Giften

Geeft u wel eens vrijwillig geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift.

Er zijn 2 soorten giften:

Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden.

Een gewone gift mag u alleen aftrekken als u die doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI).

Een periodieke gift mag u aftrekken als u die doet aan:

  • een ANBI
  • een vereniging die geen ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

Krijgt u een gift terug? En hebt u voor die gift giftenaftrek gehad? Dan moet u het bedrag van die aftrek optellen bij uw inkomen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.