Vrijstelling eigen woning 2017 - als u vóór 2017 al een verhoogde vrijstelling hebt gebruikt

Wilt u in 2017 gebruikmaken van de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning, maar hebt u al eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt? Dan hebt u soms nog recht op een deel van de vrijstelling. Áls u aan de voorwaarden voldoet.

Hoe hoog uw vrijstelling nog is hangt af van het jaar waarin u voor het eerst een verhoogde vrijstelling hebt gebruikt.

Let op!

Deze regeling geldt alleen voor schenkingen van ouders aan kinderen. Onder 'kinderen' verstaan wij ook pleegkinderen en stiefkinderen.

Kies het jaar waarin u eerder een verhoogde vrijstelling hebt gebruikt:

 • 2015 of 2016

  Dan hebt u in 2017 nog recht op een vrijstelling voor uw eigen woning van € 46.824

  Daarnaast hebt u recht op de algemene vrijstelling van € 5.363. Dat bedrag mag u vrij besteden.

  Let op!

  In 2019 vervalt deze vrijstelling van € 46.824. Vraagt u in 2017 de vrijstelling eigen woning voor het eerst aan? Dan mag u de vrijstelling nog gebruiken in 2017, 2018 en 2019.

 • 2010 tot en met 2014

  Dan komt u in 2017 niet meer in aanmerking voor de verhoogde vrijstelling.

 • 2009 of eerder

  Hebt u vóór 2010 een verhoogde vrijstelling gebruikt, en in 2010 tot en met 2016 niet? Dan hebt u nog recht op de vrijstelling voor uw eigen woning van € 27.650.

  Hebt u vóór 2010 al gebruikgemaakt van de verhoogde vrijstelling en in 2015 of 2016 nog een keer? Dan hebt u nog recht op een vrijstelling van € 46.824 voor uw eigen woning.

Wilt u gebruikmaken van de vrijstelling eigen woning?

Dan geeft u dan aan in uw aangifte schenkbelasting 2017.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.