Wie blijft in het huis wonen?

Wie blijft in het huis, en wie gaat weg? Dat is een moeilijke afweging, waar een heleboel bij komt kijken. Want als 1 van u gaat verhuizen, wordt het kostenplaatje van uw woning ineens heel anders. Daarbij maakt het uit wie de eigenaar van het huis is.

Hierna zetten we per mogelijke situatie op een rij wat dat betekent voor uw belastingzaken. 

U bent volledig eigenaar, maar u woont niet zelf in het huis

Bent u het hele jaar volledig eigenaar van het huis, maar woont uw ex in uw huis? Dan moet u een bedrag in uw belastingaangifte bij uw inkomen optellen: het 'eigenwoningforfait’. Het bedrag dat u moet optellen is afhankelijk van de WOZ-waarde van het huis.

Betaalt uw ex geen huur aan u? Dan mag u het ‘eigenwoningforfait’ op uw belastingaangifte als ‘betaalde alimentatie’ aftrekken. Als uw ex wel huur aan u betaalt, dan mag u dit bedrag niet aftrekken.

Als u de volledige hypotheekrente betaalt, dan kunt u deze voor 100% aftrekken. Na 2 jaar zien wij de waarde van de woning als vermogen. Daarvan mag u de hypotheek als schuld aftrekken.

Let op!

Koopt u een andere woning nadat u uit elkaar bent, of gaat u in uw 2e woning wonen? Dan kunnen strengere regels gelden voor het aftrekken van uw hypotheekrente. Uw hypotheekverstrekker kan u daar meer over vertellen.

U bent allebei eigenaar en u alleen blijft in het huis wonen

Bent u allebei eigenaar van het huis? Dan moet u in uw belastingaangifte een bedrag bij uw inkomen optellen: het ‘eigenwoningforfait’. Het bedrag dat u moet optellen is afhankelijk van de WOZ-waarde van het huis. U telt 50% van het bedrag van het ‘eigenwoningforfait’ op bij uw inkomen.

Omdat u in het huis woont, moet u daarnaast ook 50% van het eigenwoningforfait aangeven als ‘ontvangen alimentatie’. Tenzij u huur betaalt aan uw ex. Dan hoeft u dit niet aan te geven.

Betaalt u alle hypotheekrente? Dan mag u toch maar 50% van deze hypotheekrente aftrekken, omdat u allebei eigenaar van het huis bent.

Soms is de eigendomsverhouding anders. In die situatie mag u de hypotheekrente aftrekken die u hebt betaald, voor het deel dat u eigenaar bent van het huis.

U bent allebei eigenaar en u woont niet in het huis

Bent u allebei eigenaar van het huis? Dan moet u allebei in uw belastingaangifte een bedrag bij uw inkomen optellen: het ‘eigenwoningforfait’. Het bedrag dat u moet optellen is afhankelijk van de WOZ-waarde van het huis. U geeft 50% op van het bedrag van het ‘eigenwoningforfait’.

Omdat u niet in het huis woont, mag u daarnaast ook 50% van het eigenwoningforfait aftrekken als 'betaalde alimentatie'.

Hebt u ook hypotheekrente betaald? Omdat u allebei eigenaar van het huis bent, mag u 50% van de hypotheekrente aftrekken. Maar alleen als u deze ook daadwerkelijk betaalt. Na 2 jaar zien wij de waarde van de woning als vermogen. Daarvan mag u de hypotheek als schuld aftrekken.

Soms is de eigendomsverhouding anders. In die situatie mag u de hypotheekrente aftrekken die u hebt betaald, voor het deel dat u eigenaar bent van het huis.

Let op!

Koopt u een andere woning nadat u uit elkaar bent, of gaat u in uw 2e woning wonen? Of koopt u uw partner uit? Dan kunnen strengere regels gelden voor het aftrekken van uw hypotheekrente. Uw hypotheekverstrekker kan u daar meer over vertellen.

U wordt volledig eigenaar van het huis

Bent u het hele jaar volledig eigenaar van het huis? En woont u hier zelf? Dan moet u in uw belastingaangifte een bedrag bij uw inkomen optellen: het ‘eigenwoningforfait’. Het bedrag dat u moet optellen is afhankelijk van de WOZ-waarde van het huis. Als u de volledige hypotheekrente betaalt, dan mag u deze voor 100% aftrekken.

Let op!

Gaat u in uw 2e woning wonen? Of koopt u uw partner uit? Dan kunnen strengere regels gelden voor het aftrekken van uw hypotheekrente. Uw hypotheekverstrekker kan u daar meer over vertellen.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.