Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

1 Fiscaal partnerschap

1.1 Wat is fiscaal partnerschap?

Als u een fiscale partner hebt, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u moet betalen of die u terugkrijgt. U kunt dan namelijk samen met uw fiscale partner aangifte inkomstenbelasting doen en bepaalde inkomsten en aftrekposten tussen u beiden verdelen. Ook kan fiscaal partnerschap gevolgen hebben voor de heffingskortingen die u krijgt.

In dit hoofdstuk leest u wanneer u fiscale partners bent en wat de gevolgen zijn voor uw aangifte.

U woont buiten Nederland

Woont u buiten Nederland? En wilt u dat uw partner uw fiscale partner is? Dan kan dit alleen als u voldoet aan de voorwaarden van fiscaal partnerschap en zowel u als uw partner kwalificerend buitenlands belastingplichtig is. Als u in België, Duitsland, Suriname, op Aruba of op Sint Maarten woont dan gelden andere voorwaarden. Kijk voor meer informatie in het hoofdstuk 'U woont buiten Nederland'.

Naar boven

1.2 Wat zijn de voorwaarden voor fiscaal partnerschap?

U bent in het aangiftejaar fiscale partners als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent getrouwd.

  Woont uw echtgenoot buiten Nederland? Dan bent u alleen fiscale partners als uw echtgenoot kwalificerend buitenlandse belastingplichtige is. Zie 'U woont buiten Nederland' voor de voorwaarden.

 • U bent geregistreerde partners.

 • U bent niet getrouwd, maar staat allebei op hetzelfde adres ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en u voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

  • U bent allebei meerderjarig en u hebt samen een notarieel samenlevingscontract.

  • U hebt samen een kind.

  • 1 van u heeft een kind van de ander erkend.

  • U bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners.
   Het is niet voldoende als u uw partner alleen bij uw werkgever hebt aangemeld als pensioenpartner.

  • U bent samen eigenaar van een eigen woning, waarin u beiden woont.

  • U bent allebei meerderjarig en op het adres waar u beiden staat ingeschreven in de BRP staat ook een minderjarig kind van 1 van u beiden ingeschreven. Let op! Hiervoor gelden uitzonderingen.

   Zie Tegenbewijs bij zakelijke onderhuur en Samenwonen in een Wmo-opvangwoning.

  • U was in 2015 ook al fiscale partners.

Let op!

Woont u in 2016 samen met uw kind of met uw vader of moeder? En voldoet u aan 1 van de voorwaarden voor fiscaal partnerschap? Dan bent u alleen fiscale partners als u allebei op 31 december 2015 27 jaar of ouder was.

Naar boven

1.2.1 Notarieel samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap

Een notarieel samenlevingscontract is een contract dat door een notaris is opgesteld. In het contract staan afspraken die u met uw partner hebt gemaakt, bijvoorbeeld over kostenverdeling, gemeenschappelijke eigendommen of aansprakelijkheid bij schulden.

Een geregistreerd partnerschap is vastgelegd bij de burgerlijke stand van de gemeente. Dit is dus niet hetzelfde als een (notarieel) samenlevingscontract. Ook als u samen met uw huisgenoot staat ingeschreven op hetzelfde adres in de BRP, betekent dat niet automatisch dat u een geregistreerd partnerschap hebt.

Naar boven

1.2.2 Fiscaal partnerschap en samenwonen met een stiefkind

Woont u samen met uw stiefkind of met uw stiefvader of stiefmoeder? En voldoet u aan 1 van de voorwaarden voor fiscaal partnerschap? Als u of uw stiefkind op 31 december 2015 jonger was dan 27 jaar, kunt u verzoeken om geen fiscale partners te zijn. U bent dan ook geen toeslagpartners meer.

Hebt u Toeslagen gevraagd om geen toeslagpartners te zijn? Dan bent u ook geen fiscale partners.

Wilt u geen fiscale partners (en toeslagpartners) zijn? Bel dan de BelastingTelefoon (0800 – 0543).

