Ik blijf in ons koophuis wonen nadat we uit elkaar zijn - waarop moet ik letten?

Als u uit elkaar gaat, heeft dit meestal gevolgen voor uw aangifte inkomstenbelasting. Voor de hypotheekrente die u mag aftrekken bijvoorbeeld. Of het deel van het eigenwoningforfait dat u moet aangeven.

Samen of apart aangifte doen

In het jaar waarin u uit elkaar gaat, mag u nog samen als fiscale partners aangifte doen. Dit betekent dat u samen kiest, wie welk deel aangeeft van het saldo van de hypotheekrente en het eigenwoningforfait.

Lees meer hierover bij Samen of apart aangifte doen.

U mag uw deel van de hypotheekrente aftrekken

Als uw aandeel in de hypotheek 50% is, mag u dus ook 50% van de rente aftrekken.

Betaalt u hypotheekrente voor uw ex? Of betaalt uw ex rente voor u? En is er sprake van een onderhoudsverplichting?

Hebt u een onderhoudsverplichting die volgt uit een echtscheidingsconvenant of een rechterlijke uitspraak? En betaalt u hierdoor een deel van de rente voor de ander? Dan geeft u dit aan als betaalde partneralimentatie. Het maakt hierbij niet uit of u dat samen met uw ex bent overeengekomen of omdat de rechter dat heeft besloten. Degene die voor de ander betaalt, geeft het betaalde bedrag aan als betaalde partneralimentatie. Degene voor wie is betaald, geeft hetzelfde bedrag aan als ontvangen alimentatie.

Kijk in de tabel hoe dit werkt:

Uw aandeel in de hypotheek is 50%

Wie betaalt de hypotheekrente?

Welk deel van de hypotheekrente mag ik aftrekken?

Welk deel van de hypotheekrente mag ik aangeven als betaalde partneralimentatie?

Welk deel van de hypotheekrente moet ik aangeven als ontvangen partneralimentatie?

Ik betaal alle rente

50%

50%

 

Mijn ex betaalt alle rente

50%

0%

50%

We betalen ieder de helft

50%

0%

0%

Voorbeeld

Uw aandeel in de hypotheek is 50%. U moet naast uw eigen hypotheekrente ook die van uw ex betalen. De totale hypotheekrente is € 8.000. U trekt dan € 4.000 af als hypotheekrente en € 4.000 als betaalde alimentatie. Uw ex geeft € 4.000 aan als ontvangen alimentatie.

Betaalt u hypotheekrente voor uw ex? Of betaalt uw ex rente voor u? En is er géén onderhoudsverplichting?

Bent u geen fiscaal partner meer? Dan kunt u alleen de rente aftrekken die u betaalt voor uw aandeel in de eigenwoningschuld. Het deel dat u voor uw partner betaalt, kunt u niet opgeven als betaalde partneralimentatie.

Uw aandeel in de hypotheek is 50%

Wie betaalt de hypotheekrente?

Welk deel van de hypotheekrente mag ik aftrekken?

Welk deel van de hypotheekrente mag ik aangeven als betaalde partneralimentatie?

Welk deel van de hypotheekrente moet ik aangeven als ontvangen partneralimentatie?

Ik betaal alle rente

50%

0%

 0%

Mijn ex betaalt alle rente

0%

0%

0%

We betalen ieder de helft

50%

0%

0%

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning. In uw aangifte moet u het eigenwoningforfait aangeven voor het deel dat u eigenaar bent van de woning. Als u 50% eigenaar bent, moet u dus 50% van het eigenwoningforfait aangeven. En uw ex geeft dus de andere 50% van het eigenwoningforfait aan.

Mag u in de woning wonen op basis van een alimentatieplicht en betaalt u uw ex géén zakelijke huurvergoeding voor het gebruik van zijn deel van de woning? Dan geeft u óók 50% van het eigenwoningforfait aan als ontvangen partneralimentatie. Uw ex geeft dan 50% van het eigenwoningforfait aan als betaalde alimentatie.

De alimentatieplicht kan bijvoorbeeld blijken uit een rechterlijke uitspraak, een convenant of een andere (schriftelijke) overeenkomst.

Wie moet eigenwoningforfait aangeven?

Wie mag eigenwoningforfait aftrekken als betaalde partneralimentatie?

Wie geeft eigenwoningforfait aan als ontvangen partneralimentatie?

Ik geef 50% aan

Ik mag 0% aftrekken

Ik moet 50% aangeven

Mijn ex geeft 50% aan

Mijn ex mag 50% aftrekken

Mijn ex moet 0% aangeven

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.