Wat betekent Brexit voor de inkomstenbelasting?

Verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU met een no deal-Brexit? Kijk wat er verandert voor de inkomstenbelasting.

Aftrekposten als u in het VK woont

Als u voldoet aan de voorwaarden voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht, hebt u recht op dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als inwoners van Nederland. Als het VK de EU verlaat, voldoet u niet meer aan de voorwaarden. Dit betekent dat er vanaf 2020 iets verandert voor u. In 2019 nog niet, omdat er een overgangsperiode geldt tot 31 december 2019.

Vanaf 2020 hebt u geen recht meer op een aantal aftrekposten, zoals uitgaven voor bijvoorbeeld alimentatie, zorg en giften. U hebt ook geen recht meer op hypotheekrenteaftrek voor uw eigen woning in het VK.

Heffingskortingen als u in het VK woont

Bent u inwoner van het VK en hebt u op dit moment recht op heffingskortingen? Dan verandert er in 2019 door een no deal-Brexit niets voor uw heffingskortingen. Door een overgangsperiode houdt u die kortingen héél 2019. Vanaf 2020 hebt u geen recht meer op het belastingdeel van deze heffingskortingen. Als u in Nederland sociaal verzekerd bent, krijgt u nog wel het premiedeel van uw heffingskortingen. 

Belastingverdrag met het VK

Het belastingverdrag met het VK dat regelt welk land belasting mag heffen, verandert niet. Na Brexit geldt het verdrag nog steeds.

Meer weten over Brexit?

Misschien gaat er door Brexit nog meer veranderen voor u. Kijk hoe het zit.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.