Mijn ex blijft in mijn koophuis wonen nadat we uit elkaar zijn - waarop moet ik letten?

Als u uit elkaar gaat, heeft dit meestal gevolgen voor uw aangifte inkomstenbelasting. Voor de hypotheekrente die u mag aftrekken bijvoorbeeld. Of het deel van het eigenwoningforfait dat u moet aangeven.

Het maakt uit hoe lang het geleden is dat u de woning hebt verlaten. Kies daarom uw situatie:

 • Het is korter dan 2 jaar geleden dat ik de woning verliet

  In het jaar waarin u uit elkaar ging, mag u nog samen als fiscale partners aangifte doen

  Dat is niet alleen makkelijker, het is vaak ook gunstiger. Ook is de kans kleiner dat u uw aangifte fout invult.

  Dat betekent dat u samen kiest, wie welk deel aangeeft van het saldo van de hypotheekrente en het eigenwoningforfait.

  Lees meer hierover bij Samen of apart aangifte doen.

  U mag alle hypotheekrente aftrekken want de hypotheek staat op uw naam

  Dat mag voor de periode waarin uw ex in het huis woont, met een maximum van 2 jaar. Verlaat uw ex het huis binnen die 2 jaar? Dan mag u uw hypotheekrente aftrekken tot de dag dat uw ex het huis verlaat.

  Voorbeeld

  U verlaat de woning op 4 juni 2018. Uw ex blijft in de woning wonen en woont daar 2 jaar later nog. Dan geeft u in uw aangifte het huis tot 4 juni 2020 aan als eigen woning. Dit betekent dat u tot 4 juni 2020 de hypotheekrente mag aftrekken. Daarna niet meer.

  Verlaat uw ex ook het huis binnen die 2 jaar?

  Dan mag u uw hypotheekrente aftrekken tot de dag dat uw ex het huis verlaat. Ténzij het huis leeg en te koop staat. Dan mag u de rente nog langer aftrekken. Kijk wat dan precies voor u geldt bij U bent eigenaar, maar uw ex blijft er wonen (bij het onderdeel Uw ex verlaat de woning binnen 2 jaar).

  Betaalt uw ex hypotheekrente voor u?

  Heeft uw ex een onderhoudsverplichting? Het maakt hierbij niet uit of u dat samen met uw ex bent overeengekomen of omdat de rechter dat heeft besloten. U geeft het bedrag dat uw ex heeft betaald aan in uw aangifte als ontvangen partneralimentatie.

  Kijk in de tabel hoe dit werkt:

  Uw aandeel in de hypotheek is 100%

  Wie betaalt de hypotheekrente?

  Welk deel van de hypotheekrente mag ik aftrekken?

  Welk deel van de hypotheekrente moet ik aangeven als ontvangen partneralimentatie?

  Ik betaal alle rente

  100%

   

  Mijn ex betaalt alle rente

  100%

  100%

  We betalen ieder de helft

  100%

  50%

  Voorbeeld

  Betaalt uw ex € 4.000 rente voor u? Dan geeft u € 4.000 aan als ontvangen alimentatie.

  Let op!

  Koopt u een andere woning nadat u uit elkaar bent, of gaat u in uw 2e woning wonen? Dan kunnen strengere regels gelden voor het aftrekken van uw hypotheekrente. Uw hypotheekverstrekker kan u daar meer over vertellen.

  Eigenwoningforfait aangeven

  Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning. U geeft als eigenaar het volledige eigenwoningforfait aan in uw aangifte.

  Betaalt uw ex u géén vergoeding voor het gebruik van uw deel van de woning? Dan geeft u het volledige eigenwoningforfait óók aan als betaalde alimentatie. Uw ex geeft dan het eigenwoningforfait aan als ontvangen partneralimentatie.

  Voorbeeld

  U verlaat de woning op 4 juni 2018. En uw ex blijft nog 2 jaar in de woning wonen. U krijgt daar geen vergoeding voor. U geeft tot 4 juni 2020 het eigenwoningforfait aan. Daarnaast geeft u het volledige eigenwoningforfait aan als betaalde partneralimentatie.

  Wie moet eigenwoningforfait aangeven?

  Wie mag eigenwoningforfait aftrekken als betaalde partneralimentatie?

  Wie geeft eigenwoningforfait aan als ontvangen partneralimentatie?

  Ik geef 100% aan

  Ik mag 100% aftrekken

  Ik geef 0% aan

  Mijn ex geeft 0% aan

  Mijn ex mag 0% aftrekken

  Mijn ex geeft 100% aan

 • Het is 2 jaar of langer geleden dat ik de woning verliet

  Na 2 jaar wordt uw woning niet meer gezien als een 'eigen woning'. Dat betekent dat de hypotheekrente over uw deel van de schuld niet meer aftrekbaar is. Lees waar u na 2 jaar nog meer mee te maken krijgt bij Wat gebeurt er na 2 jaar?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.