Moest u toeslag terugbetalen vanwege een kwijtgescholden Bbz-lening?

Hebt u als zelfstandige een Bbz-lening (leenbijstand) gekregen van de gemeente? En is die lening in de periode 2014-2016 omgezet in een gift? Dan telde die gift mee bij uw inkomen. En daardoor moest u misschien toeslag terugbetalen.

U kunt ons nu vragen de toeslag over deze jaren opnieuw te berekenen en daarbij de gift niet mee te tellen bij uw inkomen. U maakt dan gebruik van de compensatieregeling Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Hoe kan ik om de compensatieregeling vragen?

Stuur vóór 31 december 2019 een brief naar:

Belastingdienst/Toeslagen
Postbus 4510
6401 JA Heerlen

Wij kunnen uw verzoek sneller behandelen als u:

  • duidelijk vermeldt dat u vraagt om de compensatieregeling Bbz
  • vermeldt over welk jaar of welke jaren het gaat
  • een verklaring van de gemeente meestuurt, waaruit blijkt dat uw lening in 2014, 2015 of 2016 is omgezet in een gift

Wat gebeurt er nadat wij uw brief ontvangen?

Het kan zijn dat wij u om meer bewijsstukken vragen. Als u nog niet alle toeslag hebt terugbetaald, krijgt u uitstel van betaling zolang uw verzoek nog niet behandeld is.

 

De compensatieregeling moet in december nog door de Eerste Kamer goedgekeurd worden. Als dat gebeurt, gaat de regeling in 2019 in. U kunt nu alvast een verzoek doen, maar wij kunnen pas in 2019 laten weten of wij uw toeslag opnieuw berekenen. En of u nog toeslag erbij krijgt.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.