Nabestaanden ontvangen altijd vanzelf bericht van ons

Na het overlijden zetten we de toeslagen van de overledene stop. Binnen 5 weken ontvangen de nabestaanden hiervan bericht. Ook van de verdere afhandeling van de toeslagen krijgen de nabestaanden van ons bericht.

Het kan zijn dat de toeslag na het overlijden nog 1 keer wordt uitbetaald op naam van de overledene. Dan heeft deze uitbetaling de stopzetting van de toeslag gekruist. Binnen een aantal weken vragen wij u om dit bedrag terug te betalen.

Bent u de toeslagpartner van de overledene?

U krijgt een nieuwe beschikking op uw naam. Controleer uw inkomen en uw rekeningnummer in Mijn toeslagen. Is uw inkomen gewijzigd na het overlijden van uw partner, bijvoorbeeld door een nabestaandenpensioen? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.