Naar boven

1.2.3 Tegenbewijs bij een zakelijke (onder)huur

Staat u met een huisgenoot op hetzelfde adres ingeschreven in de BRP? Bent u beiden meerderjarig? En staat er ook een minderjarig kind van 1 van u op datzelfde adres ingeschreven? Dan vormt u een 'samengesteld gezin'. U en uw huisgenoot zijn dan meestal fiscale partners.

Huurt 1 van u op zakelijke gronden een deel van de woning van de ander? Dan bent u geen fiscale partners omdat er sprake is van zakelijke (onder)huur. U moet de zakelijkheid kunnen aantonen met een schriftelijke huurovereenkomst.

Is er niet de hele periode dat u samen staat ingeschreven sprake van een zakelijke overeenkomst? Dan bent u in de periode dat u geen zakelijke huurovereenkomst hebt wel fiscale partners.

Naar boven

1.2.4 Samenwonen in Wmo-opvangwoning

Woont u samen met een andere meerderjarige in een opvanghuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? En staat er een minderjarig kind van 1 van u op ditzelfde adres ingeschreven? Dan bent u in principe fiscale partners, tenzij u een afschrift van de beschikking voor een maatwerkvoorziening kunt overleggen. Als u dat doet bent u zowel voor toeslagen als voor de inkomstenbelasting geen partners meer.

Naar boven

1.3 Wie is uw fiscale partner als meerdere personen aan de voorwaarden voldoen?

Zijn er in 1 jaar meerdere personen met wie u aan de voorwaarden voldoet? Dan moet u bepalen wie op welk moment uw fiscale partner is. U kunt maar 1 fiscale partner tegelijkertijd hebben. U kunt wel in 1 jaar meerdere fiscale partners na elkaar hebben.

Naar boven

1.3.1 Meerdere personen kunnen tegelijkertijd uw fiscale partner zijn

U kunt maar 1 fiscale partner tegelijkertijd hebben. Voldoet u op hetzelfde moment met meerdere personen aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap? Dan is het van belang aan welke specifieke voorwaarde u met elke persoon voldoet.

U bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, bent u altijd fiscale partners met uw echtgenoot of partner. Als er andere personen op uw adres ingeschreven staan, kunt u met hen geen fiscale partners zijn, zelfs al voldoet u met deze personen ook aan de voorwaarden.

U staat met meerdere personen ingeschreven

Als u met meerdere personen op hetzelfde adres staat ingeschreven, moet u kijken met wie van hen u aan de hoogste voorwaarde voor fiscaal partnerschap voldoet.

Voorbeeld
U staat met 2 andere personen op hetzelfde adres ingeschreven. Met 1 ervan hebt u samen een kind, met de ander hebt u samen het huis gekocht. U bent fiscale partners met de persoon met wie u een kind hebt, omdat deze voorwaarde hoger staat dan de voorwaarde 'U bent samen eigenaar van een eigen woning'.

U voldoet met meerdere personen aan dezelfde voorwaarde

Als u met meerdere personen tegelijkertijd aan dezelfde voorwaarde voor fiscaal partnerschap voldoet, bent u meestal met geen van deze personen fiscale partners.

Voorbeeld
U hebt met 2 andere personen een huis gekocht waarin u samen gaat wonen. U hebt dan geen fiscale partner op basis van de voorwaarde 'U bent samen eigenaar van een eigen woning', omdat u met 2 personen tegelijkertijd aan deze voorwaarde voldoet.

U kunt nog wel met 1 van deze personen fiscale partners zijn als u met deze persoon aan 1 van de andere voorwaarden voldoet.

Naar boven

1.3.2 Meerdere personen kunnen na elkaar uw fiscale partner zijn

U kunt maar 1 fiscale partner tegelijkertijd hebben. U kunt in 1 jaar wel meerdere fiscale partners na elkaar hebben, bijvoorbeeld als u tijdens het jaar gaat scheiden en vervolgens met iemand anders samen een huis koopt.

Elke persoon met wie u aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap voldoet is dan voor een deel van het jaar uw fiscale partner. U kunt met 1 van deze personen ervoor kiezen om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd.

