Wet DBA: Wees niet bang voor boetes of naheffingen

Wij stellen de handhaving van de Wet DBA uit tot in ieder geval 1 januari 2020, tenzij wij u als kwaadwillend zien. De handhaving was al eerder uitgesteld tot 1 juli 2018.

Het kabinet streeft naar nieuwe wet- en regelgeving op 1 januari 2020 om de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties te vervangen. Tot die tijd wordt de handhaving van de Wet DBA opgeschort. Dus huurt u een zzp'er in? En constateren wij achteraf dat er sprake is van een dienstbetrekking? Dan krijgt u in ieder geval tot 1 januari 2020 géén correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen loonheffingen. Ook kunt u daarvoor tot die tijd geen boetes krijgen.

We handhaven wel bij kwaadwillenden

U bent volgens onze definitie kwaadwillend als u 'opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat u weet – of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).'

Als we u als kwaadwillend zien, kunnen we dus wel correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen opleggen. Wij moeten dan kunnen bewijzen dat er sprake is van 3 dingen:

  • een (fictieve) dienstbetrekking
  • evidente schijnzelfstandigheid
  • opzettelijke schijnzelfstandigheid

Meer informatie over onze handhaving vindt u in:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.