Ik heb al eens een verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting gebruikt - waar heb ik nog recht op in 2019?

Wilt u gebruikmaken van de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning, maar hebt u al eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van dezelfde schenker? Dan hebt u soms nog recht op een deel van de vrijstelling. Áls u aan de voorwaarden voldoet.

U hebt in 2019 recht op de algemene vrijstelling van € 5.428. Of € 2.173, als u de schenking van iemand anders dan uw ouders krijgt. Dat bedrag mag u vrij besteden.

Hoe hoog uw vrijstelling voor de eigen woning nog is, hangt af van het jaar waarin u voor het eerst een verhoogde vrijstelling hebt gebruikt.

Kies het jaar waarin u voor het eerst een hoge vrijstelling hebt gebruikt en lees meer:

 • 2018

  Hebt u in 2018 een vrijstelling voor uw eigen woning gebruikt? Maar niet het maximale bedrag van € 100.800? Dan mag u de rest van het belastingvrije bedrag nog gebruiken in 2019 en 2020.

  Voorbeeld

  U kreeg in 2018 € 40.000 voor uw eigen woning en vroeg in uw aangifte 2018 de vrijstelling voor de eigen woning aan.

  In 2019 hebt u dan nog over: € 100.800 - € 40.000 =  € 60.800. Die vrijstelling mag u nog gebruiken in 2019 en 2020.

  Doe wel aangifte voor ieder jaar waarin u een deel van de vrijstelling wilt gebruiken.

  Hebt u in 2018 een andere verhoogde vrijstelling gebruikt?

  Bijvoorbeeld de vrijstelling voor een dure studie? Dan hebt u in 2019 geen recht meer op een verhoogde vrijstelling.

 • 2017

  Hebt u in 2017 een vrijstelling voor uw eigen woning gebruikt? Maar niet het maximale bedrag van € 100.000? Dan mag u de rest van het belastingvrije bedrag nog gebruiken in 2018 en 2019.

  Voorbeeld

  U kreeg in 2017 € 40.000 voor uw eigen woning en vroeg in uw aangifte 2017 de vrijstelling voor de eigen woning aan. Het maximale bedrag in 2017 was € 100.000.

  U hebt in 2018 geen vrijstelling gebruikt. Dan is er nog over: € 100.000 - € 40.000 =  € 60.000. Die vrijstelling mag u nog gebruiken 2019.

  Doe wel aangifte voor ieder jaar waarin u een deel van de vrijstelling wilt gebruiken.

  Hebt u in 2017 een andere verhoogde vrijstelling gebruikt?

  Bijvoorbeeld de vrijstelling voor een dure studie? Dan hebt u in 2019 geen recht meer op een verhoogde vrijstelling.

 • 2015 of 2016

  Hebt u in 2015 of 2016 en in 2018 een verhoogde vrijstelling gebruikt, maar niet in 2017? En in 2019 nog niet de maximale vrijstelling van € 47.198? Dan hebt u nog recht op een deel van die vrijstelling van 2018. U mag het restant gebruiken in 2019 en 2020.

  Hebt u in 2015 of 2016 en in 2017 een verhoogde vrijstelling gebruikt, maar niet in 2018? En in 2017 niet uw maximale vrijstelling van € 46.824? Dan hebt u nog recht op een deel van die vrijstelling van 2017. U mag het restant gebruiken in 2019.

  Voorbeeld

  U bent 34 jaar en hebt in 2015 een schenking ontvangen van uw ouders van € 53.000 om een eigen woning te kopen. U gebruikte hiervoor in 2015 de verhoogde vrijstelling.

  In 2017 ontvangt u van uw ouders een schenking van € 25.000. Hiervan gebruikt u € 20.000 voor de verbouwing van uw woning.

  In 2017 had u nog recht op een vrijstelling van € 46.824 voor de eigen woning. In 2019 hebt u dan nog over: € 46.824 - € 20.000 =  € 26.824.  Die vrijstelling mag u nog gebruiken in 2019.

