Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

28 Te verrekenen verliezen

28.1 Wat zijn te verrekenen verliezen?

Uw inkomen uit werk en woning (box 1) of uit aanmerkelijk belang (box 2) kan in een bepaald jaar negatief zijn. Dit negatieve inkomen is dan een verrekenbaar verlies.

Een verlies kan worden verrekend met een positief inkomen in dezelfde box van een ander kalenderjaar. Wij houden vanzelf rekening met een te verrekenen verlies.

In dit hoofdstuk leest u welke verliezen u kunt verrekenen en hoe dit in zijn werk gaat.

Naar boven

28.2 Welke verliezen worden verrekend?

U mag verliezen uit werk en woning (box 1) en uit aanmerkelijk belang (box 2) verrekenen.

U hebt een verlies in box 1 als uw inkomen over een jaar negatief is, bijvoorbeeld omdat uw inkomsten lager zijn dan uw aftrekposten of als u een eigen bedrijf hebt dat verlies lijdt.

U hebt een verlies in box 2 als uw inkomen uit aanmerkelijk belang in een jaar negatief is, bijvoorbeeld omdat u aandelen verkoopt voor een lagere prijs dan u er toentertijd voor hebt betaald. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk 'Aanmerkelijk belang'. Hebt u geen aanmerkelijk belang meer, maar nog wel een onverrekend verlies? Dan kunt u dit verlies omzetten in een belastingkorting. Zie 'Verlies omzetten in belastingkorting'.

Naar boven

28.3 Hoe kunt u verliezen verrekenen?

U hoeft niets te doen om verliezen te verrekenen. Wij houden hier rekening mee als u aangifte inkomstenbelasting doet.

Een verlies wordt verrekend met een positief inkomen uit dezelfde box. U kunt dus niet een verlies in box 1 verrekenen met inkomen uit box 2. Het verlies wordt eerst verrekend met een positief inkomen uit de 3 jaren daarvoor, het oudste jaar eerst.

Hebt u een verlies in box 1? Dan verrekenen wij dit met een positief inkomen uit de 3 jaren daarvoor. Hebt u een verlies in box 2? Dan verrekenen wij dit met een positief inkomen van het jaar ervoor. Blijft er daarna nog verlies over? Dan verrekenen wij dat met een positief inkomen uit de 9 jaren daarna. In de aangifte inkomstenbelasting 2018 worden dus verliezen verrekend uit de periode 2009 tot en met 2017.

Een te verrekenen verlies is persoonlijk. U kunt niet uw verlies verrekenen met het inkomen van uw fiscale partner.

Wilt u weten hoeveel te verrekenen verliezen u nog hebt? Dan kunt u dit terugzien op de zogenoemde 'verliesbeschikking' die u bij de definitieve aanslag hebt gekregen.

Naar boven

28.3.1 Verrekening verliezen na geruisloze terugkeer uit de nv of bv

Was u aandeelhouder van een nv of bv? En zet u de onderneming voort na een geruisloze terugkeer uit de nv of bv? Dan kunt u de onverrekende verliezen van die nv of bv verrekenen met de winst uit onderneming.

Naar boven

28.3.2 Verlies uit aanmerkelijk belang omzetten in belastingkorting

Hebt u geen aanmerkelijk belang meer, maar nog wel een onverrekend verlies uit aanmerkelijk belang? Dan kunt u dit verlies omzetten in een belastingkorting. U moet ons hiervoor een brief sturen.

Wij stellen de belastingkorting vast in een beschikking. De korting is 25% van het onverrekende verlies. Deze belastingkorting kan tot 9 jaar na het jaar van het ontstaan van het verlies verrekend worden met de belastingheffing over uw inkomsten in box 1.

Wij verrekenen de belastingkorting met de heffing in box 1 vanaf het 2e jaar nadat u geen aanmerkelijk belang meer hebt.

Voorbeeld
U hebt na verkoop van al uw aanmerkelijkbelangaandelen in 2018 een onverrekend verlies uit aanmerkelijk belang van € 20.000. Dit verlies kunt u in 2020 op uw verzoek omzetten in een belastingkorting van € 5.000 (25% van € 20.000). Deze korting verrekenen wij met uw aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 2020 in box 1. Een eventueel resterend deel van deze belastingkorting verrekenen wij tot uiterlijk 2027.

Hebt u verlies uit aanmerkelijk belang omgezet in een belastingkorting? En doet u online aangifte? Dan kunt u het bedrag van de belastingkorting invullen. Doet u op papier aangifte? Dan moet u hier zelf om vragen bij uw belastingkantoor. Zie voor meer informatie het hoofdstuk 'Aanmerkelijk belang'.

Naar boven