Wat betekent de Brexit voor mijn douanezaken?

Het Verenigd Koninkrijk (VK) hoort nu nog bij de EU. Maar dat gaat veranderen: op 29 maart 2019 verlaat het VK de EU.

In Brussel onderhandelen de EU en het VK nu over een mogelijke overgangsperiode en een handelsverdrag. Als we hier meer over weten, leest u dat op deze website.

Als het VK de EU verlaat, gaan er andere douaneregels gelden voor dit gebied

Houd daar vast rekening mee. Na de Brexit moet u aangifte doen als u goederen uit het VK invoert of vervoert binnen de Unie. Of als u goederen uitvoert naar het VK. Nu al meer weten? Kijk bij:

De regels voor accijnsgoederen veranderen

Vervoert u na de Brexit accijnsgoederen vanuit Nederland naar het VK? Dan is dat uitvoer naar een derde land. U hebt dan niet alleen meer te maken met de procedures in EMCS. Maar u moet ook uitvoeraangifte doen.

Vervoert u na de Brexit accijnsgoederen vanuit het VK naar Nederland? Dan is dit invoer vanuit een derde land. U moet dan invoeraangifte doen.

Hebt u een 'Vergunning geregistreerde afzender'? Dan kunt u in de aangifte aangeven dat de accijnsgoederen met een accijnsschorsingsregeling verder worden vervoerd. Bijvoorbeeld naar een accijnsgoederenplaats. Of een belastingentrepot in een andere lidstaat. 

Voor de btw gelden de zogenoemde intracommunautaire regels niet meer

Koopt u na de Brexit bij leveranciers in het VK? Dan moet u invoeraangifte doen bij de Douane.
Verkoopt u na de Brexit aan klanten in het VK? Dan moet u uitvoeraangifte doen bij de Douane.

Meer weten?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.