Moet ik mijn kinderopvangtoeslag wijzigen?

Ja, waarschijnlijk wel. Als u uit elkaar gaat, heeft dat meestal gevolgen voor uw kinderopvangtoeslag.

U leest hier over de volgende onderwerpen:

Voor co-ouders gelden bijzondere regels

Wordt u co-ouder? Dan geldt de informatie op deze pagina niet voor u. Kijk op de pagina 'Ik word co-ouder. Wat betekent dit voor mijn toeslagen?' U bent co-ouder als uw kinderen op jaarbasis gemiddeld ten minste 3 dagen per week bij u wonen én ten minste 3 dagen per week bij uw ex wonen.

Wat moet u eerst doen?

 1. Geef uw adreswijziging door aan de gemeente

  Verhuist u? Geef dan eerst uw nieuwe adres door aan uw gemeente.

  Verhuist uw ex en heeft uw ex zijn of haar adreswijziging nog niet doorgegeven aan de gemeente? Wacht dan met stap 3 tot uw ex zijn of haar adreswijziging heeft doorgegeven aan de gemeente.

 2. Dien uw verzoek tot echtscheiding of tot beëindiging partnerschap in
  Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap, dien dan eerst uw verzoek tot echtscheiding of beëindiging partnerschap in bij de rechtbank of via de notaris.
 3. Geef de wijziging door met Mijn toeslagen

  Geef met Mijn toeslagen de wijziging 'Wij gaan scheiden of uit elkaar' door. Log in op Mijn toeslagen met uw DigiD. Klik in het menu 'Wijziging doorgeven' op 'Gezin en huishouden'. Ga vervolgens naar 'Wij gaan scheiden of uit elkaar' en beantwoord de vragen.

  Hou de volgende gegevens bij de hand:

  • de datum waarop u uw verzoek tot echtscheiding of beëindiging partnerschap indiende
   Had u een samenlevingscontract? Dan hebt u de datum nodig waarop u het contract liet ontbinden.

   Woonde u ongehuwd samen? Dan hebt u uw verhuisdatum nodig.

  • uw nieuwe adres

  Zodra wij uw wijziging hebben verwerkt, krijgt u een nieuwe beschikking. Deze ziet u binnen 5 weken bij 'Mijn beschikkingen'. Daarna betalen we het nieuwe bedrag uit.

  Inloggen op Mijn toeslagen (Link opent in nieuw venster.)

Wat moet ik wijzigen als de kinderen bij mij gaan wonen?

Dat hangt ervan af of de kinderopvangtoeslag op uw naam of op naam van uw ex staat. De kinderopvangtoeslag staat op uw naam als de beschikkingen over de kinderopvangtoeslag aan u zijn gericht.

Kies uw situatie:

 • De kinderopvangtoeslag staat op uw naam

  Als er niets verandert aan de opvang van uw kinderen, hoeft u verder niets te doen. Nadat u de wijziging 'Wij gaan scheiden of uit elkaar' hebt doorgegeven, maken wij een nieuwe berekening van uw kinderopvangtoeslag met alleen uw inkomen.

  Veranderen de opvanggegevens wel, bijvoorbeeld het aantal opvanguren? Geef dit dan binnen 4 weken door met Mijn toeslagen. Dat doet u als volgt:

  1. Log in op Mijn toeslagen met uw DigiD.
  2. Klik onder 'Wijzigingen doorgeven' op 'Kinderen'.
  3. Klik op 'Er verandert iets in de opvang' en beantwoord de vragen.

  Hou de nieuwe opvanggegevens bij de hand. Deze staan in het contract of op een rekening van het kindercentrum of het gastouderbureau.

  Zodra wij uw wijziging hebben verwerkt, krijgt u een nieuwe beschikking. Deze ziet u binnen 5 weken bij 'Mijn beschikkingen'. Daarna betalen we het nieuwe bedrag uit.

  Inloggen op Mijn toeslagen (Link opent in nieuw venster.)

 • De kinderopvangtoeslag staat op naam van uw ex

  U hebt recht op kinderopvangtoeslag voor de kinderen die bij u gaan wonen. U moet daarom de kinderopvangtoeslag zelf aanvragen. Doe dat pas nadat uw ex de kinderopvangtoeslag heeft stopgezet.

  U vraagt als volgt kinderopvangtoeslag aan:

  1. Log in op Mijn toeslagen met uw DigiD.
  2. Klik linksboven achter 'Kinderopvangtoeslag' op de knop 'Aanvragen' en beantwoord de vragen.

  Hou de volgende gegevens bij de hand:

  • de ingangsdatum van de opvang
  • uw inkomen
  • de opvanggegevens
   Deze staan in het contract of op een rekening van het kindercentrum of het gastouderbureau.

  Zodra wij uw wijziging hebben verwerkt, krijgt u een nieuwe beschikking. Deze ziet u binnen 5 weken bij 'Mijn beschikkingen'. Daarna betalen we het nieuwe bedrag uit.

  Inloggen op Mijn toeslagen (Link opent in nieuw venster.)

Wat moet ik wijzigen als de kinderen bij mijn ex gaan wonen?

Dat hangt ervan af of de kinderopvangtoeslag op uw naam of op naam van uw ex staat. De kinderopvangtoeslag staat op uw naam als de beschikkingen over de kinderopvangtoeslag aan u zijn gericht.

Kies uw situatie:

 • De kinderopvangtoeslag staat op uw naam

  U moet de kinderopvangtoeslag stopzetten voor de kinderen die bij uw ex gaan wonen. Dat doet u zo:

  1. Log in op Mijn toeslagen met uw DigiD.
  2. Klik onder 'Wijzigingen doorgeven' op 'Kinderen'.
  3. Klik op 'Mijn kind gaat niet meer naar de opvang' en beantwoord de vragen.

  Zodra wij uw wijziging hebben verwerkt, krijgt u een nieuwe beschikking. Deze ziet u binnen 5 weken bij 'Mijn beschikkingen'. Daarna betalen we het nieuwe bedrag uit.

  Inloggen op Mijn toeslagen (Link opent in nieuw venster.)

 • De kinderopvangtoeslag staat op naam van uw ex
  Als er geen kinderen bij u gaan wonen, hoeft u verder niets te doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.