  Hebt u in 2015 of 2016 een verhoogde vrijstelling gebruikt, maar niet in 2017 en ook niet in 2018? Dan hebt u in 2019 geen recht meer op de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning.

 • 2010 tot en met 2014

  U hebt geen recht meer op een verhoogde vrijstelling.

 • 2009 of eerder
  Hebt u vóór 2010 een verhoogde vrijstelling gebruikt, en daarna niet meer? Dan is uw vrijgestelde bedrag anders dan wanneer u daarna nóg een vrijstelling hebt gebruikt.  

  Hebt u vóór 2010 een verhoogde vrijstelling gebruikt, en daarna niet meer?

  Dan hebt u nog recht op een vrijstelling van € 28.206 voor uw eigen woning.     
  Voorbeeld

  In 2009 kreeg u van uw ouders een schenking waarvoor u in dat jaar de verhoogde vrijstelling van € 22.760 gebruikte. In 2010 tot en met 2018 hebt u geen verhoogde vrijstelling gebruikt. In 2019 ontvangt u € 50.000 van uw ouders om een woning te kopen.

  U hebt nog recht op een vrijstelling van € 28.206 voor de eigen woning en op de algemene vrijstelling in 2019 van € 5.428. Over de rest betaalt u schenkbelasting, dus over € 50.000 - € 28.206 - € 5.428 = € 16.366.

  Hebt u vóór 2010 én in 2010 tot en met 2014 een verhoogde vrijstelling gebruikt?

  En hebt u in 2015 of 2016 geen verhoogde vrijstelling gebruikt? Dan hebt u in 2019 geen recht meer op een verhoogde vrijstelling voor de eigen woning.

  Hebt u vóór 2010 én in 2015 of 2016 een verhoogde vrijstelling gebruikt?

  En hebt u in 2017 of 2018 geen verhoogde vrijstelling gebruikt? Dan hebt u in 2019 geen recht meer op een verhoogde vrijstelling voor de eigen woning.

  Hebt u vóór 2010 én in 2015 of 2016 én in 2017 een verhoogde vrijstelling gebruikt?

  En in 2017 niet uw maximale vrijstelling van € 46.824? Dan hebt u nog recht op een deel van die vrijstelling van 2017. U mag het restant gebruiken in 2018 en 2019.

  Voorbeeld

  U hebt in 2009 een schenking ontvangen van € 20.000 en hiervoor een verhoogde vrijstelling gebruikt. U hebt in 2015 een schenking ontvangen van € 25.000 voor uw eigen woning. U gebruikte hiervoor in 2015 een verhoogde vrijstelling.

  In 2017 ontvangt u een schenking van € 30.000. Hiervan besteedt u € 20.000 aan een verbouwing van uw eigen woning.

  U had in 2017 nog recht op een vrijstelling van € 46.824 voor de eigen woning. In 2018 hebt u dan nog over: € 46.824 - € 20.000 =  € 26.824.  Die vrijstelling mag u nog gebruiken in 2018 en 2019.

  U hebt geen recht meer op andere verhoogde vrijstellingen.

  Hebt u vóór 2010 én in 2015 of 2016 én in 2018 een verhoogde vrijstelling gebruikt?

  En in 2018 niet uw maximale vrijstelling van € 47.198? Dan hebt u nog recht op een deel van die vrijstelling van 2018. U mag het restant gebruiken in 2019 en 2020.

  Voorbeeld

  U hebt in 2009 een schenking ontvangen van € 20.000 en hiervoor een verhoogde vrijstelling gebruikt. U hebt in 2015 een schenking ontvangen van € 25.000 voor uw eigen woning. U gebruikte hiervoor in 2015 een verhoogde vrijstelling.

  In 2018 ontvangt u een schenking van € 30.000. Hiervan besteedt u € 20.000 aan een verbouwing van uw eigen woning.

  U had in 2018 nog recht op een vrijstelling van € 47.198 voor de eigen woning. In 2019 hebt u dan nog over: € 47.198 - € 20.000 =  € 27.198.  Die vrijstelling mag u nog gebruiken in 2019 en 2020.

  U hebt geen recht meer op andere verhoogde vrijstellingen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.