Hoe zit het met belastingvrije schenkingen voor een koopwoning in 2020?

Wilt u een woning kopen of verbouwen? En krijgt u hiervoor in 2020 een schenking van bijvoorbeeld uw ouders? Dan betaalt u over een bedrag van maximaal € 103.643 geen schenkbelasting.

Dit zijn de voorwaarden:

 • U bent tussen de 18 en 40 jaar. Of uw partner is tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.
 • U gebruikt het geld om:
 • U gebruikt het geld uiterlijk in 2022.
 • U kunt schriftelijk bewijzen dat de schenking is betaald en dat u de schenking hebt gebruikt voor uw eigen woning.
 • U of uw partner heeft niet eerder een 'verhoogde vrijstelling' gebruikt voor een schenking van deze schenker.
  Dat is een belastingvrije schenking voor uw eigen woning of een dure studie. Of een belastingvrije schenking die u vrij mag besteden. Heeft u of uw partner wél eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt? Lees dan of u nog recht hebt op een belastingvrij bedrag.
 • Hebt u de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat de schenking op tijd voor de eigen woning moet worden gebruikt.

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor koopwoningen geldt per schenker

Verschillende personen kunnen u hiervoor een belastingvrije schenking doen, zolang het totaal van elke schenking niet hoger is dan € 103.643.

Sommige schenkingen moet u bij elkaar optellen

Namelijk als u de schenkingen krijgt van dezelfde persoon. Krijgt u een schenking van mensen die partners zijn van elkaar? Dan zien wij hen ook als 1 schenker.

Schenkingen aan u en uw partner moet u óók bij elkaar optellen. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting.

U mag de schenking ook in 2 of 3 jaar belastingvrij ontvangen

Dus bijvoorbeeld € 30.000 in 2020, 2021 én in 2022. U of uw partner moet dan wel jonger zijn dan 40 jaar. Ook moet u voldoen aan de rest van de voorwaarden.

Vraag de vrijstelling wel ieder jaar aan in de aangifte schenkbelasting.

Let op!
Gebruikt u het geld niet binnen de gestelde termijn voor uw eigen woning? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Dat doet u uiterlijk op 31 mei na het laatste jaar waarin u het geld moet gebruiken voor de eigen woning. Over het bedrag dat u niet hebt gebruikt voor de eigen woning, betaalt u dan alsnog schenkbelasting.

De belastingvrije schenking komt in plaats van alle andere vrijstellingen

Dat betekent dat u in hetzelfde jaar niet ook nog € 5.515 belastingvrij mag ontvangen van uw ouders. Of € 2.208 als u de schenking van iemand anders kreeg.

Het is wel mogelijk om een deel van een schenking te gebruiken voor iets anders dan uw eigen woning:

 • Krijgt u de schenking van uw ouders? Dan mag u van de € 103.643 een bedrag van maximaal € 26.457 besteden aan iets anders dan uw eigen woning.
 • Krijgt u de schenking van iemand anders? Dan mag u van de € 103.643 een bedrag van maximaal € 3.244 besteden aan iets anders dan uw eigen woning.
 • Krijgt u de schenking in 2 of 3 jaar? Dan mag u alleen in het 1e jaar € 26.457 vrij besteden. Daarnaast mag u in het 2e en 3e jaar € 5.515 belastingvrij ontvangen van uw ouders. Of € 2.208 als u de schenking van iemand anders kreeg. Die bedragen mag u ook vrij besteden.

Hoe maakt u gebruik van de schenkingsvrijstelling voor koopwoningen?

Die vraagt u aan in de aangifte schenkbelasting 2020 op Mijn Belastingdienst. Want u moet wél aangifte doen, ook bij een belastingvrije schenking.

Inloggen op Mijn Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.