Ik krijg een schenking in 2018 – betaal ik schenkbelasting?

Soms betaalt u geen schenkbelasting. Wanneer dat zo is? Dat ligt aan uw relatie met de schenker én aan waarvoor u het geld gebruikt.

We hebben de schenkingsvrijstellingen voor 2018 op een rij gezet. Kies uw situatie:

 • U krijgt het geld van uw ouder(s) en beslist zelf wat u ermee doet

  Uw ouders mogen u dit jaar sowieso belastingvrij € 5.363 schenken. U hoeft daarover ook geen aangifte schenkbelasting te doen.

  Doen ze vaker in het jaar een schenking? Tel de bedragen dan bij elkaar op. Is het totaalbedrag hoger dan € 5.363? Dan betaalt u wel schenkbelasting.

  Verder is het zo dat wij uw ouders als één schenker zien

  Krijgt u dus een bedrag van beide ouders? Dan moet u de schenkingen bij elkaar optellen. Dit geldt ook als uw ouders zijn gescheiden.

  Schenkingen aan u en uw partner moet u meestal ook bij elkaar optellen. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting.

  Uw ouders mogen u ook één keer in uw leven € 25.731 belastingvrij schenken

  Wel zijn er wat mitsen en maren, namelijk:

  • U bent tussen de 18 en 40 jaar. Of uw partner is tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.  
  • Uw ouders mogen u dit jaar niet óók nog € 5.363 schenken.
  • U hebt niet eerder een 'verhoogde vrijstelling' gebruikt. Dat is een belastingvrije schenking voor uw eigen woning of een dure studie, of een belastingvrije schenking die u vrij mag besteden.
  • Als u de vrijstelling van € 25.731 gebruikt, mag u niet ook nog eens kiezen voor de schenkingsvrijstelling voor een koophuis of voor een dure studie. U mag namelijk één keer in uw leven 1 van deze vrijstellingen gebruiken.

  Ook hier geldt dat wij uw ouders als één schenker zien. U betaalt dus wel belasting als uw ouders ieder afzonderlijk een bedrag schenken en het totaal hoger is dan € 25.731. Dit geldt ook als uw ouders zijn gescheiden.

  Hoe maak ik gebruik van de schenkingsvrijstelling?

  Die vraagt u aan in de aangifte schenkbelasting 2018 in Mijn Belastingdienst. U laat ons zo namelijk weten welke vrijstelling u wilt gebruiken.

  inloggen op Mijn Belastingdienst

 • U krijgt het geld van uw ouder(s) en gebruikt het voor een koophuis 

  Wilt u een woning kopen of verbouwen? En krijgt u hiervoor een schenking van uw ouders? Dan betaalt u over maximaal € 100.800 geen schenkbelasting.

  Dit zijn de voorwaarden:

  • U gebruikt het geld voor de aankoop of verbouwing van uw eigen huis. Of voor de aflossing van uw hypotheek of restschuld. Of u koopt er erfpacht-, opstal- of beklemmingsrechten mee af.
  • U of uw partner is tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.
  • U gebruikt het geld uiterlijk in 2020.
  • U hebt niet eerder een 'verhoogde vrijstelling' gebruikt. Dat is een belastingvrije schenking voor uw eigen woning of een dure studie, of een belastingvrije schenking die u vrij mag besteden. Hebt u dit wel? Lees dan of u nog recht hebt op een belastingvrij bedrag.
  • U kunt schriftelijk aantonen dat de schenking is betaald, en dat u de schenking hebt gebruikt voor uw eigen woning.
  • Hebt u de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat de schenking op tijd voor de eigen woning moet worden gebruikt.
  • Als u deze vrijstelling gebruikt, mag u niet ook nog eens kiezen voor de vrij te besteden schenkingsvrijstelling of de vrijstelling voor een dure studie. U mag namelijk één keer in uw leven 1 van deze vrijstellingen gebruiken.

  Verder is het zo dat wij uw ouders als één schenker zien

  Krijgt u dus een bedrag van beide ouders? Dan moet u de schenkingen bij elkaar optellen. Dit geldt ook als uw ouders zijn gescheiden.

  Schenkingen aan u en uw partner moet u meestal ook bij elkaar optellen. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting.

  Hoe maak ik gebruik van de schenkingsvrijstelling?

  Die vraagt u aan in de aangifte schenkbelasting 2018 in Mijn Belastingdienst. Want u moet wél aangifte doen.

