Wat betekent Brexit voor mijn toeslagen?

Door Brexit verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU). Het VK wordt dan een land buiten de EU.

Wat de gevolgen hiervan zijn, is nog niet precies duidelijk. Er is een kans dat het VK de EU verlaat zonder akkoord (no deal). Maar het kan ook zijn dat er een akkoord komt (deal).

Wat zijn de gevolgen bij een deal?

In dat geval verandert er voorlopig niets.

U kunt in ieder geval tot en met 31 december 2020 nog toeslag krijgen. Of er na deze datum iets verandert, is nu nog niet duidelijk. Zodra we daar meer over weten, leest u dat hier op onze website.

En wat bij een no deal-Brexit?

Dan hangt het af van uw situatie wat de gevolgen zijn. Lees hoe het zit.

 • Ik woon in het VK en krijg zorgtoeslag

  Hebt u een Nederlandse zorgverzekering? Dan kunt u nog gewoon zorgtoeslag krijgen.

  Hebt u geen Nederlandse zorgverzekering, maar betaalt u een verdragsbijdrage aan het CAK? Dan hebt u geen recht meer op zorgtoeslag. We stoppen uw toeslag vanaf de 1e van de maand na Brexit. Als Brexit op de 1e van de maand is, stoppen we uw toeslag meteen.

 • Ik woon in het VK en krijg kindgebonden budget

  U hebt geen recht meer op kindgebonden budget. We stoppen uw toeslag tegelijk met uw kinderbijslag. Die krijgt u van de Sociale verzekeringsbank (SVB) na Brexit nog 2 volle kwartalen uitbetaald. Daarna stopt de kinderbijslag en dus ook uw kindgebonden budget.

  Werkt u in het algemeen belang? Dan loopt uw kinderbijslag wel door. En daardoor ook uw kindgebonden budget. Kijk voor meer informatie op svb.nl

     
 • Ik (of mijn partner) woon in het VK en krijg kinderopvangtoeslag

  U hebt geen recht meer op kinderopvangtoeslag. U krijgt na Brexit nog 6 maanden uitbetaald. Daarna stoppen we uw toeslag.

     
 • Ik kom uit het VK, woon in Nederland en krijg toeslag

  Krijgt u zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag? Tot en met 30 juni 2020 verandert er niets voor u.

  Na deze datum kunt u alleen nog toeslag krijgen als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) u een verblijfsvergunning heeft gegeven.

Meer weten over Brexit?

Misschien gaat er nog wel meer voor u veranderen. Lees meer bij Brexit komt eraan – kijk wat voor u de gevolgen zijn

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.