Kwalificerend buitenlands belastingplichtige – ben ik dat?

Kwalificerend buitenlandse belastingplicht? Dát klinkt ingewikkeld.

Het komt hierop neer: woont u buiten Nederland en betaalt u over bijna uw hele inkomen belasting in Nederland? Dan hebt u ook recht op de voordelen die daarbij horen. U hebt dan dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als inwoners van Nederland. U mag bijvoorbeeld uw hypotheekrente aftrekken.

Kies hieronder uw situatie en lees meer.

Tip!

Weet u niet zeker of u in een EU-land woont? Kijk dan in het Overzicht EU-landen.

 

 • Ik woon in België

  Dan moeten we eerst weten welk deel van uw inkomen uit Nederland komt. En waarover u dus belasting betaalt in Nederland.

  Betaalt u over bijna uw hele inkomen belasting in Nederland?

  Uw totale inkomen telt hiervoor mee, dus uw inkomen uit Nederland en andere landen samen. Betaalt u over minimaal 90% daarvan belasting in Nederland? Dan bent u kwalificerend buitenlands belastingplichtige.

  Er zijn meer situaties waarin u kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent. Als u de online aangifte voor buitenlandse belastingplichtigen invult, checken wij waar u recht op hebt. Blijkt dat u kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent? Dan leest u dat op de pagina 'Persoonlijke gegevens', het eerste invulscherm van het aangifteformulier.

  U hebt dan recht op dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als inwoners van Nederland. En u kunt aangifte doen samen met uw fiscale partner, áls hij of zij ook kwalificerend buitenlands belastingplichtige is.

  Ook als niet-kwalificerend buitenlands belastingplichtige hebt u recht op voordelen

  U hebt dan toch recht op een beperkt aantal aftrekposten en heffingskortingen. Áls u ten minste inkomsten uit Nederland of bezittingen in Nederland hebt.

  Deze kosten mag u aftrekken: reiskosten naar uw werk, alimentatie aan een ex-partner, onderhoudskosten voor een monumentenpand in Nederland en uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van een gehandicapte. En u mag een negatief inkomen uit een eerder jaar verrekenen.

  En deze heffingskortingen kunt u krijgen: de algemene heffingskorting, de arbeidskorting (als u in Suriname woont, hebt u helaas geen recht op deze korting), de werkbonus en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

  Daarnaast kunt u voor de aangifte een fiscale partner hebben, als uw partner ook inkomsten uit Nederland heeft.

  Hoe krijgt u die aftrek en kortingen? Vul de aangifte inkomstenbelasting voor buitenlandse belastingplichtigen in. Dat kan samen met uw fiscale partner. Dan ziet u waar u precies recht op hebt.

  Kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Stuur ons een inkomensverklaring

  Die inkomensverklaring downloadt u van onze site en laat u ondertekenen door de Belgische belastingadministratie. Doe dit zo snel mogelijk na uw aangifte. Hoe het precies werkt, leest u bij Hoe kom ik aan een inkomensverklaring?

  Aangifte 2018 voor buitenlandse belastingplichtigen

 • Ik woon in een ander EU-land, of in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba

  Dan moeten we eerst weten welk deel van uw inkomen uit Nederland komt. En waarover u dus belasting betaalt in Nederland.

  Betaalt u over bijna uw hele inkomen belasting in Nederland?

  Uw totale inkomen telt hiervoor mee, dus uw inkomen uit Nederland en andere landen samen. Betaalt u over minimaal 90% daarvan belasting in Nederland? Dan bent u kwalificerend buitenlands belastingplichtige.

  Twijfelt u hierover? Geen nood. Vul de online aangifte voor buitenlandse belastingplichtigen in. Wij checken dan of u kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent. U leest dat in het eerste invulscherm van uw aangifteformulier.

  U hebt dan recht op dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als inwoners van Nederland. En u kunt aangifte doen samen met uw fiscale partner, áls hij of zij ook kwalificerend buitenlands belastingplichtige is.

  Betaalt u over minder dan 90% van uw inkomen belasting in Nederland?

  Dan bent u een niet-kwalificerend buitenlands belastingplichtige.

  U geeft uw inkomen uit Nederland en uw bezittingen in Nederland aan met de online aangifte voor buitenlandse belastingplichtigen.

  Kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Stuur ons een inkomensverklaring

  Die inkomensverklaring downloadt u van onze site en laat u ondertekenen door de belastingdienst van uw woonland. Doe dit zo snel mogelijk na uw aangifte. Hoe het precies werkt, leest u bij Hoe kom ik aan een inkomensverklaring?

  Aangifte 2018 voor buitenlandse belastingplichtigen

 • Ik woon in Suriname, op Aruba of Sint Maarten

  U bent buitenlands belastingplichtige. Maar géén kwalificerend buitenlands belastingplichtige. U hebt dus geen recht op de voordelen die daarbij horen.

  Omdat Nederland en uw woonland dat hebben afgesproken, mag u tóch bepaalde kosten aftrekken

  Namelijk deze: reiskosten naar uw werk, alimentatie aan een ex-partner, onderhoudskosten voor een rijksmonumentenpand in Nederland, en uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van een gehandicapte. En had u in een eerder jaar een negatief inkomen? Dan mag u dat verrekenen met een positief inkomen, zodat u minder belasting betaalt.

  Verder kunt u de volgende heffingskortingen krijgen: de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de werkbonus, de arbeidskorting (als u in Suriname of op Aruba woont, hebt u geen recht op deze korting) en de algemene heffingskorting.

  En u kunt een fiscale partner hebben. Dat heeft als voordeel dat u bij de aangifte sommige aftrekposten gunstig mag verdelen tussen u en uw partner.

  Hoe krijgt u die aftrek en kortingen? Vul de aangifte inkomstenbelasting voor buitenlandse belastingplichtigen in. Dit kan samen met uw fiscale partner. Dan ziet u waar u precies recht op hebt.

  Aangifte 2018 voor buitenlandse belastingplichtigen

 • Ik woon in een ander land

  U bent een buitenlands belastingplichtige; u woont níet in Nederland, maar u hebt wél Nederlands inkomen. Dat zijn inkomsten in Nederland die u krijgt uit werk en woning (box 1), aanmerkelijk belang (box 2) en sparen en beleggen (box 3). Maar u bent géén 'kwalificerend buitenlands belastingplichtige'.

  Dat betekent dat u geen kosten mag aftrekken in uw aangifte en ook geen kortingen krijgt.

  U betaalt alleen belasting over uw inkomsten uit Nederland. Dus niet over uw totale inkomen. Geef uw inkomsten aan ons door met de aangifte inkomstenbelasting voor buitenlandse belastingplichtigen.

  Aangifte 2018 voor buitenlandse belastingplichtigen

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.