Arbeidswetgeving onder de loep. Wat betekent dit voor u?

Veel zzp'ers en opdrachtgevers ervaren dat de nu geldende arbeidswetgeving uit 1907 niet meer past bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Dit is een belangrijke oorzaak van de onrust die is ontstaan sinds de invoering van de wet DBA.

Daarom heeft het kabinet onderzocht hoe 'gezagsverhouding' en 'geen verplichting tot persoonlijke arbeid' uit de arbeidswetgeving concreter of anders ingevuld kunnen worden. Dit zijn 2 belangrijke criteria bij het bepalen of er sprake is van loondienst. 

Op 22 mei heeft de demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de resultaten van het onderzoek aangeboden aan de informateur: het rapport 'Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie'. De onderhandelaars kunnen dit onderzoek gebruiken bij de besprekingen over de kabinetsformatie. Ook de Tweede Kamer heeft het rapport gekregen.

Het nieuwe kabinet beslist over wat er verder gebeurt met de wet DBA.

Handhaving wet DBA uitgesteld

Zolang er nog geen besluit is over het vervolg van de wet DBA, maar in ieder geval tot 1 juli 2018, stellen we de handhaving van de wet DBA uit. Zzp'ers en opdrachtgevers krijgen tot die tijd geen boetes en naheffingen.

We gaan wel optreden tegen kwaadwillende opdrachtgevers.

De handhaving is eerder al uitgesteld tot 1 januari 2018. Een nieuw kabinet beslist over wat er verder gebeurt met de wet DBA. In ieder geval moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om hun werkwijze zo nodig aan te passen. Daarom is besloten de handhaving opnieuw uit te stellen.

Werken met modelovereenkomsten

Werkt u al naar tevredenheid met een modelovereenkomst? Dan kunt u daar gewoon mee doorgaan.

Werkt u nog niet volgens een modelovereenkomst? Maar wilt u wel al goede afspraken maken, omdat u bijvoorbeeld al met elkaar in gesprek bent, dan kunt u natuurlijk altijd de modelovereenkomsten op onze internetsite gebruiken. U weet dan zeker dat er geen sprake is van loondienst. Het werken met een modelovereenkomst is niet verplicht. U kunt ook zelf beoordelen of er sprake is van loondienst.

Het is, in afwachting van de herijking, niet nodig om een eigen overeenkomst door ons te laten beoordelen. Natuurlijk zijn wij wel bereid om dit op uw verzoek te doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.