Tot welk bedrag is een schenking belastingvrij in 2019?

Dat hangt af van de relatie tussen schenker en ontvanger. En van het doel waarvoor het geld wordt gebruikt. We hebben de schenkingsvrijstellingen 2019 voor u op een rij gezet.

Jaarlijkse vrijstelling

De ontvanger betaalt geen schenkbelasting en hoeft geen aangifte te doen.

Wie schenkt aan wie?

Bestedingsdoel

Belastingvrij bedrag

Voorwaarden

Ouder(s) aan kind


(Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind en een stiefkind.)

Dat beslist het kind zelf

€ 5.428

Ouders zien wij als 1 schenker. Dit geldt ook als ze zijn gescheiden.


Als partners allebei een schenking krijgen van dezelfde ouder(s), telt dit als 1 schenking.

Kind aan ouder(s)


Grootouder(s) aan kleinkind, of andersom


Oom/tante aan neef/nicht, of andersom


Broer aan zus, of andersom


Geen familie

Dat beslist de ontvanger zelf

€ 2.173

Partners zien wij als 1 schenker.


Als partners allebei een schenking krijgen van dezelfde persoon, telt dit als 1 schenking.

Eenmalig verhoogde vrijstelling

Deze vrijstelling geldt alleen als de ontvanger op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar is of een partner heeft tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.

De ontvanger van de schenking moet aangifte schenkbelasting doen. Dat kan online op Mijn Belastingdienst.

Inloggen op Mijn Belastingdienst
 

Wie schenkt aan wie?

Bestedingsdoel

Belastingvrij bedrag

Voorwaarden

Ouder(s) aan kind


(Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind en een stiefkind.)

Dat beslist het kind zelf

€ 26.040

Belastingvrij schenken door ouder(s) aan kind

Een dure studie

€ 54.246

Een eigen woning

€ 102.010

Kind aan ouder(s)


Grootouder(s) aan kleinkind, of andersom


Oom/tante aan neef/nicht, of andersom


Broer aan zus, of andersom


Geen familie

Een eigen woning

€ 102.010

Belastingvrij schenken voor een koopwoning

Vrijstelling bedrijfsopvolgingsregeling

Krijgt u een bedrijf geschonken en zet u dat bedrijf voort? Dan kunt u een vrijstelling van schenkbelasting krijgen. Bijvoorbeeld als u het familiebedrijf overneemt van uw ouders. Deze regeling heet de bedrijfsopvolgingsregeling. De vrijstelling is in 2019 maximaal € 1.084.851.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.