Coronavirus: belastingmaatregelen voor ondernemers (inclusief zzp’ers)

Bent u ondernemer of zzp’er en is uw bedrijf in de problemen door de coronacrisis? Wij hebben maatregelen genomen om u te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen. Lees hieronder om welke maatregelen het gaat. 

 • Bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden

  U kunt ons vragen om bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden. U vraagt dan automatisch in 1 keer betalingsuitstel aan voor alle hieronder genoemde belastingen. Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 19 juni 2020.

  Let op!

  Blijf op tijd aangifte doen. En wacht tot u een (naheffings)aanslag hebt ontvangen. Pas dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Als er nog geen aanslag is, kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen. U krijgt dan een brief waarin we u vragen uw verzoek nogmaals te sturen, zodra u de aanslag hebt ontvangen. 

  Voor welke belastingen?

  U kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), kansspelbelasting, accijns, verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energie- en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

  Wat gebeurt er nadat wij uw verzoek hebben ontvangen?

  Wij verwerken uw verzoek zo snel mogelijk. U mag de betaling van deze belastingaanslagen vanaf het moment van uw verzoek 3 maanden uitstellen.
  Krijgt u in de tussentijd nieuwe belastingaanslagen? Ook voor die nieuwe belastingaanslagen geldt dat wij de invordering stilleggen. U hoeft dus niet voor elke belastingaanslag apart uitstel te vragen. Dit geldt voor alle uitstelverzoeken die sinds 12 maart 2020 zijn ingestuurd.

  Boetes

  Het kan zijn dat u een (naheffings)aanslag met boete krijgt als u de aangifte omzetbelasting of loonheffingen niet op tijd betaalt vanwege gevraagd uitstel van betaling door de coronacrisis. Vraagt u betalingsuitstel, dan draaien wij deze boete automatisch terug. U hoeft deze boete dus niet te betalen en u hoeft hiervoor ook geen bezwaarschrift te versturen.

  Schriftelijke ontvangstbevestiging

  U krijgt van ons een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw verzoek toegestuurd. U krijgt maar 1 ontvangstbevestiging, ook als het uitstelverzoek bedoeld is voor meerdere aanslagen. Wij doen ons best om dat zo snel mogelijk te doen. Maar wij verwachten heel veel aanvragen. Daarom kan het enige tijd duren.

  Hoe vraagt u voor 3 maanden uitstel aan?

  Dat kan op 2 manieren: online en schriftelijk.

  Online
  U kunt bijzonder uitstel van betaling vragen met een online formulier 

  Schriftelijk
  U kunt ook schriftelijk bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor 3 maanden. Stuur daarvoor een brief aan ons. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en geeft u aan dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen.

  Stuur uw verzoek om uitstel met motivering naar:

  Belastingdienst
  Postbus 100
  6400 AC Heerlen

  Wij behandelen uw schriftelijk verzoek om uitstel van betaling op dezelfde manier als een online verzoek.

 • Bijzonder uitstel van betaling langer dan 3 maanden

  Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Dit kan tot nu toe alleen per brief en niet met een online formulier. U vraagt dan automatisch in 1 keer uitstel aan voor alle hieronder genoemde belastingen. Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 19 juni 2020.

  Let op!

  Blijf op tijd aangifte doen. En wacht tot u een (naheffings)aanslag hebt ontvangen. Pas dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Als er nog geen aanslag is, kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

  Voor welke belastingen?

  U kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), kansspelbelasting, accijns, verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energie- en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

  Hebt u op dit moment openstaande belastingaanslagen met een totale schuld lager dan € 20.000?

  U kunt uitstel vragen door ons een brief te sturen en in uw verzoek de omstandigheden en gevolgen aan te geven waardoor uw onderneming door de coronacrisis is getroffen. U kunt bijvoorbeeld met cijfers aangeven dat uw omzet is gedaald ten opzichte van de afgelopen maanden, of dat uw opdrachten en boekingen zijn verminderd ten opzichte van de afgelopen maanden.

  Hebt u op dit moment openstaande belastingaanslagen met een totale schuld hoger dan € 20.000?