Voorbeeld
Op 1 maart hebt u een echtscheiding aangevraagd bij de rechter. U woont daarna alleen. Uw echtgenoot staat niet meer ingeschreven op hetzelfde adres in de BRP als u. Vanaf 15 juni koopt u samen met iemand anders een woning en u gaat daar samen wonen. U voldoet dan met die ander aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap. U bent van 1 januari tot 1 maart fiscale partners met uw echtgenoot. Vanaf 15 juni bent u fiscale partners met uw huisgenoot. U hebt dus achtereenvolgens 2 fiscale partners in het jaar.

Naar boven

1.3.3 Kiezen voor een heel jaar fiscaal partnerschap

Hebt u maar een deel van het jaar een fiscale partner? Dan kunt u er bij uw aangifte voor kiezen om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd. Als u meerdere fiscale partners in 1 jaar hebt, kunt u ervoor kiezen om met 1 van hen het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd.

Doet u online aangifte? Dan krijgt u vanzelf de keuze met wie u het hele jaar als fiscale partners wilt worden beschouwd.

Naar boven

1.4 Vanaf welk moment bent u fiscale partners?

U bent meestal fiscale partners vanaf het moment dat u samen op hetzelfde adres staat ingeschreven, zelfs als u pas later in het jaar voldoet aan de overige voorwaarden voor fiscaal partnerschap.

Naar boven

1.4.1 U trouwt of gaat een geregistreerd partnerschap aan

Als u tijdens het jaar gaat trouwen of een partnerschap laat registreren, dan bent u vanaf dat moment fiscale partners, tenzij u daarvoor al op hetzelfde adres stond ingeschreven. In dat geval is het van belang wanneer u bent gaan samenwonen:

 • Bent u tijdens het jaar gaan samenwonen en gaat u later dat jaar trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan bent u fiscale partners vanaf de datum dat u op hetzelfde adres stond ingeschreven.

 • Bent u in een eerder jaar al gaan samenwonen? Dan bent u fiscale partners vanaf 1 januari van het jaar waarin u gaat trouwen of een partnerschap laat registreren.

Voorbeeld
Op 1 augustus 2016 trouwt u, maar u woont al het hele jaar samen. U staat daar ook allebei ingeschreven in de BRP. U wordt door het trouwen fiscale partners, maar omdat u al op 1 januari 2016 op hetzelfde adres staat ingeschreven, bent u vanaf 1 januari 2016 fiscale partners.

Naar boven

1.4.2 U bent ongetrouwd en staat op hetzelfde adres ingeschreven

Gaat u tijdens het jaar met een huisgenoot voldoen aan 1 van de voorwaarden voor fiscaal partnerschap? Bijvoorbeeld omdat u samen een huis koopt of omdat er een kind geboren wordt? U bent dan fiscale partners vanaf het moment dat u aan de voorwaarden voldoet, tenzij u vóór dat moment al op hetzelfde adres stond ingeschreven:

 • Bent u tijdens het jaar op hetzelfde adres ingeschreven? Dan bent u fiscale partners vanaf de datum dat u samen stond ingeschreven in de BRP.

 • Stond u in een eerder jaar al samen ingeschreven? Dan bent u fiscale partners vanaf 1 januari van het jaar waarin u aan de voorwaarden gaat voldoen.

Naar boven

1.5 Wanneer eindigt uw fiscaal partnerschap?

Een belangrijke voorwaarde voor het eindigen van een fiscaal partnerschap is dat u niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven in de BRP. Andere voorwaarden zijn afhankelijk van uw situatie.

Naar boven

1.5.1 U gaat scheiden of ontbindt uw geregistreerd partnerschap

U blijft in dit geval fiscale partners tot u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

 • U of uw partner heeft een echtscheiding, scheiding van tafel en bed of ontbinding van het partnerschap aangevraagd bij de rechter.

 • U staat niet meer samen op hetzelfde adres ingeschreven in de BRP.

Staat u niet meer ingeschreven op hetzelfde adres, maar hebt u nog geen verzoek ingediend bij de rechter? Dan bent u nog fiscale partners. Hebt u wel een verzoek ingediend, maar staat u nog steeds samen ingeschreven in de BRP? Ook dan bent u nog fiscale partners.

