Ik ben een kwalificerend buitenlands belastingplichtige – mag ik mijn hypotheekrente aftrekken?

Ja, maar niet altijd. Voor u gelden dezelfde voorwaarden als voor inwoners van Nederland.

Kies uw situatie:

 • Ik heb op of na 1 januari 2013 voor de 1e keer een hypotheek of lening afgesloten
  U hebt voor die lening recht op maximaal 30 jaar hypotheekrenteaftrek, omdat na 30 jaar de lening afgelost moet zijn. Deze termijn gaat in op het moment van afsluiten van uw hypotheek of lening.

  U moet dan aan deze 2 voorwaarden voldoen:

  • U gebruikt de hypotheek of lening voor het kopen van een eigen woning of voor verbouwing of onderhoud daarvan. Of voor de afkoop van het recht van erfpacht.
  • U moet de hypotheek of lening minimaal lineair of annuïtair aflossen in 30 jaar. Dit betekent dat u elk jaar een bepaald bedrag aflost. Dit bedrag moet u vooraf met uw bank of andere geldverstrekker afspreken. Het bedrag dat u moet aflossen, staat in uw hypotheek- of leenovereenkomst.

  Lening bij familie, uw bv of een niet in Nederland gevestigde bank?

  Hebt u voor uw eigen woning een lening afgesloten bij een geldlener die niet verplicht is gegevens over die lening aan ons door te geven? Bijvoorbeeld bij een familielid, uw bv of een niet in Nederland gevestigde bank? Geef de lening dan aan in uw aangifte inkomstenbelasting. U hebt dan ook recht op (hypotheek)renteaftrek. Lees meer bij Voor mijn eigen woning leen ik geld bij familie, een bv of een buitenlandse bank - mag ik rente aftrekken?

 • Ik had al een hypotheek of lening - en die heb ik op of na 1 januari 2013 verhoogd
  U hebt voor de oorspronkelijke lening recht op maximaal 30 jaar hypotheekrenteaftrek. De termijn van 30 jaar gaat iedere keer opnieuw in voor het bedrag waarmee u uw hypotheek verhoogt.

  Voor het deel van de hypotheek dat u hebt verhoogd, moet u aan deze 2 voorwaarden voldoen:

  • U gebruikt de hypotheek of lening voor het kopen van een (duurdere) eigen woning of voor verbouwing of onderhoud daarvan. Of voor de afkoop van het recht van erfpacht.
  • U moet de hypotheek of lening minimaal lineair of annuïtair aflossen in 30 jaar. Dit betekent dat u elk jaar een bepaald bedrag aflost. Dit bedrag moet u vooraf met uw bank of andere geldverstrekker afspreken. Het bedrag dat u moet aflossen, staat in uw hypotheek- of leenovereenkomst.

  Voor de bestaande hypotheek of lening blijven de voorwaarden gelden die er al waren.

 • Ik heb de hypotheek of lening vóór 1 januari 2013 afgesloten en daarna niet meer verhoogd
  U hebt recht op maximaal 30 jaar hypotheekrenteaftrek. De termijn van 30 jaar gaat in op het moment van afsluiten van uw hypotheek of lening. Had u vóór 1 januari 2001 al een hypotheek? Dan begint de termijn van 30 jaar op 1 januari 2001. Verder blijven de voorwaarden gelden die er al waren.

Ik woon niet in de woning. Hoe zit het dan?

Kies uw situatie:

 • Ik woon nog niet in mijn woning - of de woning is nog in aanbouw
  Gaat u binnen 3 jaar - ná het jaar waarin u de woning koopt - in uw nieuwe woning wonen? Dan mag u rente aftrekken over het jaar waarin u de woning koopt én de 3 jaren daarna.

  Hebt u tijdelijk 2 woningen? Kijk dan hoe het zit met de renteaftrek bij Ik heb tijdelijk 2 woningen – hoe zit het dan met de hypotheekrenteaftrek?

 • Mijn woning staat leeg en te koop
  Nadat u bent verhuisd, hebt u nog een aantal jaren recht op hypotheekrenteaftrek. Over het jaar waarin uw woning leeg komt te staan én de 3 jaren daarna.

  Verhuurt u uw huis in die tijd? Dan mag u over de verhuurperiode de rente niet aftrekken.

  Hebt u tijdelijk 2 woningen? Kijk dan hoe het zit met de renteaftrek bij Ik heb tijdelijk 2 woningen – hoe zit het dan met de hypotheekrenteaftrek?

Ik ben geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige

U kunt de hypotheekrente van uw eigen woning niet aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Kijk welke belastingvoordelen u wel hebt bij Ik woon niet in Nederland - kan ik gebruikmaken van belastingvoordelen?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.