Wet DBA: Controle door de Belastingdienst

Wij stellen de handhaving van de Wet DBA uit tot in ieder geval 1 januari 2021, tenzij wij u als kwaadwillend zien. De handhaving was al eerder uitgesteld tot 1 januari 2020.

Het kabinet streeft naar nieuwe wet- en regelgeving op 1 januari 2021 om de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties te vervangen. Tot die tijd wordt de handhaving van de Wet DBA opgeschort. Dus huurt u een zzp'er in? En constateren wij achteraf dat er sprake is van een dienstbetrekking? Dan krijgt u in ieder geval tot 1 januari 2021 géén correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen loonheffingen. Ook kunt u daarvoor tot die tijd geen boetes krijgen.

We handhaven wel bij kwaadwillenden

U bent volgens onze definitie kwaadwillend als u 'opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat u weet – of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).'

Als we u als kwaadwillend zien, kunnen we dus wel correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen opleggen. Wij moeten dan kunnen bewijzen dat er sprake is van 3 dingen:

  • een (fictieve) dienstbetrekking
  • evidente schijnzelfstandigheid
  • opzettelijke schijnzelfstandigheid

In de laatste brief naar de Kamer doet het kabinet voorstellen om de definitie van kwaadwillendheid aan te scherpen. In de Kamerbrief toezicht arbeidsrelaties van 26 juni 2019 worden voorstellen gedaan om vanaf begin 2020 de handhaving te intensiveren.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.