Voorwaarden verhoogde vrijstelling eigen woning

Krijgt u of uw partner een schenking voor uw eigen woning? En maakt u of uw partner gebruik van de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning? Zorg dan dat u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Als u de schenking krijgt, bent u tussen de 18 en 40 jaar of hebt u een partner tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.
 • U gebruikt het bedrag van de schenking om:   
  • een eigen woning te kopen, te verbeteren of te onderhouden
  • uw eigenwoningschuld af te lossen
  • een restschuld van uw verkochte eigen woning af te lossen
  • rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning af te kopen
 • U kunt schriftelijk bewijzen dat de schenking is betaald en dat u de schenking hebt gebruikt voor uw eigen woning.
 • U gebruikt het geld binnen de gestelde termijn voor uw eigen woning. Zo niet, dan moet u ons dit melden. Dat doet u uiterlijk op 31 mei na het laatste jaar waarin u het geld moet gebruiken voor de eigen woning. Over het bedrag dat u niet hebt gebruikt voor de eigen woning, betaalt u dan alsnog schenkbelasting.
 • Hebt u de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat de schenking op tijd voor de eigen woning moet worden gebruikt.

De termijn waarbinnen u de schenking moet gebruiken en de hoogte van de vrijstelling die u nog kunt gebruiken, zijn afhankelijk van het jaar waarin u of uw partner voor het eerst gebruikmaakte van een verhoogde vrijstelling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.