  Inloggen op Mijn Belastingdienst

 • U krijgt het geld van uw ouder(s) en gebruikt het voor een dure studie

  De kosten voor een studie kunnen aardig oplopen. Gelukkig mogen uw ouders u € 53.602 belastingvrij schenken. Maar let op, er zijn wel voorwaarden.

  De voorwaarden:

  • De studie of opleiding kost minstens € 20.000 per jaar, exclusief uw levensonderhoud.
  • Een notaris heeft de schenking vastgelegd in een akte en daarin staat:  
   • voor welke studie de donatie is bedoeld
   • hoe hoog de verwachte kosten van uw opleidingstraject zijn
   • dat de schenking vervalt als u het bedrag niet vóór 2021 hebt besteed aan uw opleiding
  • U hebt niet eerder een 'verhoogde vrijstelling' gebruikt. Dat is een belastingvrije schenking voor uw eigen woning of een dure studie, of een belastingvrije schenking die u vrij mag besteden.
  • U bent tussen de 18 en 40 jaar oud. Of uw partner is tussen de 18 en 40 jaar oud. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.  
  • U en uw ouders kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking is betaald, en dat u de schenking echt hebt gebruikt voor uw studie.
  • Als u deze vrijstelling gebruikt, mag u niet ook nog eens kiezen voor de vrij te besteden schenkingsvrijstelling of de vrijstelling voor een koophuis. U mag namelijk één keer in uw leven 1 van deze vrijstellingen gebruiken.

  Verder is het zo dat wij uw ouders als één schenker zien

  Krijgt u dus een bedrag van beide ouders? Dan moet u de schenkingen bij elkaar optellen. Dit geldt ook als uw ouders zijn gescheiden.

  Schenkingen aan u en uw partner moet u meestal ook bij elkaar optellen. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting.

  Hoe maak ik gebruik van de schenkingsvrijstelling?

  Die vraagt u aan in de aangifte schenkbelasting 2018 in Mijn Belastingdienst. Want u moet wél aangifte doen.

  Inloggen op Mijn Belastingdienst

 • U krijgt het geld van iemand anders en beslist zelf wat u ermee doet 

  Iedereen mag u belastingvrij € 2.147 schenken. U hoeft daarover ook geen aangifte schenkbelasting te doen.

  Zolang u maar in de gaten houdt dat u schenkingen van partners bij elkaar op moet tellen. Krijgt u dus een bedrag van zowel uw oom als uw tante? Dan mag het totaalbedrag niet hoger zijn dan € 2.147. Krijgt u meer? Dan moet u aangifte doen.

  Schenkingen aan u en uw partner moet u meestal ook bij elkaar optellen. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting.

 • U krijgt het geld van iemand anders en gebruikt het voor een koophuis 

  Hebt u een gulle gever die u wil helpen met de aanschaf van een huis? Of die u wil sponsoren voor een verbouwing in uw eigen woning? Dat mag belastingvrij voor maximaal € 100.800.

  Er gelden wel wat voorwaarden:

  • U gebruikt het geld voor de aankoop of verbouwing van uw eigen huis. Of voor de aflossing van uw hypotheek of restschuld. Of u koopt er erfpacht-, opstal- of beklemmingsrechten mee af.
  • U of uw partner is tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.   
  • U gebruikt het geld uiterlijk in 2020.
  • U hebt niet eerder een 'verhoogde vrijstelling' gebruikt voor een schenking van dezelfde schenker. Dat is een belastingvrije schenking voor uw eigen woning. Hebt u dit wel? Lees dan of u nog recht hebt op een belastingvrij bedrag.
  • U kunt schriftelijk aantonen dat de schenking is betaald, en dat u de schenking hebt gebruikt voor uw eigen woning.
  • Hebt u de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat de schenking op tijd voor de eigen woning moet worden gebruikt.

  Sommige schenkingen moet u bij elkaar optellen

  Namelijk als u de schenkingen krijgt van dezelfde persoon. Krijgt u een schenking van mensen die partners zijn van elkaar? Dan zien wij hen ook als één persoon.

  Schenkingen aan u en uw partner moet u meestal ook bij elkaar optellen. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting.

  Hoe maak ik gebruik van de schenkingsvrijstelling?

  Die vraagt u aan in de aangifte schenkbelasting 2018 in Mijn Belastingdienst. Want u moet wél aangifte doen.

  Inloggen op Mijn Belastingdienst

Krijgt u een schenking in 2019? Dat kan natuurlijk ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.