Wat zijn de vrijstellingen voor de erfbelasting 2017?

Bereken snel uw erfbelasting met de rekenhulp.

Nu erfbelasting berekenen

Lees verder als u alleen wilt weten hoeveel uw vrijstelling in 2017 was

De vrijstelling hangt af van uw relatie met de overledene. We hebben dit voor u in een overzicht gezet.

U bent: Bedrag van uw vrijstelling in 2017

Echtgenoot

€ 638.089

Geregistreerd partner

€ 638.089

Samenwonend partner

€ 638.089

Kind

€ 20.209

Pleegkind

€ 20.209

Stiefkind

€ 20.209

Kleinkind

€ 20.209

Achterkleinkind

€ 2.129

Kind met een beperking

€ 60.261
(Hiervoor gelden voorwaarden. Lees hieronder welke dat zijn.)

Ouder

€ 47.859
(Erven u en uw partner allebei? Dan is de vrijstelling voor u samen € 47.859.)

Andere erfgenaam,
bijvoorbeeld een broer of zus

€ 2.129

Is de waarde van uw erfenis lager dan of gelijk aan  uw vrijstelling? Dan betaalt u geen  erfbelasting.

Is de waarde van uw erfenis hoger  dan uw vrijstelling? Dan betaalt u erfbelasting over het bedrag dat boven uw vrijstelling uitkomt.

Voorwaarden voor kinderen met een beperking

U hebt recht op de hogere vrijstelling voor kinderen met een beperking als u voldoet aan deze 2 voorwaarden:

  • U werd voor 50% of meer door de overledene onderhouden.
  • U bent door de beperking niet in staat om met werk de helft te verdienen van wat gezonde personen van dezelfde leeftijd kunnen verdienen.

Vergelijk uw situatie met die van een gezond persoon die hetzelfde werk doet of in dezelfde situatie zit (bijvoorbeeld: werkloos met een uitkering). Ga hierbij uit van de komende 3 jaar.

Erft u een onderneming?

Dan betaalt u minder of geen erfbelasting als u de onderneming voortzet en gebruikmaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.