Om wie gaat het?

De commissie Donner heeft het kabinet geadviseerd 1.800 ouders te compenseren die de dupe zijn geworden van de te strenge uitvoering van de kinderopvangtoeslag (vergelijkbaar met CAF-11). Behalve deze 1.800 ouders benoemt de commissie Donner nog een groep ouders waarbij dit waarschijnlijk ook zo is, maar die nog nader moet worden bekeken.

Standpunt van het kabinet

Het kabinet heeft het advies van de commissie Donner overgenomen. Op een aantal punten gaat het kabinet een stap verder om ouders tegemoet te komen. Het kabinet wil ook compensatie voor mensen die getroffen zijn door strenge wet- en regelgeving en die kunnen aantonen door de Belastingdienst te zijn benadeeld. Dat gaat om ruim 20.000 ouders. Denkt u dat u tot deze groep hoort? Dan kunt u zich melden bij Toeslagen. Het kabinet heeft ook besloten dat ouders een contactpersoon krijgen bij de dienst Toeslagen en dat er loketten (telefonisch, digitaal en fysiek) komen waar zijn terecht kunnen.

Hoe nu verder?

Hoe dit er allemaal uit gaat zien, is nu nog niet precies duidelijk. Dit kan nog wel een aantal weken duren. De komende weken krijgen alle ouders die in beeld zijn, een brief met informatie over hoe het verder gaat. Dit geldt voor zowel ouders die bij een fraudeonderzoek zijn betrokken, als voor mensen die zichzelf gemeld hebben. Op deze pagina vindt u informatie over al deze zaken. Blijf deze pagina dus goed in de gaten houden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.