Proceskaart compensatie toeslagen

Heeft de Belastingdienst bij u onderzoek gedaan omdat uw kinderopvangorganisatie misschien fraudeerde?

Lees hier wat wij voor u gaan doen. En wat u zelf kunt doen.

Er zijn dingen misgegaan

Wij hebben onderzoek naar u gedaan.
Dat deden we omdat uw kinderopvangorganisatie misschien fraude had gepleegd.
Daarna is uw kinderopvangtoeslag stopgezet.
Soms was dat niet terecht.
Dat spijt ons.

U krijgt misschien compensatie

Als we bij u inderdaad fouten gemaakt hebben,
dan krijgt u compensatie.
Dat betekent dat u geld terug krijgt.
En soms ook een schadevergoeding.

In mei krijgt u van ons een brief

Daarin kunnen 2 dingen staan:

  • we denken dat u geen compensatie moet krijgen.
  • we denken dat u misschien wel compensatie moet krijgen.

Als er in de brief staat dat u geen compensatie krijgt...

Dan kan het zijn dat u toch door ons benadeeld bent.
Als u dat vindt, bel ons dan op 0800 - 2 358 358.
Of vul het antwoordformulier in dat bij de brief zit.
Kruis daarop bijvoorbeeld aan:

  • U was slachtoffer van een kinderopvangorganisatie die fraude pleegde.
  • U moest toeslag terugbetalen, maar u had alleen een kleine fout gemaakt.
  • U moest al uw toeslag terugbetalen. Want u kon geen bewijzen laten zien voor al uw kosten.

Als er in de brief staat dat u misschien wel compensatie krijgtā€¦

Dan moeten we dat eerst verder onderzoeken.
Voor het onderzoek hebben we uw toestemming nodig.
Met het antwoordformulier bij de brief geeft u deze toestemming.
Maar u mag ons ook bellen op 0800 - 2 358 358.

U krijgt een persoonlijk behandelaar

Als u toestemming hebt gegeven, krijgt u weer een brief van ons.
Zo weet u zeker dat we voor u aan de slag gaan.
U krijgt dan ook een persoonlijk behandelaar.
Deze persoon belt u op als hij begint met het onderzoek.
Hij wordt uw vaste aanspreekpunt voor al uw vragen.
En hij houdt u op de hoogte.

Als het onderzoek klaar is, krijgt u weer een brief van ons

Die brief is ons voorlopig besluit.
Er staat in of u wel of geen compensatie krijgt.
Uw persoonlijk behandelaar belt u op om de brief toe te lichten.

Als wij vinden dat u geen compensatie moet krijgen,
dan toetst een onafhankelijke commissie of dat wel klopt.

Als u het niet met ons eens bent

Dan kunt u dat ons laten weten.
U hebt daar 6 weken de tijd voor.
Daarna krijgt u ons definitieve besluit per brief.
Daar kunt u bezwaar tegen maken.
In die brief staat hoe dat moet.

Wij betalen meteen uit

Als u compensatie krijgt,
dan staat in de brief hoeveel dat is.
Wij betalen uw geld meteen uit.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.