Als ik een modelovereenkomst gebruik, wat moet ik daarover dan vastleggen?

Let op!

Even voor de zekerheid: hebt u echt een modelovereenkomst nodig? Doorloop eerst  ons stappenplan als u dat nog niet hebt gedaan.

Als u een modelovereenkomst gebruikt, dan legt u vast volgens welke modelovereenkomst u gaat werken.

Hoe kunt u vastleggen welke modelovereenkomst u gebruikt?

Stuur bijvoorbeeld de modelovereenkomst als bijlage mee in een mail waarin u afspraken maakt over de opdracht.

Of verwijs in die mail naar het nummer van de modelovereenkomst die u gaat gebruiken. Dat nummer staat boven aan elke modelovereenkomst.

Zet dat nummer in ieder geval ook in uw overeenkomst. Gebruik daarvoor onze standaardtekst. Dan legt u ook meteen vast dat u niets hebt veranderd wat niet mag:

'Deze overeenkomst is gebaseerd op een overeenkomst die de Belastingdienst op [datum] heeft beoordeeld, met [nummer]. De geel gemarkeerde tekst in die modelovereenkomst hebben we ongewijzigd overgenomen. Aanpassingen in de andere tekst gaan volgens ons niet in tegen de gele tekst.'

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.