Ik krijg een erfenis in 2019 - hoeveel vrijstelling heb ik?

De vrijstelling hangt af van uw relatie met de overledene. We hebben dit voor u in een overzicht gezet.

Vrijstellingen erfbelasting 2019
U bent: Bedrag van uw vrijstelling in 2019
Echtgenoot,
geregistreerd partner
of samenwonend partner
€ 650.913
Kind, pleegkind of stiefkind € 20.616
Kleinkind € 20.616
Achterkleinkind € 2.173
Kind met een beperking € 61.840
Hiervoor gelden voorwaarden.
Ouder € 48.821
Erven u en uw partner allebei? Dan is de vrijstelling voor u samen € 48.821.
Andere erfgenaam,
bijvoorbeeld een broer of zus
€ 2.173
Let op!
Krijgen u en uw partner allebei een erfenis uit de nalatenschap van een overledene? Dan zien wij u voor de berekening van de erfbelasting meestal als 1 persoon. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de erfbelasting?

Is de waarde van uw erfenis lager dan of gelijk aan uw vrijstelling? Dan betaalt u geen erfbelasting.

Is de waarde van uw erfenis hoger dan uw vrijstelling? Dan betaalt u erfbelasting over het bedrag dat boven uw vrijstelling uitkomt. Het tarief hangt af van de waarde van uw erfenis en uw relatie met de overledene. We hebben dit voor u in een overzicht gezet.

Sommige bedragen hoeft u niet mee te tellen bij de erfenis

Voorwaarden vrijstelling voor kinderen met een beperking

U hebt recht op de hogere vrijstelling voor kinderen met een beperking als u voldoet aan deze 2 voorwaarden:

  • U werd voor 50% of meer door de overledene onderhouden.
  • U bent door de beperking niet in staat om met werk de helft te verdienen van wat gezonde personen van dezelfde leeftijd kunnen verdienen.
    Vergelijk uw situatie met die van een gezond persoon die hetzelfde werk doet of in dezelfde situatie zit (bijvoorbeeld: werkloos met een uitkering). Ga hierbij uit van de komende 3 jaar.

Erft u een onderneming?

Dan betaalt u minder of geen erfbelasting als u de onderneming voortzet en gebruikmaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.