Ik heb al eens een verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting gebruikt - waar heb ik nog recht op in 2021?

Wilt u gebruikmaken van de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning? Maar heeft u of uw partner al een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van dezelfde schenker? Dan hebt u soms nog recht op een deel van de vrijstelling. Áls u aan de voorwaarden voldoet.

U hebt in 2021 recht op de algemene vrijstelling van € 6.604. Of € 3.244, als u de schenking van iemand anders dan uw ouders krijgt. Dat bedrag mag u vrij besteden.

Wilt u weten hoog uw vrijstelling voor de eigen woning nog is? Kies hieronder het jaar waarin u of uw partner voor het eerst een verhoogde vrijstelling heeft gebruikt.

 • 2020

  Hebt u in 2020 een vrijstelling voor uw eigen woning gebruikt? Maar niet het maximale bedrag van € 103.643? Dan mag u de rest van het belastingvrije bedrag nog gebruiken in 2021 en 2022.

  Voorbeeld

  In 2020 kreeg u € 40.000 voor uw eigen woning. En in uw aangifte schenkbelasting 2020 vroeg u de vrijstelling voor de eigen woning aan.

  In 2021 hebt u dan nog over: € 103.643 - € 40.000 =  € 63.643. Die vrijstelling mag u nog gebruiken in 2021 en 2022.

  Doe wel aangifte schenkbelasting voor ieder jaar waarin u een deel van de vrijstelling wilt gebruiken.

  Hebt u in 2020 een andere verhoogde vrijstelling gebruikt?

  Bijvoorbeeld de vrijstelling voor een dure studie? Dan hebt u geen recht meer op een verhoogde vrijstelling.

 • 2019

  Hebt u in 2019 een vrijstelling voor uw eigen woning gebruikt? Maar niet het maximale bedrag van € 102.010? Dan mag u de rest van het belastingvrije bedrag nog gebruiken in 2020 en 2021.

  Voorbeeld
  In 2019 kreeg u € 40.000 voor uw eigen woning. En in uw aangifte 2019 vroeg u de vrijstelling voor de eigen woning aan.

  In 2020 hebt u dan nog over: € 102.010 - € 40.000 =  € 62.010. Die vrijstelling mag u nog gebruiken in 2020 en 2021.

  Doe wel aangifte schenkbelasting voor ieder jaar waarin u een deel van de vrijstelling wilt gebruiken.

  Hebt u in 2019 een andere verhoogde vrijstelling gebruikt?

  Bijvoorbeeld de vrijstelling voor een dure studie? Dan hebt u geen recht meer op een verhoogde vrijstelling.

 • 2018

  Hebt u in 2018 een vrijstelling voor uw eigen woning gebruikt? Maar niet het maximale bedrag van € 100.800? Dan mocht u de rest van het belastingvrije bedrag nog gebruiken in 2019 en 2020.

  Voorbeeld 
  In 2018 kreeg u € 40.000 voor uw eigen woning. In uw aangifte schenkbelasting 2018 vroeg u de vrijstelling voor de eigen woning aan.

  In 2019 hebt u dan nog over: € 100.800 - € 40.000 =  € 60.800. Die vrijstelling mocht u nog gebruiken in 2019 en 2020.

  Doe wel aangifte schenkbelasting voor ieder jaar waarin u een deel van de vrijstelling wilt gebruiken.

  Hebt u in 2018 een andere verhoogde vrijstelling gebruikt?

  Bijvoorbeeld de vrijstelling voor een dure studie? Dan hebt u geen recht meer op een verhoogde vrijstelling.

 • 2017

  Hebt u in 2017 een vrijstelling voor uw eigen woning gebruikt? Maar niet het maximale bedrag van € 100.000? Dan mocht u de rest van het belastingvrije bedrag nog gebruiken in 2018 en 2019.

  Voorbeeld
  U kreeg in 2017 € 40.000 voor uw eigen woning. En in uw aangifte schenkbelasting 2017 vroeg u de vrijstelling voor de eigen woning aan. Het maximale bedrag in 2017 was € 100.000.

  U hebt in 2018 geen vrijstelling gebruikt. Dan is er nog over: € 100.000 - € 40.000 =  € 60.000. Die vrijstelling mocht u nog gebruiken in 2019.

  Doe wel aangifte schenkbelasting voor ieder jaar waarin u een deel van de vrijstelling wilt gebruiken.

  Hebt u in 2017 een andere verhoogde vrijstelling gebruikt?

  Bijvoorbeeld de vrijstelling voor een dure studie? Dan hebt u geen recht meer op een verhoogde vrijstelling.

 • 2015 of 2016

  Hebt u in 2015 of 2016 en in 2018 een verhoogde vrijstelling voor de eigen woning gebruikt, maar niet in 2017? En in 2019 nog niet de maximale vrijstelling van € 47.198? Dan hebt u nog recht op een deel van die vrijstelling van 2018. U mocht het restant gebruiken in 2019 en 2020.

