Schriftelijk bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen

Bent u ondernemer en is uw bedrijf in de problemen door de coronacrisis? Dan kunt u schriftelijk bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor 3 maanden. Hebt u na die 3 maanden nog langer uitstel nodig? Dan kunt u een verzoek doen om het bijzonder uitstel van betaling te verlengen.

Hoe werkt het?

U stuurt ons een brief. Daarin vraagt u (opnieuw) om uitstel van betaling en geeft u aan dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen.

In de brief laat u ons ook weten voor welke belastingen u (opnieuw) uitstel van betaling wilt.

Waarheen stuurt u uw brief?

U stuurt uw brief naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Wat gebeurt er nadat wij uw 1e verzoek hebben ontvangen?

U mag de betaling van de aanslagen voor deze belastingen voor 3 maanden uitstellen. Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen voor de belastingen waarvoor u uitstel hebt aangevraagd en die binnen deze termijn van 3 maanden vallen.

Krijgt u aanslagen voor belastingen waarvoor u nog geen bijzonder uitstel van betaling hebt aangevraagd? Dan moet u voor die belastingaanslagen apart uitstel aanvragen. Dat kan gemakkelijk online of weer met een brief.

Voor alle genoemde belastingen geldt dit versoepelde uitstelbeleid in ieder geval tot 1 oktober 2020.

Wat gebeurt er nadat wij uw verzoek om verlenging hebben ontvangen?

U mag de betaling van aanslagen voor deze belastingen uitstellen. Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen voor de belastingen waarvoor u verlenging van bijzonder uitstel hebt aangevraagd. Wanneer u een bevestiging van de verlenging voor bijzonder uitstel krijgt, geldt dit tot u van ons een bericht krijgt dat het bijzonder uitstel wordt ingetrokken.

Krijgt u aanslagen voor belastingen waarvoor u nog geen bijzonder uitstel van betaling hebt aangevraagd? Dan moet u voor die belastingaanslagen apart uitstel aanvragen. Dat kan gemakkelijk online of weer met een brief.

Voor alle genoemde belastingen geldt dit versoepelde uitstelbeleid in ieder geval tot 1 oktober 2020.

Schriftelijke ontvangstbevestiging

U krijgt van ons een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw verzoek toegestuurd. U krijgt 1 ontvangstbevestiging per verzoek, ook als u 1 verzoek hebt gedaan voor meerdere aanslagen. Wij doen ons best om u zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging te sturen. Omdat we veel aanvragen verwachten, kan het enige tijd duren.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.