Ik heb een erfenis gekregen in 2017 hoeveel procent erfbelasting betaal ik?

Beantwoord een paar vragen en u weet meteen of én hoeveel erfbelasting u ongeveer moet betalen.

Start de vragen

Wilt u alleen de tarieven weten? Lees dan verder

Het tarief hangt af van de waarde van uw erfenis en uw relatie met de overledene. We hebben dit voor u in een overzicht gezet.

Tarieven erfbelasting 2017

Waarde erfenis Partner
(Pleeg- of stief)kind
Kind met een beperking
Kleinkinderen en
verdere afstammelingen
Overige erfgenamen
zoals een broer, zus of ouders

€ 0 - € 122.268

10%

18%

30%

€ 122.269 en meer

20%

36%

40%

U betaalt pas erfbelasting als de waarde van uw erfenis hoger is dan uw vrijstelling

Trek de vrijstelling eerst af van uw erfenis en neem daarná het percentage dat voor u geldt uit de tabel. Met dat percentage berekent u uw erfbelasting.

Is de waarde van uw erfenis hoger dan € 122.268? Dan betaalt u een hoger percentage over het deel dat boven dit bedrag uitkomt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.