  Hebt u in 2015 of 2016 en in 2017 een verhoogde vrijstelling gebruikt, maar niet in 2018? En in 2017 niet uw maximale vrijstelling van € 46.824? Dan hebt u nog recht op een deel van die vrijstelling van 2017. U mocht het restant gebruiken in 2019.

  Voorbeeld

  U bent 34 jaar en in 2015 kreeg u € 53.000 van uw ouders om een eigen woning te kopen. U gebruikte hiervoor in 2015 de verhoogde vrijstelling.

  In 2017 kreeg u € 25.000 van uw ouders. Hiervan gebruikte u € 20.000 om uw woning te verbouwen.

  In 2017 had u nog recht op een vrijstelling van € 46.824 voor de eigen woning. In 2019 hebt u dan nog over: € 46.824 - € 20.000 =  € 26.824.  Die vrijstelling mocht u nog gebruiken in 2019.

  Hebt u in 2015 of 2016 een verhoogde vrijstelling gebruikt, maar niet in 2017 en ook niet in 2018? Dan hebt u vanaf 2019 geen recht meer op de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning.

 • 2010 tot en met 2014

  U hebt geen recht meer op een verhoogde vrijstelling.

 • 2009 of eerder

  Hebt u vóór 2010 een verhoogde vrijstelling gebruikt, en daarna niet meer?

  Dan hebt u nog recht op een vrijstelling van € 29.115 voor uw eigen woning.

  Voorbeeld
  In 2009 kreeg u van uw ouders een schenking waarvoor u in dat jaar de verhoogde vrijstelling van € 22.760 gebruikte. In 2010 tot en met 2020 hebt u geen verhoogde vrijstelling gebruikt.

  In 2021 kreeg u € 50.000 van uw ouders om een woning te kopen.

  U hebt in 2021 nog recht op een vrijstelling van € 29.115 voor de eigen woning en op de algemene vrijstelling van € 6.604. Over de rest betaalt u schenkbelasting. Dus over € 50.000 - € 29.115 - € 6.604 = € 14.281.

  Hebt u vóór 2010 én in 2010 tot en met 2014 een verhoogde vrijstelling gebruikt?

  En hebt u in 2015 of 2016 geen verhoogde vrijstelling gebruikt? Dan hebt u geen recht meer op een verhoogde vrijstelling voor de eigen woning.

  Hebt u vóór 2010 én in 2015 of 2016 een verhoogde vrijstelling gebruikt?

  En hebt u in 2017 of 2018 geen verhoogde vrijstelling gebruikt? Dan hebt u geen recht meer op een verhoogde vrijstelling voor de eigen woning.

  Hebt u vóór 2010 én in 2015 of 2016 én in 2017 een verhoogde vrijstelling gebruikt?

  En in 2017 niet uw maximale vrijstelling van € 46.824? Dan hebt u nog recht op een deel van die vrijstelling van 2017. U mag het restant gebruiken in 2018 en 2019.

  Voorbeeld

  In 2009 kreeg u € 20.000 en hiervoor hebt u een verhoogde vrijstelling gebruikt. In 2015 kreeg u € 25.000 voor uw eigen woning. U gebruikte hiervoor in 2015 een verhoogde vrijstelling.

  In 2017 kreeg u € 30.000. Hiervan besteedt u € 20.000 om uw eigen woning te verbouwen.

  U had in 2017 nog recht op een vrijstelling van € 46.824 voor de eigen woning. In 2018 hebt u dan nog over: € 46.824 - € 20.000 =  € 26.824.  Die vrijstelling mocht u nog gebruiken in 2018 en 2019.

  U hebt geen recht meer op andere verhoogde vrijstellingen.

  Hebt u vóór 2010 én in 2015 of 2016 én in 2018 een verhoogde vrijstelling gebruikt?

  En in 2018 niet uw maximale vrijstelling van € 47.198? Dan hebt u nog recht op een deel van die vrijstelling van 2018. U mag het restant gebruiken in 2019 en 2020.

  Voorbeeld

  In 2009 kreeg u € 20.000 en hiervoor hebt u een verhoogde vrijstelling gebruikt. In 2015 kreeg u € 25.000 voor uw eigen woning. U gebruikte hiervoor in 2015 een verhoogde vrijstelling.

  In 2018 kreeg u € 30.000. Hiervan hebt u € 20.000 gebruikt om uw eigen woning te verbouwen.

  U had in 2018 nog recht op een vrijstelling van € 47.198 voor de eigen woning. In 2019 hebt u dan nog over: € 47.198 - € 20.000 =  € 27.198. Die vrijstelling mocht u nog gebruiken in 2019 en 2020.

  U hebt geen recht meer op andere verhoogde vrijstellingen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.