  Om op uw verzoek te beslissen hebben we extra informatie van u nodig waaruit blijkt dat u betalingsproblemen hebt die zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Omdat het om een hoog belastingbedrag gaat hebben wij een verklaring nodig van een derde-deskundige. Een derde-deskundige is bijvoorbeeld een externe consultant, een externe financier, een branche-organisatie of uw belastingadviseur of accountant, maar niet iemand uit uw eigen onderneming. De derde-deskundige moet verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.

  Uw verzoek indienen

  Stuur uw verzoek om uitstel met motivering naar:

  Belastingdienst
  Postbus 100
  6400 AC Heerlen

  Stuur dit verzoek pas nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen.

  Wat gebeurt er nadat wij uw verzoek hebben ontvangen?

  Wij verwerken uw verzoek zo snel mogelijk. U mag de betaling van de belastingaanslagen in ieder geval uitstellen totdat wij op uw verzoek hebben beslist.

  Krijgt u in de tussentijd nieuwe belastingaanslagen? Ook voor die nieuwe belastingaanslagen geldt de termijn waarvoor wij de invordering stilleggen. U hoeft dus niet voor elke belastingaanslag apart uitstel te vragen. Dit geldt voor alle uitstelverzoeken die sinds 12 maart 2020 zijn ingestuurd.

  Boetes

  Het kan zijn dat u een boete krijgt als u de aangifte omzetbelasting of loonheffingen niet op tijd betaalt vanwege gevraagd uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. Vraagt u betalingsuitstel, dan draaien wij deze boete automatisch terug. U hoeft deze boete dus niet te betalen en u hoeft hiervoor ook geen bezwaarschrift te versturen.

  Schriftelijke ontvangstbevestiging

  U krijgt van ons een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw verzoek toegestuurd. U krijgt maar 1 ontvangstbevestiging, ook als het uitstelverzoek bedoeld is voor meerdere aanslagen. Wij doen ons best om dat zo snel mogelijk te doen. Maar wij verwachten heel veel aanvragen. Daarom kan het enige tijd duren.

  Melding betalingsonmacht

  Geldt voor u het volgende?

  • U doet uw verzoek als bestuurder van een commerciële onderneming die een rechtspersoon is en onder de vennootschapsbelasting valt.
  • En uw onderneming kan de loonheffingen en/of de omzetbelasting niet betalen.

  Dan zien wij uw verzoek om uitstel van betaling in beginsel ook als een melding van betalingsonmacht. We beoordelen deze melding van betalingsonmacht en u krijgt daarover apart een bericht.


 • Verlaging van uw voorlopige aanslag

  Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona? En betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die u in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijgt u het verschil terugbetaald.

  Hoe wijzigt u uw voorlopige aanslag?

  Voor de inkomstenbelasting wijzigt u de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst.

  Voor de vennootschapsbelasting kunt u uw voorlopige aanslag op 3 manieren wijzigen:

  Let op!
  Aanvragen die op een andere wijze worden ingediend kunnen niet in behandeling worden genomen.
  Let op!
  Als u nu uw voorlopige aanslag aanpast en aangeeft dat u de rest van het jaar geen winst meer verwacht, kan dit gevolgen hebben voor uw definitieve aanslag. U betaalt op dit moment elke maand al een deel van de belasting die u over dit jaar zou moeten betalen. Wij verrekenen dit achteraf bij de definitieve aanslag. Hebt u te veel betaald? Dan krijgt u het te veel betaalde bedrag terug. Maar hebt u te weinig betaald, of te veel teruggekregen? Dan moet u bijbetalen.
  Wanneer u later in het jaar weer winst maakt, kunt u het beste uw voorlopige aanslag opnieuw wijzigen. Zo voorkomt u dat u bij uw definitieve aanslag moet bijbetalen.

 • Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

  Wij verlagen tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente.

  Invorderingsrente

  Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlagen wij de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden.

  Belastingrente

  Wij rekenen belastingrente als wij een aanslag te laat kunnen vaststellen, bijvoorbeeld omdat u niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente verlagen wij ook tijdelijk naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.


 • Deblokkeren g-rekening

  Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om deze rekeningen te laten deblokkeren.

