Stap snel over en doe tijdig aangifte

De Belastingdienst vindt het belangrijk dat ondernemers hun belastingzaken voortaan nog veiliger en gebruiksvriendelijker kunnen regelen. Daarom nemen we voor btw-zaken over 2022 en daarna afscheid van het oude portaal voor ondernemers. In plaats daarvan nodigen we u uit om voor uw btw-aangiften over 2022 te kiezen voor een andere aangiftemethode. U regelt uw btw-zaken voortaan via ons nieuwe portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk, administratiesoftware of een fiscaal dienstverlener.

Het gaat daarbij om:

 • btw-aangiften over 2022 en daarna
 • suppleties bij uw btw-aangiften over 2022 en daarna
 • opgaven intracommunautaire prestaties (ICP) over 2022 en daarna

1. Wat moet ik doen?

Kies op tijd voor een andere manier van aangifte doen. Maak een keuze uit één van de drie mogelijkheden:

2. Hoe log ik in op Mijn Belastingdienst zakelijk?

Afhankelijk van uw situatie bereidt u zich als volgt voor:

U ontving een brief over overstappen

Veel ondernemers ontvingen enige tijd geleden een brief van de Belastingdienst over de overstap. Pak deze brief erbij en doorloop de stappen.

Zzp’ers en Eenmanszaken loggen in met DigiD

Hebt u nog geen DigiD? Vraag die dan aan via digid.nl/aanvragen. Kunt u DigiD niet gebruiken of gebruikt u DigiD liever niet, log dan in met eHerkenning.

Rechtspersonen loggen in met eHerkenning

Om eHerkenning aan te vragen moet u ingeschreven staan bij de KVK. Bekijk het stappenplan via eHerkenning aanvragen.

Let op!
Er is een speciaal Belastingdienst EH3– inlogmiddel ontwikkeld waarmee u alléén kunt inloggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Voor dit speciale inlogmiddel kunt u 1 keer per jaar € 24,20 vergoeding krijgen. U kunt de vergoeding online aanvragen via rvo.nl, de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Fiscale eenheden loggen in via een van de ondernemingen

Een fiscale eenheid voor de btw staat niet ingeschreven bij de KVK en kan daarom geen eHerkenning aanvragen. De individuele bedrijven binnen de fiscale eenheid zijn wél ingeschreven en kunnen wél eHerkenning aanvragen. Om btw-zaken voor de fiscale eenheid te kunnen regelen via Mijn Belastingdienst Zakelijk is het voldoende als 1 van deze bedrijven eHerkenning aanvraagt. Dit bedrijf machtigt een persoon (een medewerker) om de btw-aangifte te doen voor de fiscale eenheid. Hiervoor moet deze persoon in het eHerkenningsmiddel bevoegdheid krijgen voor de dienst ‘Omzetbelasting voor Fiscale Eenheden’. Daarna kan hij alle btw-zaken voor de fiscale eenheid regelen.

Andere rechtsvormen zoals VOF en kerkelijke genootschappen loggen in met eHerkenning

Om eHerkenning aan te vragen moet u ingeschreven staan bij de KVK. Bekijk het stappenplan via eHerkenning aanvragen

Let op!
Zorg dat u voor uw aangiften over 2022 en daarna op tijd overstapt naar Mijn Belastingdienst Zakelijk, of op tijd kiest voor een andere aangiftemethode.

3. Wanneer moet ik uiterlijk overstappen?

Welke methode u ook kiest om uw btw-zaken te regelen, u doet uw eerste btw-aangifte uiterlijk op de volgende momenten op een nieuwe manier:

 • 1e maandaangifte: februari 2022 (over januari 2022)
 • 1e kwartaalaangifte: april 2022 (over 1e kwartaal 2022)
 • 1e jaaraangifte: januari 2023 (over 2022

Veel ondernemers zijn al overgestapt - bijvoorbeeld voor de loonaangifte, vennootschapsbelasting en verhuurdersheffing.

We adviseren alle ondernemers die nog btw-aangifte doen via het oude portaal om nu al te kiezen voor een nieuwe manier om btw-zaken te regelen.

4. Neem nu al de juiste stappen

Voor btw-aangifte over 2022 en daarna is het oude ondernemersportaal niet meer beschikbaar. Bereidt u zich daarom zo snel mogelijk voor om over te stappen op een andere aangiftemethode. Houd daarbij rekening met de volgende stappen. Ga hier zo snel mogelijk mee aan de slag, want sommige stappen kosten meer tijd dan u misschien denkt.

Wanneer? Wat?
Oktober 2021 Verken de mogelijkheden om btw-aangifte te doen over 2022 en daarna.
November - december 2021 Kies op welke manier u voortaan aangifte wilt doen en ga over tot actie: stap over op Mijn Belastingdienst Zakelijk, kies voor een fiscaal dienstverlener of kies voor administratiesoftware.
December 2021 Onderneem uiterlijk deze maand actie om aangifte te kunnen doen over 2022:

— Schaf administratiesoftware aan en installeer deze.
of
— Schakel een fiscaal dienstverlener in om uw btw-zaken voor u te regelen.
of
— Stap over op Mijn Belastingdienst Zakelijk en zorg dat u kunt inloggen met DigiD of eHerkenning.
Januari 2022
Het oude portaal is niet meer beschikbaar voor btw-aangifte over 2022 en daarna.
Voor uitzonderingen zie punt 5.
Februari 2022 en daarna U doet op de volgende momenten aangifte over 2022 via Mijn Belastingdienst Zakelijk, een fiscaal dienstverlener of administratiesoftware:
 • 1e maandaangifte: februari 2022 (over januari 2022)
 • 1e kwartaalaangifte: april 2022 (over 1e kwartaal 2022)
 • 1e jaaraangifte: januari 2023 (over 2022)
 • 5. Welke ondernemers kunnen niet overstappen?

  Ondernemers die zich niet kunnen inschrijven in het Handelsregister van de KVK kunnen voor de btw-aangifte nog gebruik blijven maken van het oude zakelijke portaal. Dit portaal verdwijnt pas als het voor alle ondernemers mogelijk is over te stappen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Zolang dat niet zo is, blijft het oude portaal voor hen beschikbaar. Deze ondernemers kunnen er overigens ook voor kiezen btw-aangifte te doen met behulp van administratiesoftware of via een fiscaal dienstverlener.

  Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.