Moest u toeslag terugbetalen vanwege een kwijtgescholden Bbz-lening?

Hebt u als zelfstandige een Bbz-lening (leenbijstand) gekregen van de gemeente? En is die lening in de periode 2014-2016 omgezet in een gift? Dan telde die gift mee bij uw inkomen. En daardoor moest u misschien toeslag terugbetalen.

U kunt ons nu vragen de toeslag over deze jaren opnieuw te berekenen. En de gift dan niet mee te tellen bij uw inkomen. U maakt dan gebruik van de compensatieregeling Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Hoe kan ik om de regeling vragen?

Stuur vóór 1 juli 2020 een brief naar:

Belastingdienst/Toeslagen
Postbus 4510
6401 JA Heerlen

Wij kunnen uw verzoek sneller behandelen als u:

  • duidelijk vermeldt dat u vraagt om de regeling
  • vermeldt over welk jaar of welke jaren het gaat
  • een verklaring van de gemeente meestuurt. Daaruit blijkt dat uw lening in 2014, 2015 of 2016 is omgezet in een gift.

Wat gebeurt er nadat wij uw brief ontvangen?

U krijgt een brief van ons zodra wij uw verzoek hebben behandeld. Of als wij nog vragen hebben.

Als u nog niet alle toeslag hebt terugbetaald, krijgt u uitstel van betaling zolang uw verzoek nog niet behandeld is.

Meer over deze regeling

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.