Hoeveel mag ik mijn kind belastingvrij schenken?

Dit jaar in elk geval € 5.515. Dit bedrag is in 2020 de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kind. Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind en een stiefkind.

Let er wel op dat wij ouders als 1 schenker zien. Dit geldt ook als u bent gescheiden. Als uw kind een partner heeft en u ze los van elkaar een bedrag geeft, telt dit ook als 1 schenking.

Uw kind betaalt schenkbelasting als alles bij elkaar opgeteld hoger is dan de vrijstelling.

U mag uw kind 1 keer in zijn of haar leven meer belastingvrij schenken

Hoeveel meer? Dat hangt af van wat uw kind met het geld gaat doen.

De verhoogde vrijstelling komt in plaats van de jaarlijkse vrijstelling. U mag uw kind dit jaar dus niet óók nog € 5.515 schenken.

In 2020 zijn de verhoogde schenkingsvrijstellingen:

 • Schenking van € 26.457 die uw kind vrij mag besteden

  Wilt u uw zoon of dochter zelf laten beslissen wat hij of zij met uw schenking doet? Dan mag u eenmalig maximaal € 26.457 schenken.

  Een belangrijke voorwaarde is dat uw kind niet eerder een 'verhoogde vrijstelling' heeft gebruikt voor een schenking van u. Een verhoogde vrijstelling is een belastingvrije schenking voor de eigen woning of een dure studie. Of een belastingvrije schenking die uw kind vrij mag besteden.

  Zorg er ook voor dat u de schenking doet als uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Of dat de partner van uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Schenken op de dag van de 40e verjaardag mag ook.

  Schenkt u uw kind eenmalig een vrij te besteden bedrag? Dan moet hij of zij aangifte schenkbelasting doen

  Dat kan online op Mijn Belastingdienst.  

  Inloggen op Mijn Belastingdienst

 • Schenking van € 103.643 voor het huis van uw kind

  Koopt uw zoon of dochter een huis? Of gaat hij of zij een woning verbouwen? Dan mag u daarvoor maximaal € 103.643 belastingvrij geven.

  Let op, er gelden wel voorwaarden

  • Uw kind is tussen de 18 en 40 jaar. Of zijn partner is tussen de 18 en 40 jaar.
   Schenken op de dag van de 40e verjaardag mag ook nog.
  • Uw kind heeft niet eerder een 'verhoogde vrijstelling' gebruikt voor een schenking die hij of zij van u kreeg. Dat is een belastingvrije schenking voor zijn of haar eigen woning of een dure studie, of een belastingvrije schenking die uw kind vrij mag besteden. Heeft uw kind dit wel? Lees dan of u misschien toch een belastingvrij bedrag mag schenken.
  • Uw kind:
   • koopt of verbouwt met de schenking een huis of appartement waarin het zelf woont of gaat wonen, of
   • lost met het geld zijn of haar eigenwoningschuld af, of
   • lost een restschuld van een verkochte eigen woning af, of
   • koopt met uw gift rechten van erfpacht, opstal of beklemming van zijn of haar eigen woning af
  • Uw kind besteedt het geld uiterlijk in 2022.
  • U en uw kind kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking is betaald, en dat uw zoon of dochter de schenking heeft gebruikt voor de eigen woning.
  • Hebt u de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat uw kind de schenking op tijd voor de eigen woning moet gebruiken.

  U mag uw schenking verdelen over 2 of 3 jaar

  Zo kunt u elk jaar bijvoorbeeld € 30.000 geven. Zolang uw kind of zijn partner in het laatste jaar waarin u schenkt nog geen 40 jaar is. En zolang aan de voorwaarden hierboven is voldaan. Let op - uw kind moet wel elk jaar aangifte schenkbelasting doen.

  Huis gekocht of verbouwing afgerond en heeft uw kind geld over?

  Geen probleem. Uw kind mag van uw schenking altijd € 26.457 vrij besteden. Bijvoorbeeld aan nieuwe meubels.

  Verdeelt u de schenking over 2 of 3 jaar? Dan mag uw kind alleen in het eerste jaar € 26.457 aan iets anders besteden dan de eigen woning.

  Schenkt u uw kind een bedrag voor een eigen woning? Dan moet hij of zij aangifte schenkbelasting doen

  Dat kan online op Mijn Belastingdienst. 

  Inloggen op Mijn Belastingdienst

 • Schenking van € 55.114 voor een dure studie van uw kind

  Gaat uw kind een dure studie doen? U mag uw zoon of dochter hiervoor eenmalig € 55.114 belastingvrij schenken.

  Let op, er gelden wel voorwaarden:

  • Uw kind is tussen de 18 en 40 jaar. Of zijn partner is tussen de 18 en 40 jaar.
   Schenken op de dag van de 40e verjaardag mag ook nog.
  • De studie of opleiding kost minstens € 20.000 per jaar, exclusief levensonderhoud.
  • Uw kind heeft niet eerder een 'verhoogde vrijstelling' gebruikt voor een schenking die hij of zij van uw kreeg. Dat is een belastingvrije schenking voor zijn of haar eigen woning of een dure studie, of een belastingvrije schenking die uw kind vrij mag besteden.
  • Een notaris heeft uw schenking vastgelegd in een akte waarin staat:
   • voor welke studie of opleiding uw donatie is bedoeld
   • hoe hoog de verwachte kosten van het opleidingstraject zijn
   • dat de schenking vervalt als het bedrag niet uiterlijk in 2022 is besteed aan de opleiding of studie
  • U en uw kind kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking is betaald, en dat uw zoon of dochter de schenking echt heeft gebruikt voor de opleiding.
  • Uw kind mag de schenking niet gebruiken voor de aflossing van schulden voor een studie of opleiding die zijn ontstaan voordat u de schenking deed.

  De studie is wel duur, maar ook weer geen € 55.114

  Goed nieuws. Van uw schenking mag uw kind bijna de helft vrij besteden. Namelijk € 26.457. Bijvoorbeeld om op reis te gaan. Of om een studieschuld af te lossen.

  De overige € 28.657 moet uw zoon of dochter wél besteden aan de studie. En mag dus niet besteed worden aan het aflossen van een eerdere studieschuld.

  Geeft u uw kind een bedrag voor een dure studie? Dan moet hij of zij aangifte schenkbelasting doen

  Dat kan online op Mijn Belastingdienst.

  Inloggen op Mijn Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.