Arbeidswetgeving onder de loep. Wat betekent dit voor u?

Veel zzp'ers en opdrachtgevers ervaren dat de nu geldende arbeidswetgeving uit 1907 niet meer past bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Dit is een belangrijke oorzaak van de onrust die is ontstaan sinds de invoering van de wet DBA.

Handhaving wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2021

Omdat de wet DBA niet de beoogde duidelijkheid en rust heeft gebracht, streeft het kabinet naar nieuwe wet- en regelgeving op 1 januari 2021 om de Wet DBA te vervangen.

Tot die tijd stellen we de handhaving van de wet DBA grotendeels uit en leggen we geen boetes en naheffingen op. Maar we treden wel op als er sprake is van kwaadwillendheid. Meer daarover leest u bij Controle door de Belastingdienst.

Meer duidelijkheid over de gezagsverhouding

Is er een gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer? Dat is 1 van de criteria die bepaalt of er sprake is van loondienst. Maar juist deze vraag zorgt voor veel onduidelijkheid.

De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd om voor 1 januari 2019 meer duidelijkheid te geven over wanneer er – onder de huidige wetgeving – sprake is van een gezagsverhouding. Het kabinet heeft hier samen met zzp-organisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties en brancheorganisaties naar gekeken. Meer hierover leest u in de 3 Kamerbrieven van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën:

De toegezegde informatie over de gezagsverhouding is intussen gepubliceerd als bijlage in het Handboek Loonheffingen.

Intussen kunt u werken met modelovereenkomsten

Werkt u al naar tevredenheid met een modelovereenkomst? Dan kunt u daar gewoon mee doorgaan.

Werkt u nog niet volgens een modelovereenkomst? Maar wilt u wel al goede afspraken maken, omdat u bijvoorbeeld al met elkaar in gesprek bent? Dan kunt u natuurlijk altijd kijken of u 1 van de modelovereenkomsten op onze internetsite kunt gebruiken. U weet dan zeker dat er geen sprake is van loondienst. Het werken met een modelovereenkomst is niet verplicht. U kunt ook zelf beoordelen of er sprake is van loondienst.

Het is niet nodig om een eigen overeenkomst door ons te laten beoordelen. Natuurlijk zijn wij wel bereid om dit op uw verzoek te doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.