ook ontvangen met het verzoek hem te verspreiden onder hun achterban. Dit is de letterlijke tekst van de brief.


Bestemd voor: exploitanten die verantwoordelijk zijn voor zendingen levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong waar NVWA importcontroles op van toepassing zijn

Betreft: Gebruik van vrijgavecodes bij de invoeraangifte van zendingen niet-dierlijke levensmiddelen en diervoeders waar NVWA importcontroles op van toepassing zijn

Geachte heer, mevrouw,

Binnenkort kunt u een vrijgavecode invoeren bij een aangifte ten invoer voor zendingen niet-dierlijke levensmiddelen en diervoeders waarop de NVWA importcontroles uitvoert. Daarmee wordt de handmatige controle van de Douane op de goedkeuring van de NVWA vervangen door een automatische controle. Deze zendingen levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong (hierna: levensmiddelen) worden op deze manier sneller in het vrije verkeer gebracht. In dit bericht lichten wij de nieuwe werkwijze verder toe.

Wat is een vrijgavecode en hoe ontvangt u deze?

Na het uitvoeren van de importcontroles legt de NVWA de keuringsbeslissingen voor zendingen levensmiddelen vast in het nationale veterinaire grenscontrolesysteem (VGC). Als de NVWA een zending goedkeurt en daarmee toelaat voor invoer, ontvangt u - als voor de zending verantwoordelijke exploitant - een vrijgavebericht vanuit het VGC. In dit bericht is een 9-cijferige vrijgavecode opgenomen, de V2-code. Deze heeft u nodig om de aangifte ten invoer in te vullen. Als de aangifte ten invoer door een andere partij wordt gedaan, moet deze over de betreffende V2-code beschikken.

Controle Douane op de keuringbeslissing

Levensmiddelen die zijn onderworpen aan grenscontroles mogen alleen in het vrije verkeer van de EU worden gebracht, als zij na importcontroles zijn toegelaten door een bevoegde autoriteit binnen de EU. In Nederland is dat de NVWA. Daarom controleert de Douane via het Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst (GGB) de keuringbeslissing van de NVWA voor deze zendingen, als die worden aangegeven voor invoer in het aangiftesysteem AGS van de Douane.

Voor zendingen waar de NVWA importcontroles op uitvoert, moet de Douane de keuringsbeslissing voor de aangegeven zending handmatig controleren in VGC. Deze controle wordt voor zendingen dieren en dierlijke producten, al geautomatiseerd uitgevoerd. Dit is mogelijk doordat exploitanten/aangevers ook een vrijgavecode (V2-code) opvoeren in de invoeraangifte. Deze V2-code wordt na toelating van een zending aangemaakt in VGC. Met deze code controleert AGS vervolgens automatisch of de aangegeven zending overeenkomt met de toegelaten zending in VGC.

Gebruik van V2-code voor zendingen levensmiddelen

Naar aanleiding van succesvol gebruik van de vrijgavecode (P2-code) bij de invoeraangifte van zendingen planten en plantaardige producten, wordt vanaf juni dit jaar ook gebruik gemaakt van vrijgavecodes (V2-code) voor zendingen dieren en dierlijke producten die de NVWA controleert en in VGC afhandelt. Omdat zendingen hierdoor sneller in het verkeer worden gebracht, is besloten om per 17-01-2022 eveneens voor zendingen levensmiddelen gebruik te gaan maken van de V2-code.

Let op: zendingen waar ook een P2-code voor beschikbaar is, zijn vooralsnog uitgezonderd van het gebruik van de V2-code. Dit betreft zendingen waarop fytosanitaire importcontroles en kwaliteitscontroles groenten en fruit, op van toepassing zijn.

Hoe gebruikt u de V2-code bij een invoeraangifte?

Wanneer u een invoeraangifte doet in AGS, kunt u vanaf 17-01-2022 voor de daarvoor in aanmerking komende zendingen de door VGC aangemaakte V2-code invullen. Daarvoor vult u in vak 44 de bijzondere vermeldingscode 91004 in, en in het bijbehorende tekstveld de V2-code.

Mocht u een zending in delen ten invoer aangeven, dan moet u voor alle deelzendingen dezelfde V2-code opvoeren.

Aandachtspunten bij het gebruik van de V2-code

  • Er kan slechts één GGB per aangifteregel worden ingevoerd, en per GGB moet de daarbij bijbehorende V2-code worden vermeld. Een V2-code kan wel meerdere keren worden gebruikt.
  • Bij de invoer van levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong kan het voorkomen dat zowel een P2-(fytosanitair) als een V2-code moet worden ingevuld. Tot nader bericht, dient in deze gevallen alleen de P2-code gebruikt te worden.
  • Op basis van de door u ingevulde V2-code verifieert AGS de goedkeuring van de zending in VGC. Als hierbij geen overeenstemming wordt gevonden, ontvangt u vanuit AGS een foutcode. De omschrijving van deze foutcodes kunt u terugvinden in tabel A99 van het Codeboek Douane.
  • Als uw AGS-aangifte nog niet wordt aanvaard, controleer dan aan de hand van de foutcode waar u verkeerde waarden in VGC of AGS heeft ingevoerd.

Vragen over uw aangifte met de V2-code

De V2-code wordt al enige tijd meegestuurd vanuit VGC in het vrijgavebericht. Wanneer de V2-code niet zichtbaar is in uw bedrijfssysteem, moet u contact opnemen met uw softwareleverancier.

Heeft u nog vragen over de aangifte ten invoer in AGS met een V2-code, dan kunt u terecht bij de bedrijvencontactpunten van de Douane.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.