Nieuw in 2017: het lage-inkomensvoordeel

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon.

En geldt met ingang van 1 januari 2017.

Wanneer hebt u recht op het lage-inkomensvoordeel?

U hebt recht op dit voordeel voor elke werknemer die voldoet aan deze 3 voorwaarden:

 • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder.
 • De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per jaar. Wat verloonde uren zijn, leest u verderop.
 • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Het lage-inkomensvoordeel kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar

Hoeveel uw voordeel precies is, hangt af van het aantal verloonde uren van de werknemer. En van zijn gemiddelde uurloon (jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren).

Gemiddeld uurloon over 2017

LIV per werknemer per verloond uur

Maximale LIV per werknemer per jaar (bij een 40-urige werkweek)

€ 9,54 tot maximaal € 10,49

€ 1,01

€ 2.000

€ 10,50 tot maximaal € 11,92

€ 0,51

€ 1.000

 

Let op!

De bedragen van het gemiddelde uurloon over 2017 zijn voorlopige bedragen. De definitieve bedragen worden later in 2017 bekend.

Wilt u weten op hoeveel lage-inkomensvoordeel u recht hebt? Gebruik dan de calculator. Daarmee berekent u per werknemer uw lage-inkomensvoordeel op basis van de nu bekende bedragen.

Naar de calculator

Wat u moet doen om het lage-inkomensvoordeel te krijgen?

Niets extra's. Gewoon goed aangifte loonheffingen doen over 2017.

UWV beoordeelt op basis van uw aangiften voor welke werknemers u recht hebt op het lage-inkomensvoordeel. Vul dus ook het aantal verloonde uren goed in.

Want kloppen de gegevens in uw aangifte niet? Dan loopt u het lage-inkomensvoordeel misschien helemaal of voor een deel mis.

Wij betalen het lage-inkomensvoordeel over 2017 in 2018 automatisch aan u uit

Als uit uw aangiften loonheffingen over 2017 blijkt dat u er recht op hebt.

Eerder kan niet. Want we weten pas in 2018 hoeveel verloonde uren een werknemer in 2017 had. En wat zijn gemiddelde uurloon was.

Dat uitbetalen gaat als volgt:

 1. U krijgt vóór 15 maart 2018 een voorlopige berekening van uw LIV. Die berekening is gebaseerd op de aangiften en correcties over 2017 die u tot en met 31 januari 2018 hebt gedaan.
 2. Bent u het niet eens met de berekening? Dan kunt u tot en met 1 mei 2018 correcties over 2017 sturen.
 3. Wij sturen u een definitieve vaststelling van uw LIV. Dat doen wij vóór 1 augustus 2018, op basis van de gegevens die we van UWV krijgen.
 4. Wij betalen u uiterlijk op 12 september 2018 uw LIV uit.

En wat zijn verloonde uren dan precies?

Dat zijn uren waarover u loon betaalt.

Dus:

 • de contracturen, dat wil zeggen de uren die u met de werknemer bent overeengekomen
  Daaronder vallen ook niet-gewerkte, maar wel volledig uitbetaalde uren. Bijvoorbeeld verlof of ziekte.
 • de uitbetaalde extra uren die een werknemer werkt, zoals uitbetaalde overuren
  Daaronder vallen ook niet-opgenomen, maar wel volledig uitbetaalde verlofuren.

Verloonde uren zijn niet

 • niet-gewerkte onbetaalde uren
  Bijvoorbeeld onbetaald verlof.
 • wel gewerkte, maar onbetaalde uren
  Bijvoorbeeld adv-uren (arbeidsduurverkorting). Of onbetaalde overwerkuren.

 

Voorbeeld

U hebt een aangiftetijdvak van 4 weken. En een werknemer die 40 uur per week werkt: 38 contracturen en 2 adv-uren.

Aangiftetijdvak

Gewerkte uren

Verloonde uren

Periode 1

160 (152 contracturen + 8 adv-uren)

152

Periode 2

177 (152 contracturen + 8 adv-uren + 12 uren uitbetaald overwerk + 5 uren onbetaald overwerk

164

Periode 3

0 (hele tijdvak betaald verlof)

152

Periode 4

120 (152 contracturen + 8 adv-uren - 40 uren ziek)

152

Periode 5

0 (hele tijdvak onbetaald verlof)

0

Meer informatie over verloonde uren

Weten of u recht hebt op het lage-inkomensvoordeel?

Dat kunt u controleren met de 'Regelhulp Premiekortingen en LIV'.

Regelhulp Premiekortingen en LIV

 

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.