  Normaal wordt dan alleen het zogenoemde overschot op de g-rekening vrijgegeven. Door de coronacrisis kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn opgelegd als (naheffings)aanslagen loonheffingen of btw. Voor die aanslagen moet u dan wel eerst bijzonder uitstel van betaling vragen vanwege de coronacrisis. De verruimde deblokkeringsmogelijkheid geldt dan voor bedragen waarvoor we bijzonder uitstel hebben verleend.

  Dit is 1 van de maatregelen van het kabinet om bedrijven te ondersteunen tijdens deze coronacrisis en de liquiditeitspositie van bedrijven te versterken.

  Zo vraagt u om deblokkering van uw g-rekening tijdens de coronacrisis

  Vraag eerst uitstel van betaling aan voor de loonheffingen of btw. Hoe u dit doet leest u bij belastingmaatregelen voor ondernemers.

  Verzoek dan om deblokkering. Voor uw verzoek gebruikt u het formulier Verzoek deblokkering g-rekening. Dit zijn de invulinstructies:

  • Bij rubriek 3 geeft u aan dat u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen.
  • Bij rubriek 4 geeft u aan voor welk bedrag u deblokkering vraagt. Splits het bedrag in het overschot - en het bedrag waarvoor u uitstel van betaling hebt gevraagd.
  • Bij rubriek 5 geldt de machtiging tot verrekenen niet voor het bedrag waarvoor we u uitstel van betaling hebben gegeven vanwege de coronacrisis.

  Komen we tegemoet aan uw verzoek? Dan krijgt u een brief van ons. Wij streven ernaar deze binnen vier weken aan u te sturen. In die brief leest u hoe we het bedrag aan u uitbetalen. Vanwege een verwachte toename van het aantal deblokkeringsverzoeken kan de behandeling van uw verzoek langer duren dan u gewend bent.

 • Premiedifferentiatie WW: termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract verlengd

  Om de lage WW-premie toe te passen bij werknemers die voor onbepaalde tijd bij u in dienst zijn, moet u hun arbeidscontracten schriftelijk vastleggen. Voor werknemers die op 31 december 2019 al bij u in dienst waren, kreeg u eerder tot 1 april extra de tijd om dat te doen. Daar komen nu nog 3 maanden bij. U hebt dus de tijd tot 1 juli 2020.

  Het kabinet heeft besloten om werkgevers meer tijd te geven vanwege de impact van het coronavirus. Veel bedrijven en instellingen als ziekenhuizen hebben daar nu mee te maken.

  Hebt u op 1 januari 2020 of daarna een werknemer in dienst genomen? Dan moet u het arbeidscontract meteen schriftelijk vastleggen.

  Meer informatie over het schriftelijk vastleggen leest u bij: Hoe legt u een arbeidscontract schriftelijk vast?


 • Verwachte aanpassing herziening lage WW-premie voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt

  Krijgt een werknemer met een arbeidscontract voor gemiddeld minder dan 35 uur per week, in een kalenderjaar meer dan 30% uren meer verloond dan het aantal uren waarvoor hij een arbeidscontract heeft? Dan betaalt u met terugwerkende kracht de hoge WW-premie.

  Door het coronavirus kan dit onbedoelde gevolgen hebben voor sectoren waar nu veel extra overwerk nodig is. Bijvoorbeeld in de zorg. Om deze onbedoelde gevolgen weg te nemen wordt de regeling aangepast. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt deze aanpassing zo snel mogelijk uit. De aanpassing geldt dan voor 2020.

 • U hebt werknemers die wonen of werken over de grens in de EU

  Door de maatregelen rondom het coronavirus kan het zijn dat u werknemers hebt die nu tijdelijk verplicht thuis werken. Dat kan in een ander land zijn dan waar zij normaal gesproken werken.

  Op de website van de SVB vindt u - ook over belastingzaken - meer informatie over de gevolgen van de corona-maatregelen voor de werknemers die over de grens wonen of werken.

Meer weten?

Op kvk.nl/corona vindt u meer informatie over overheidsregelingen om ondernemers te helpen die getroffen zijn door de coronacrisis.

Op belastingdienst.nl/coronavirus leest u meer over de mogelijke gevolgen van de coronacrisis voor u als belastingplichtige of als u een toeslag krijgt en over de maatregelen die wij daarvoor hebben genomen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.