Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

19 Aftrek kwijtgescholden durfkapitaal

19.1 Wat is aftrek voor kwijtgescholden durfkapitaal?

Hebt u geld geleend aan een startende ondernemer en scheldt u deze lening kwijt? Dan mag u het bedrag van deze lening onder bepaalde voorwaarden aftrekken. Wij noemen dit een kwijtgescholden durfkapitaal.

In dit hoofdstuk leest u wat de voorwaarden zijn voor aftrek, welk bedrag u maximaal mag aftrekken en hoe u de aftrek moet berekenen als u een fiscale partner hebt.

U woont buiten Nederland

Als u buiten Nederland woont, hebt u alleen recht op deze aftrek als u kwalificerend buitenlands belastingplichtig bent.

Als u (ook) premieplichtig bent in Nederland telt de aftrek wel mee voor de berekening van uw premie-inkomen. Kijk voor meer informatie in het hoofdstuk 'U woont buiten Nederland'.

Naar boven

19.2 Voorwaarden aftrek

U mag het bedrag van de lening aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt het geld vóór 1 januari 2011 geleend aan de startende ondernemer.

  • Wij hebben de lening erkend als een belegging in durfkapitaal.

  • U scheldt de lening kwijt binnen 8 jaar nadat u het geld hebt uitgeleend. Bij een faillissement of uitstel van betaling kunt u ons vragen om deze periode te verlengen.

  • U hebt een beschikking van ons gekregen waarin staat dat de ondernemer het kwijtgescholden bedrag niet kan terugbetalen.

Naar boven

19.3 Welk bedrag mag u maximaal aftrekken?

U mag het bedrag aftrekken dat u kwijtscheldt in het jaar waarover u aangifte doet. In totaal mag u niet meer aftrekken dan € 46.984 per startende ondernemer in de 8 jaar nadat u het geld hebt uitgeleend.

Let op!

U mag het kwijtgescholden bedrag alleen aftrekken in het jaar dat u een beschikking van ons kreeg waarin staat dat de ondernemer het kwijtgescholden bedrag niet kan terugbetalen.

Naar boven