Hoe wijzig ik de gegevens van de contactpersoon bij overlijden?

Verhuist de contactpersoon?

Neem dan contact op met het Serviceteam nabestaanden en schenken: 0800 - 235 83 54.

Wilt u een nieuwe contactpersoon doorgeven?

Dat kunt u alleen schriftelijk doen. Stuur hiervoor een brief naar:

Belastingdienst/CAP
Postbus 2891
6401 DJ Heerlen

Vermeld in uw brief:

  • naam, burgerservicenummer, adres en telefoonnummer van de nieuwe contactpersoon
  • naam en burgerservicenummer van de overledene
  • of de nieuwe contactpersoon ook erfgenaam is

Laat de nieuwe contactpersoon de brief ondertekenen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.