Voorbeeld
U bent getrouwd, maar besluit uit elkaar te gaan. Uw echtgenoot verhuist op 24 april naar een andere woning en laat zich daar inschrijven in de BRP. Op 12 mei stuurt uw advocaat het echtscheidingsverzoek naar de rechter. Op 2 juni 2016 wordt de echtscheiding uitgesproken en geregistreerd. U bent in dit geval fiscale partners tot 12 mei, omdat op dat moment de echtscheiding is aangevraagd en u niet meer op hetzelfde adres woont.

Duurzaam gescheiden leven

U leeft duurzaam gescheiden als u niet meer met uw echtgenoot in gezinsverband samenwoont en die situatie niet als tijdelijk is bedoeld. De situatie is bijvoorbeeld tijdelijk als u en uw echtgenoot op proef uit elkaar zijn. Als 1 van u definitief niet meer wil samenwonen, dan leeft u duurzaam gescheiden. U blijft dan toch fiscale partners, totdat er een scheiding wordt aangevraagd en u niet meer op hetzelfde adres woont.

Naar boven

1.5.2 U bent ongetrouwd en hebt geen geregistreerd partnerschap

Uw fiscaal partnerschap eindigt zodra u niet meer samen op hetzelfde adres ingeschreven staat.

Vervalt 1 van de andere voorwaarden voor fiscaal partnerschap? Bijvoorbeeld omdat u uw notarieel samenlevingscontract laat ontbinden of niet meer als pensioenpartners bent aangemeld? Dan blijft u toch fiscale partners totdat u niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Let op!

Fiscaal partnerschap eindigt niet als u en uw partner niet meer samenwonen maar nog wel op hetzelfde adres staan ingeschreven in de BRP.

Voorbeeld
U en uw partner hebben in 2014 een notarieel samenlevingscontract afgesloten. U staat beiden op hetzelfde adres in de BRP ingeschreven. Hierdoor zijn u en uw huisgenoot vanaf 2014 fiscale partners. U laat dit samenlevingscontract in 2016 ontbinden, maar u staat nog wel op hetzelfde adres ingeschreven in de BRP. U bent dan nog steeds fiscale partners zolang u nog op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Naar boven

1.5.3 Opname in verpleeghuis of verzorgingshuis

Bent u niet getrouwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap, maar bent u wel fiscale partners? En wordt 1 van u door ouderdom of om medische redenen opgenomen in een verpleeghuis of verzorgingshuis? En wijzigt daardoor de inschrijving in de BRP? Dan blijft u toch fiscale partners, tenzij 1 van u beiden dat niet wil. U moet dat dan schriftelijk aan ons doorgeven.

Krijgt 1 van u een andere fiscale partner? Dan eindigt het fiscaal partnerschap met de persoon in het verpleeg- of verzorgingshuis wel.

Naar boven

1.6 Gevolgen fiscaal partnerschap

Fiscaal partnerschap heeft gevolgen voor:

 • de hoogte van uw inkomen

  Als u het hele jaar fiscale partners bent, of ervoor kiest om het hele jaar fiscale partners te worden beschouwd, mag u bepaalde inkomsten en aftrekposten verdelen, zodat u samen zo min mogelijk belasting betaalt.

 • de hoogte van drempelbedragen

  U moet het drempelinkomen van uzelf en dat van uw fiscale partner bij elkaar tellen om uw drempelbedragen te berekenen.

 • heffingskortingen

  Is uw fiscale partner voldoende belasting verschuldigd? En hebt u zelf geen of een laag inkomen? Dan betalen wij onder bepaalde voorwaarden een deel van de heffingskortingen aan u uit.

Naar boven

1.6.1 Inkomsten en aftrekposten verdelen

Bent u het hele jaar fiscale partners? Of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd? Dan mag u bepaalde inkomsten en aftrekposten in de aangifte verdelen zoals u dat wilt. Dit geldt ook voor de ingehouden dividendbelasting. Iedere verdeling mag, als het totaal maar 100% is. Degene met het hoogste inkomen kan dan bijvoorbeeld de kosten aftrekken. Daardoor hebt u het grootste belastingvoordeel.

