Hoe werkt het met toeslagen als iemand naar een zorginstelling gaat?

Het is erg ingrijpend als iemand niet meer thuis kan blijven wonen omdat extra zorg nodig is.

Krijgt u toeslag? En wordt u, uw toeslagpartner of uw medebewoner voor de huurtoeslag voor langere tijd opgenomen? Bijvoorbeeld in een verpleeghuis, een verzorgingstehuis of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ)? Kies hieronder uw situatie en lees wat dit betekent voor uw toeslag.

 • Ik krijg huurtoeslag - ik word opgenomen

  Wat er gebeurt met uw huurtoeslag, hangt af van of uw adres wijzigt.

  Wordt u ingeschreven op het adres van de zorginstelling?

  Dan stoppen we uw huurtoeslag. U krijgt hierover vanzelf bericht van ons.

  U hoeft de opname niet aan ons door te geven. En ook uw adreswijziging niet. Die krijgen wij door van de gemeente.

  Hebt u een toeslagpartner of medebewoner? Omdat de huurtoeslag op uw naam staat, stoppen we ook de huurtoeslag. Uw toeslagpartner of medebewoner moet daarna zelf huurtoeslag aanvragen. Dit kan alleen als het huurcontract op zijn naam staat. Dit regelt hij met de verhuurder.

  Blijft u op uw thuisadres ingeschreven staan?

  U houdt dan gewoon uw huurtoeslag.

  U hoeft de opname niet aan ons door te geven. Is uw inkomen veranderd? Geef dan uw nieuwe inkomen aan ons door. Dan kijken wij of we uw huurtoeslag moeten aanpassen.

 • Ik krijg huurtoeslag - mijn toeslagpartner of medebewoner wordt opgenomen

  Omdat de toeslag op uw naam staat, houdt u gewoon huurtoeslag. Maar misschien tellen we uw toeslagpartner of medebewoner niet meer mee.

  Wordt uw toeslagpartner of medebewoner ingeschreven op het adres van de zorginstelling?

  Dan tellen we hem niet meer mee voor uw huurtoeslag. Het bedrag kan dan veranderen. U krijgt vanzelf van ons een nieuwe berekening.

  U hoeft de opname niet aan ons door te geven. En ook de adreswijziging niet. Die krijgen wij door van de gemeente.

  Blijft uw toeslagpartner of medebewoner op het thuisadres ingeschreven staan?

  We tellen hem dan nog wel mee voor uw huurtoeslag. Maar als de opname langer gaat duren, kunt u ons vragen om dat niet meer te doen. Dat kan als de opname langer duurt dan 1 jaar. Of als nu al duidelijk is dat het langer dan 1 jaar gaat duren. Uw toeslagpartner telt dan niet meer mee vanaf het moment dat hij niet meer thuis woont.

  Telt uw toeslagpartner of medebewoner nog mee voor uw huurtoeslag? En is zijn inkomen veranderd? Geef dan het nieuwe inkomen aan ons door. Dan kijken wij of we uw huurtoeslag moeten aanpassen.

 • Ik krijg zorgtoeslag - ik of mijn toeslagpartner wordt opgenomen

  U houdt gewoon zorgtoeslag als u of uw partner wordt opgenomen. Ook als u of uw partner op het adres van de zorginstelling wordt ingeschreven.

  U hoeft de opname niet aan ons door te geven. En ook een eventuele adreswijziging niet. Die krijgen wij door van de gemeente.

  Is uw inkomen of dat van uw toeslagpartner veranderd? Geef dan het nieuwe inkomen aan ons door. Dan kijken wij of we uw zorgtoeslag moeten aanpassen.

  Blijven wij toeslagpartners na de opname?

  Wel als u of uw partner na de opname op het thuisadres ingeschreven blijft staan. U houdt dan gewoon samen zorgtoeslag.

  Wordt u of uw toeslagpartner ingeschreven op het adres van de zorginstelling? Dan kunt u kiezen of u toeslagpartners wilt blijven.

  Bent u getrouwd of geregistreerde partners? Of hebt u een samenlevingscontract bij de notaris afgesloten? Dan gaat het zo:

  • Wilt u samen zorgtoeslag houden? U hoeft niets te doen. U blijft ook na de adreswijziging elkaars toeslagpartner en houdt dan gewoon samen zorgtoeslag.
  • Wilt u ieder apart zorgtoeslag? Stuur ons een brief waarin u laat weten dat u geen toeslagpartners meer wilt zijn. Uw partner kan daarna voor zichzelf zorgtoeslag aanvragen.

  Woonde u samen en hebt u geen samenlevingscontract bij de notaris afgesloten? Dan werkt het zo:

  • Wilt u ieder apart zorgtoeslag? U hoeft niets te doen. Na de adreswijziging bent u geen toeslagpartners meer en krijgt u de zorgtoeslag niet meer samen. Uw partner kan daarna voor zichzelf zorgtoeslag aanvragen.
  • Wilt u samen zorgtoeslag krijgen? Stuur ons een brief waarin u laat weten dat u toeslagpartners wilt blijven. U houdt dan samen zorgtoeslag..

  Stuur uw brief naar:

  Belastingdienst/Toeslagen
  Postbus 4510
  6401 JA Heerlen

  U hoeft niet allebei de brief te ondertekenen. U krijgt binnen 8 weken een reactie op uw brief.

