Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

3 Reisaftrek openbaar vervoer

3.1 Wat is reisaftrek?

Reist u met het openbaar vervoer tussen uw woning en uw werk? En betaalt u zelf uw reiskosten? Dan mag u onder bepaalde voorwaarden een vast bedrag aftrekken.

In dit hoofdstuk leest u wanneer u reiskosten mag aftrekken en hoe u het vaste bedrag berekent.

U woont buiten Nederland

Als u buiten Nederland woont, kunt u alleen reisaftrek openbaar vervoer krijgen voor uw inkomsten uit loondienst in Nederland.

Naar boven

3.2 Voorwaarden reisaftrek openbaar vervoer

Betaalt u zelf uw reiskosten? Dan hebt u recht op reisaftrek als u voldoet aan beide volgende voorwaarden:

 • De afstand van een enkele reis van uw woning naar uw werk met het openbaar vervoer is meer dan 10 kilometer.

 • U reist per week meestal 1 dag of meer naar uw werk. Of u reist op minimaal 40 dagen in een kalenderjaar naar dezelfde werkplek. U mag alleen reizen meetellen die u binnen 24 uur heen en terug maakt.

Voldoet u aan beide bovenstaande voorwaarden? Dan hebt u 1 van de volgende verklaringen nodig:

 • een openbaarvervoerverklaring
  Met een openbaarvervoerverklaring bewijst u dat u met het openbaar vervoer reist. Vraag de openbaarvervoerverklaring aan bij uw vervoerbedrijf.
  Reist u met een NS-jaartrajectkaart, een NS-jaarkaart of een OV-jaarkaart? Dan hoeft u geen openbaarvervoerverklaring aan te vragen. De NS geeft dit aan ons door.

 • een reisverklaring
  Krijgt u geen openbaarvervoerverklaring omdat u met losse vervoerbewijzen of met uw OV-chipkaart reist? Vraag dan bij uw werkgever een reisverklaring aan. Wij kunnen u later vragen om de reisverklaring. Naast de reisverklaring moet u kunnen aantonen dat u met het openbaar vervoer hebt gereisd. U bent vrij in de manier hoe u dit doet. Bijvoorbeeld met de betalingsgegevens van uw OV-chipkaart. Of een overzicht van de gemaakte reizen met uw OV-chipkaart. Wij accepteren geen transactieoverzichten van een anonieme OV-chipkaart.

Let op!

Reist u met een OV-chipkaart? Maak dan op tijd een uitdraai van uw gemaakte reizen. Uw reisgegevens worden namelijk maar 18 maanden bewaard door de NS.

Naar boven

3.2.1 Openbaarvervoerverklaring of reisverklaring

Een openbaarvervoerverklaring of reisverklaring is het bewijs dat u met het openbaar vervoer hebt gereisd. Waar u deze verklaring kunt aanvragen, hangt af van het vervoerbewijs dat u gebruikt.

Vervoerbewijs

Wat moet u doen?

Maandtrajectkaart trein

Vraag de openbaarvervoerverklaring aan met een antwoordkaart, verkrijgbaar bij de NS-loketten.

Maandkaart bus/tram/metro

Vraag de openbaarvervoerverklaring aan bij de betreffende vervoersmaatschappij.

Studentenreisproduct

Vraag de openbaarvervoerverklaring aan bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)

NS-jaartrajectkaart
NS-jaarkaart
OV-jaarkaart

Als u gebruikmaakt van een NS-jaartrajectkaart, een NS-jaarkaart of een OV-jaarkaart, hoeft u geen openbaarvervoerverklaring aan te vragen. De NS verstrekt deze al aan de Belastingdienst.

Overige vervoerbewijzen

Vraag een reisverklaring aan uw werkgever. Dit is een verklaring waarin het aantal dagen staat waarop u met het openbaar vervoer naar uw werk reist.

Naar boven

3.3 Welk bedrag mag u aftrekken als reisaftrek?

Het bedrag dat u mag aftrekken, hangt af van:

 • de afstand van een enkele reis tussen uw woning en uw werk met het openbaar vervoer

 • het aantal dagen dat u per week reist

 • of u een deel van het jaar reist, of het hele jaar

 • de eventuele vergoeding die u krijgt van uw werkgever

Het aftrekbare bedrag vindt u in de 'Tabel reisaftrek openbaar vervoer' hieronder. Met de 'Rekenhulp reisaftrek openbaar vervoer' berekent u het totale bedrag dat u mag aftrekken voor uw reiskosten openbaar vervoer.

