Hoe hoog is het lage-inkomensvoordeel?

Hebt u voor een werknemer recht op het lage-inkomensvoordeel (LIV)? Dan krijgt u van ons een bedrag per verloond uur. Wat verloonde uren zijn, leest u bij Wat zijn verloonde uren?

Hoeveel uw voordeel precies is, hangt dus af van het aantal verloonde uren van de werknemer. En van zijn gemiddelde uurloon. Het gemiddelde uurloon is het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van een jaar (kolom 8 van de loonstaat) gedeeld door het aantal verloonde uren in dat jaar.

Gemiddeld uurloon over 2017

LIV per werknemer per verloond uur

Maximale LIV per werknemer per jaar (bij een 38-urige werkweek)

€ 9,66 of meer, maar niet meer dan € 10,63

€ 1,01

€ 2.000

Meer dan € 10,63, maar niet meer dan € 12,08

€ 0,51

€ 1.000

 

Voorbeeld

Een werknemer voor wie u recht hebt op het LIV, heeft in 2017 1.500 verloonde uren en een jaarloon van € 14.625. Zijn gemiddelde uurloon is dan € 9,75 (€ 14.625 : 1.500). Uw LIV voor deze werknemer is € 1.515 (1.500 x € 1,01).

Werkt de werknemer meer dan 38 uur per week?

Dan gelden nog steeds de maximale bedragen voor het LIV van € 2.000 en € 1.000. Die maximumbedragen worden dus niet herrekend.

U kunt ook de calculator gebruiken

Dan hebt u snel een indicatie van uw LIV. Met de calculator berekent u op welk bedrag u per werknemer recht hebt.

Naar de calculator

Meer weten?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.