 • Ik krijg kindgebonden budget - ik of mijn toeslagpartner wordt opgenomen

  Krijgt u kindgebonden budget en gaat u of uw partner naar een zorginstelling? Dan blijft u recht houden op kindgebonden budget zolang u ook kinderbijslag krijgt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Krijgt u geen kinderbijslag meer? Dan hebt u ook geen recht meer op kindgebonden budget.

  U hoeft de opname niet aan ons door te geven. En ook een eventuele adreswijziging niet. Die krijgen wij door van de gemeente.

  Is uw inkomen of dat van uw toeslagpartner veranderd? Geef dan het nieuwe inkomen aan ons door. Dan kijken wij of we uw kindgebonden budget moeten aanpassen.

  Blijven wij toeslagpartners na de opname?

  Wel als u of uw partner na de opname op het thuisadres ingeschreven blijft staan. U houdt dan gewoon samen kindgebonden budget.

  Wordt u of uw toeslagpartner ingeschreven op het adres van de zorginstelling? Dan kunt u kiezen of u toeslagpartners wilt blijven.

  Bent u getrouwd of geregistreerde partners? Of hebt u een samenlevingscontract bij de notaris afgesloten? Dan zit het zo:

  • Wilt u toeslagpartners blijven? U hoeft niets te doen. U blijft ook na de adreswijziging elkaars toeslagpartner en houdt samen kindgebonden budget.
  • Wilt u geen toeslagpartners meer zijn? Stuur ons een brief waarin u dit laat weten. Het inkomen van uw partner tellen we dan niet meer mee voor uw kindgebonden budget.

  Woonde u samen en hebt u geen samenlevingscontract bij de notaris afgesloten? Dan werkt het zo:

  • Wilt u geen toeslagpartners meer zijn? U hoeft niets te doen. Na de adreswijziging bent u geen toeslagpartners meer. Het inkomen van uw partner tellen we dan niet meer mee voor uw kindgebonden budget..
  • Wilt u toeslagpartners blijven? Stuur ons een brief waarin u dit laat weten. U houdt dan samen kindgebonden budget.

  Stuur uw brief naar:

  Belastingdienst/Toeslagen
  Postbus 4510
  6401 JA Heerlen

  U hoeft niet allebei de brief te ondertekenen. Wij reageren binnen 8 weken op uw brief.

 • Ik krijg kinderopvangtoeslag - ik of mijn toeslagpartner wordt opgenomen

  Hebt u of uw partner voor de opname een permanente Wlz-indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)? U kunt dan uw kinderopvangtoeslag houden. Voor alleenstaande ouders geldt dit niet.

  Geef de opname met Wlz-indicatie aan ons door via de BelastingTelefoon. U hoeft een eventuele adreswijziging niet aan ons door te geven. Die krijgen wij door van de gemeente.

  Is uw inkomen of dat van uw toeslagpartner veranderd? Geef dan het nieuwe inkomen aan ons door met Mijn toeslagen. Dan kijken wij of we uw toeslag moeten aanpassen.

  Moet ik in andere situaties mijn kinderopvangtoeslag stopzetten?

  Niet altijd. Zolang u bijvoorbeeld nog een arbeidscontract hebt of nog ingeschreven staat bij uw opleiding, houdt u uw kinderopvangtoeslag. Maar u hebt geen recht meer op kinderopvangtoeslag als u of uw toeslagpartner niet meer werkt of geen arbeidscontract meer heeft. Of geen opleiding, inburgeringscursus of traject naar werk meer volgt. U hoeft uw toeslag meestal niet meteen stop te zetten.

  Kijk bij uw situatie en lees wat u moet doen:

  Tip
  Kunt u geen kinderopvangtoeslag meer krijgen? Vraag bij uw gemeente na of u een bijdrage in de kosten voor kinderopvang kunt krijgen. Dat kan als de opvang nodig is om medische redenen. Informeer bij uw gemeente naar de voorwaarden.

  Blijven wij toeslagpartners na de opname?

  Wel als u of uw partner na de opname op het thuisadres ingeschreven blijft staan. U houdt dan gewoon samen toeslag.

  Wordt u of uw toeslagpartner ingeschreven op het adres van de zorginstelling? Dan kunt u kiezen of u toeslagpartners wilt blijven.

  Bent u getrouwd of geregistreerde partners? Of hebt u een samenlevingscontract bij de notaris afgesloten? Dan zit het zo:

  • Wilt u toeslagpartners blijven? U hoeft niets te doen. U blijft ook na de adreswijziging elkaars toeslagpartner en houdt samen toeslag.
  • Wilt u geen toeslagpartners meer zijn? Stuur ons een brief waarin u dit laat weten. Het inkomen van uw partner tellen we dan niet meer mee voor uw toeslag.

  Woonde u samen en hebt u geen samenlevingscontract bij de notaris afgesloten? Dan werkt het zo:

  • Wilt u geen toeslagpartners meer zijn? U hoeft niets te doen. Na de adreswijziging bent u geen toeslagpartners meer. Het inkomen van uw partner tellen we dan niet meer mee voor uw toeslag.
  • Wilt u toeslagpartners blijven? Stuur ons een brief waarin u dit laat weten. U houdt dan samen toeslag.

  Stuur uw brief naar:

  Belastingdienst/Toeslagen
  Postbus 4510
  6401 JA Heerlen

  U hoeft niet allebei de brief te ondertekenen. U krijgt binnen 8 weken een reactie op uw brief.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.