Naar boven

3.3.1 Tabel reisaftrek openbaar vervoer

Zoek op wat de afstand (enkele reis) tussen uw woning en uw werk is en hoeveel dagen per week u reist. Zo vindt u het bedrag dat u mag aftrekken. Gebruik dit bedrag in de 'Rekenhulp reisaftrek openbaar vervoer' om uw totale reisaftrek te bepalen.

Afstand enkele reis

U reist per week

meer dan

niet meer

dan

4 dagen of meer

3 dagen

2 dagen

1 dag

0 km

10 km

0

0

0

0

10 km

15 km

443

333

222

111

15 km

20 km

591

444

296

148

20 km

30 km

988

741

494

247

30 km

40 km

1.225

919

613

307

40 km

50 km

1.597

1.198

799

400

50 km

60 km

1.776

1.332

888

444

60 km

70 km

1.971

1.479

986

493

70 km

80 km

2.038

1.529

1.019

510

80 km

90 km

2.066

1.550

1.033

517

90 km

-

2.066

 

*

 

*

 

*

* De reisaftrek is in dit geval € 0,23 per kilometer van de afstand enkele reis maal het aantal dagen dat u reist in het jaar waarover u aangifte doet. De aftrek is maximaal € 2.066.

Let op!

Reist u maar een deel van het jaar met het openbaar vervoer? Bereken dan een evenredig deel van het aftrekbare bedrag. Hebt u bijvoorbeeld 6 maanden in een jaar 3 dagen per week meer dan 15, maar niet meer dan 20 kilometer gereisd? Dan is de aftrek 6/12 x € 444 = € 222. Gebruikt u de online aangifte? Dan berekent de online aangifte de periode en de aftrek voor u.

Vergoeding van uw werkgever

Krijgt u van uw werkgever een reiskostenvergoeding? Dan moet u deze vergoeding aftrekken van het vaste bedrag. Krijgt u van meerdere werkgevers een reiskostenvergoeding? Tel deze reiskostenvergoedingen dan bij elkaar. Gebruikt u de online aangifte? Dan berekent de online aangifte de aftrek voor u.

Naar boven

3.3.2 Werkgever zorgde voor vervoer

U krijgt geen reisaftrek als uw werkgever zorgt voor vervoer of uw vervoerbewijzen.

U kunt wel reisaftrek krijgen als u hiervoor een aanzienlijke bijdrage aan uw werkgever betaalt. Een aanzienlijke bijdrage is minimaal 70% van de kostprijs van de OV-kaart waarop u recht zou hebben als uw werkgever niet zorgt voor vervoer. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden voor reisaftrek.

Voorbeeld
U reist 4 dagen per week over een afstand van 24 kilometer. De reisaftrek is normaal € 988. Uw werkgever betaalt de OV-kaart en u betaalt hem een bijdrage. De kostprijs van de OV-kaart is € 1.100. Als uw bijdrage minimaal 70% van € 1.100 = € 770 is, hebt u recht op een reisaftrek van € 988.

Naar boven

3.3.3 Verschillende werkplekken

Reist u op dezelfde dag naar verschillende werkplekken? Dan mag u alleen de reiskosten aftrekken voor reizen naar de plaats waar u het vaakst naartoe reist. Reist u even vaak naar de verschillende plaatsen? Dan geldt de plaats met de langste reisafstand.

Reist u in 1 week op verschillende dagen naar verschillende werkplekken? Dan mag u voor alle plaatsen reiskosten aftrekken. Gebruik hiervoor de vaste bedragen in de 'Tabel reisaftrek openbaar vervoer'.

Naar boven

3.3.4 Rekenhulp reisaftrek openbaar vervoer

Gebruikt u de online aangifte? Dan berekent de online aangifte de aftrek voor u.

Met deze rekenhulp berekent u zelf het totale bedrag dat u mag aftrekken voor uw reiskosten openbaar vervoer. De vaste aftrekbare bedragen vindt u in de 'Tabel reisaftrek openbaar vervoer'. Van uw totale reisaftrek moet u de reiskostenvergoeding van de werkgever aftrekken.

Plaats waar u werkt

Afstand enkele reis

Periode

van - tot

Aantal dagen per week

Reisaftrek

(Neem over uit de ‘Tabel reisaftrek openbaar vervoer')

 

 

 

€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tel op (maximaal € 2.066)

Ontvangen vergoeding werkgever

-

Trek af Totaal reisaftrek openbaar vervoer

Naar boven