Ik heb al eens een verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting gebruikt - waar heb ik nog recht op in 2018?

Wilt u in 2018 gebruikmaken van de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning, maar heeft u of uw partner al eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van dezelfde schenker? Dan hebt u soms nog recht op een deel van de vrijstelling. Áls u aan de voorwaarden voldoet.

U hebt in 2018 recht op de algemene vrijstelling van € 5.363. Of € 2.147, als u de schenking van iemand anders dan uw ouders krijgt. Dat bedrag mag u vrij besteden.

Hoe hoog uw vrijstelling voor de eigen woning nog is, hangt af van het jaar waarin u voor het eerst een verhoogde vrijstelling hebt gebruikt.

Kies het jaar waarin u voor het eerst een hoge vrijstelling hebt gebruikt en lees meer:

 • 2017

  Hebt u in 2017 een vrijstelling voor uw eigen woning gebruikt? Maar niet het maximale bedrag? Dan mag u de rest van het belastingvrije bedrag nog gebruiken in 2018 en 2019.

  Voorbeeld
  U kreeg in 2017 € 40.000 voor uw eigen woning en vroeg in uw aangifte 2017 de vrijstelling voor de eigen woning aan.

  In 2018 hebt u dan nog over: € 100.000 - € 40.000 =  € 60.000. Die vrijstelling mag u nog gebruiken in 2018 en 2019.

  Doe wel aangifte voor ieder jaar waarin u een deel van de vrijstelling wilt gebruiken.

  Hebt u in 2017 een andere verhoogde vrijstelling gebruikt?

  Bijvoorbeeld de vrijstelling voor een dure studie? Dan hebt u geen recht meer op een verhoogde vrijstelling.

 • 2015 of 2016

  U mag in 2018 nog een vrijstelling voor uw eigen woning gebruiken, namelijk maximaal € 47.198.

  Tip
  In 2019 vervalt deze vrijstelling. U mag de vrijstelling voor de eigen woning nog aanvragen in uw aangifte 2018. Alleen in dat geval mag u de vrijstelling nog gebruiken in 2018, 2019 en 2020.

  Hebt u in 2015 of 2016 én in 2017 een verhoogde vrijstelling gebruikt?

  En in 2017 niet uw maximale vrijstelling van € 46.824? Dan hebt u nog recht op een deel van die vrijstelling van 2017. U mag het restant gebruiken in 2018 en 2019.

  Voorbeeld
  U bent 34 jaar en hebt in 2015 een schenking ontvangen van uw ouders van € 53.000 om een eigen woning te kopen. U gebruikte hiervoor in 2015 de verhoogde vrijstelling.

  In 2017 ontvangt u van uw ouders een schenking van € 25.000. Hiervan gebruikt u € 20.000 voor de verbouwing van uw woning.

  In 2017 had u nog recht op een vrijstelling van € 46.824 voor de eigen woning. In 2018 hebt u dan nog over: € 46.824 - € 20.000 =  € 26.824.  Die vrijstelling mag u nog gebruiken in 2018 en 2019.
 • 2010 tot en met 2014

  U hebt geen recht meer op een verhoogde vrijstelling.

 • 2009 of eerder

  Hebt u vóór 2010 een verhoogde vrijstelling gebruikt, en daarna niet meer? Dan is uw vrijgestelde bedrag anders dan wanneer u daarna nóg een vrijstelling hebt gebruikt.

  U hebt vóór 2010 een verhoogde vrijstelling gebruikt, en daarna niet meer?

  Dan hebt u nog recht op een vrijstelling van € 27.871 voor uw eigen woning.

  Voorbeeld
  In 2009 kreeg u van uw ouders een schenking waarvoor u in dat jaar de verhoogde vrijstelling van € 22.760 gebruikte.

  In 2010 tot en met 2017 hebt u geen verhoogde vrijstelling gebruikt. In 2018 ontvangt u € 50.000 van uw ouders om een woning te kopen.

  U hebt in 2018 nog recht op een vrijstelling van € 27.871 voor de eigen woning en op de algemene vrijstelling van € 5.363. Over de rest betaalt u schenkbelasting, dus over € 50.000 - € 27.871 - € 5.363 = € 16.766.

  Hebt u vóór 2010 én in 2015 of 2016 een verhoogde vrijstelling gebruikt?

  U mag dan in 2018 nog een vrijstelling voor uw eigen woning gebruiken, namelijk maximaal € 47.198.

  Hebt u vóór 2010 én in 2015 of 2016 én in 2017 een verhoogde vrijstelling gebruikt?

  En in 2017 niet uw maximale vrijstelling van € 46.824? Dan hebt u nog recht op een deel van die vrijstelling van 2017. U mag het restant gebruiken in 2018 en 2019.

  Voorbeeld
  U hebt in 2009 een schenking ontvangen van € 20.000 en hiervoor een verhoogde vrijstelling gebruikt. U hebt in 2015 een schenking ontvangen van € 25.000 voor uw eigen woning. U gebruikte hiervoor in 2015 een verhoogde vrijstelling.

  In 2017 ontvangt u een schenking van € 30.000. Hiervan besteedt u € 20.000 aan een verbouwing van uw eigen woning.

  U had in 2017 nog recht op een vrijstelling van € 46.824 voor de eigen woning. In 2018 hebt u dan nog over: € 46.824 - € 20.000 =  € 26.824. Die vrijstelling mag u nog gebruiken in 2018 en 2019.

  U hebt geen recht meer op andere verhoogde vrijstellingen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.