Veelgestelde vragen over het ouderpanel gedupeerden kinderopvangtoeslag

 • Wat is het ouderpanel?

  Het ouderpanel is een groep van 12 gedupeerde ouders die gevraagd én ongevraagd advies geven over allerlei zaken die betrekking hebben op het herstel van de kinderopvangtoeslag.

 • Wat is het doel van het panel?

  Het doel is om te leren van de ervaringen van de ouders in het panel, en die meenemen in de aanpak van het herstel van de kinderopvangproblematiek.

  Daarnaast wil de Belastingdienst ook allerlei mogelijke oplossingen toetsen bij de ouders zodat ze goed aansluiten bij de verwachtingen. Op die manier functioneert het panel ook als klankboard, Voor de staatssecretaris en voor de Belastingdienst.

 • Waar draagt het panel precies aan bij?

  Het panel draagt door haar ideeën en adviezen bij aan een betere communicatie met alle gedupeerde ouders, en aan een betere uitvoering van het herstel. De Belastingdienst wil graag van het panel leren en bij hen toetsen of voorgestelde oplossingen aansluiten bij de problemen die ouders in de praktijk ervaren.

 • Aan wie rapporteert het panel?

  Via de voorzitter van het panel rapporteert het ouderpanel aan de staatssecretaris. Die terugkoppeling aan de staatssecretaris kan schriftelijk, maar – als dat wenselijk is – ook persoonlijk met een kleine vertegenwoordiging van ouders uit het ouderpanel.

 • Wie zitten er in het panel?

  Het panel bestaat uit 12 gedupeerde ouders uit diverse windstreken van Nederland. Samen vormen ze een representatieve groep die alle gedupeerde ouders vertegenwoordigen.

 • Waarom bestaat het panel uit een selectie van ouders?

  Voor het panel heeft zich een grote groep ouders aangemeld. Daaruit heeft een onafhankelijke adviesraad een keuze gemaakt. In die raad zitten onder andere experts vanuit BOinK.

  De selectie van de adviesraad zorgt ervoor dat het panel bestaat uit een representatieve afspiegeling van alle gedupeerde ouders. Wat betreft de manier waarop ouders gedupeerd zijn, maar ook wat betreft hun spreiding over Nederland.

  Het aantal van 12 mensen is gekozen omdat we de groep niet te groot willen maken, om goede discussies in het panel mogelijk te maken.

 • Waarom hebben de ouders uit het panel de voorzitter niet zelf uit hun midden gekozen?

  Om objectiviteit van rapportage en discussie te borgen. De voorzitter moet het ministerie en de ouders verbinden. Daarom is het goed dat de voorzitter een objectief persoon is.

 • Hebben de leden van het panel invloed op de agenda van het panel?

  Ja, samen met de voorzitter bepalen de ouders waarover wordt gesproken.

 • Wat gebeurt er met de bijdrage van het panel?

  De voorzitter vat de bijdrage van alle leden samen legt die aan de staatssecretaris voor. Dat voorstel wordt vervolgens meegenomen in de aanpak van het herstel.

 • Welke onderwerpen komen er in het panel aan de orde? - Hoe worden de regelingen uitgevoerd?

  Welke onderwerpen er aan de orde komen, bepaalt het panel zelf, samen met de voorzitter. Voorbeelden zijn de begrijpelijkheid van brieven of de website, mogelijke oplossingen voor problemen, maar ook onderwerpen die de leden zelf graag willen bespreken.

 • Kan het panel direct met de staatssecretaris praten?

  Als het panel een persoonlijk gesprek wil met de staatssecretaris, dan kunnen ze dat aangeven via de voorzitter. Dat gesprek wordt los van het ouderpanel gevoerd.

 • Hoe wordt voorkomen dat er niets met de opmerkingen van het panel gebeurt?

  De voorzitter moet er voor zorgen dat alle adviezen goed terechtkomen binnen de Belastingdienst. En ook dat het ouderpanel een terugkoppeling krijgt over wat er met de adviezen gebeurt.

  De voorzitter evalueert 2 keer per paar jaar (in maart en september) met het panel hoe het ouderpanel functioneert.

 • Waar heeft het panel invloed op?

  Op de toekomstige aanpak van het herstel voor de kinderopvangproblemen.

 • Mag het panel ook adviseren over het nieuwe toeslagenstelsel?

  Nee, het panel is er speciaal voor het herstel van de kinderopvangtoeslagproblematiek.

 • Zijn de adviezen van het panel openbaar?

  Ja, die worden gepubliceerd op deze website.

 • Mag het panel met de pers praten?

  Ja, het panel heeft de vrijheid om met de pers te praten.

 • Mogen ouders zich laten vervangen als ze zelf niet kunnen?

  Nee, het is een persoonsgebonden uitnodiging.

 • Hoe vaak komt het panel bij elkaar?

  Het panel vergadert elke 2 maanden (of vaker als dat nodig is) en rapporteert aan de staatssecretaris.

 • Waar komt het panel bij elkaar?

  Op een neutrale plek in het midden van het land.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.