Belgisch of Duits loon omrekenen naar Nederlands loon

In België of Duitsland werken en wonen in Nederland? Dan moet u ook in Nederland aangifte doen. Maar eerst rekent u uw buitenlands loon om naar Nederlands loon met ons hulpmiddel ‘Belgisch of Duits loon omrekenen naar Nederlands loon’.

Bij de hand houden

  • Bij Belgisch loon: alle opgaven van uw Belgische werkgever(s) (bijvoorbeeld uw individuele rekening, uw loonfiche of uw maandstaten).
  • Bij Duits loon: uw jaaropgaven (Lohnsteuerbescheinigung) van uw Duitse werkgever(s).

Kan ik de rekenhulp ook gebruiken om mijn uitkering om te rekenen?

Nee, dat kan niet. Een uitkering uit België of Duitsland zoals een pensioen, invaliditeitsuitkering of werkloosheidsuitkering geeft u in uw aangifte aan bij ‘Pensioen en andere uitkeringen uit het buitenland’.

Hoe voorkom ik dubbel belasting betalen?

Daar zijn regelingen voor. En misschien hebt u recht op vrijstelling van bepaalde volksverzekeringen. Het is zeker de moeite waard om dat uit te zoeken. Op Grensinfopunt leest u meer over werken in het buitenland en wonen in Nederland.

Let op!
In de rekenhulp mag u alle bedragen afronden in uw voordeel.

 

Wat is uw Nederlands fiscaal loon?

Reken uw buitenlands loon om naar Nederlands loon.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.