U mag bij iedere soort inkomsten en aftrekposten kiezen voor een andere verdeling. Hoe u de inkomsten en aftrekposten verdeelt, kan van invloed zijn op de belasting en premie die u betaalt of terugkrijgt.

Doet u online aangifte? Dan kunt u in het formulier zien wat de gevolgen zijn van verschillende verdelingen. Zo kunt u gemakkelijker bepalen wat de meest gunstige verdeling is.

Voorbeeld
Uw aftrek voor giften is € 5.000. Uw brutojaarloon is € 75.000. Een groot deel van uw inkomen uit werk en woning valt dan in het hoogste belastingtarief van 52%. Het brutojaarloon van uw fiscale partner is € 14.000. Dat valt in het laagste belastingtarief van 36,55%. Als u het hele bedrag van de aftrekpost toerekent aan uzelf, is het belastingvoordeel 52% van € 5.000 = € 2.600. Rekent u de aftrekpost toe aan uw fiscale partner, dan is het belastingvoordeel 36,55% van € 5.000 = € 1.828.

Het is in dit geval dus voordeliger om de aftrek voor giften aan uzelf toe te delen.

Wat mag u verdelen?

U mag de volgende inkomsten en aftrekposten verdelen met uw fiscale partner:

 • het saldo van de inkomsten en aftrekposten van de eigen woning

 • de aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld

 • voordeel uit aanmerkelijk belang

 • de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen (box 3)

 • betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen

 • uitgaven voor specifieke zorgkosten

 • uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapte kinderen, broers of zussen van 21 jaar of ouder

 • studiekosten of andere scholingsuitgaven

 • onderhoudskosten voor een rijksmonumentenpand

 • giften

 • verliezen op beleggingen in durfkapitaal

 • restant persoonsgebonden aftrek over vorige jaren

U mag ook de ingehouden dividendbelasting verdelen tussen u en uw fiscale partner.

Wat mag u niet verdelen?

U mag de volgende inkomsten en aftrekposten niet verdelen met uw fiscale partner:

 • loon, uitkering of pensioen

 • winst uit onderneming

 • reisaftrek openbaar vervoer

 • bijverdiensten en inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

 • resultaat uit het beschikbaar stellen van bezittingen

 • ontvangen partneralimentatie en andere periodieke uitkeringen

 • uitgaven voor inkomensvoorzieningen

 • negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen

 • negatieve persoonsgebonden aftrek

U mag ook de ingehouden loonheffing en kansspelbelasting niet verdelen tussen u en uw fiscale partner.

Naar boven

1.7 Uw fiscale partner is overleden

Is uw fiscale partner overleden? Dan bent u tot de datum van overlijden fiscale partners. Ook in het jaar van overlijden mogen de erfgenamen er samen met de fiscale partner van de overledene voor kiezen dat de overledene en zijn fiscale partner het hele jaar als fiscale partners worden beschouwd. U geeft deze keuze aan in de aangifte, samen met de vertegenwoordiger van de erfgenamen van uw overleden fiscale partner. U kunt ook zelf de vertegenwoordiger zijn.

Let op!

Zorg ervoor dat u de persoonsgebonden aftrekposten zo verdeelt, dat er bij uw overleden fiscale partner geen restant ontstaat. In het jaar na het overlijden bent u namelijk geen fiscale partners en u kunt dan het restant van de persoonsgebonden aftrek van de overledene niet meer aftrekken. U bent die aftrek dan kwijt.

U voorkomt dit als volgt: bij uw overleden fiscale partner rekent u de persoonsgebonden aftrekposten toe tot maximaal de hoogte van zijn verzamelinkomen. Het deel dat u niet aan uw overleden fiscale partner kunt toerekenen, rekent u toe aan uzelf.

Naar boven

1.7.1 Niet het hele jaar fiscale partners?

Kiezen de erfgenamen en u niet voor een heel jaar fiscaal partnerschap? Dan mag u geen inkomsten en aftrekposten verdelen. U vermeldt in uw aangifte alleen de inkomsten en aftrekposten van uzelf.

Naar boven