Ouderpanel gedupeerden kinderopvangtoeslag

Sinds 20 mei is er voor gedupeerden van de kinderopvangtoeslag een apart panel voor ouders. In dit panel zitten ouders die zelf gedupeerd zijn.

De ouders geven vanuit hun ervaring en perspectief - gevraagd én ongevraagd - advies aan staatssecretaris Van Huffelen en aan Belastingdienst/Toeslagen. Bijvoorbeeld over hoe we zaken moeten oplossen en hoe we zaken in de toekomst kunnen voorkomen. En of wat we communiceren - via brieven en website bijvoorbeeld - helder is voor iedereen. Het panel is ook een klankbord voor de staatssecretaris en Toeslagen.

Het ouderpanel bestaat uit 12 ouders, afkomstig uit heel Nederland. Het panel vergadert elke 2 maanden (of vaker als dat nodig is) en rapporteert aan de staatssecretaris. Het panel is volledig onafhankelijk en alle adviezen worden openbaar gemaakt.

Lees meer bij Veelgestelde vragen over het ouderpanel.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.