Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

3 Reisaftrek openbaar vervoer

3.1 Wat is reisaftrek?

Reist u met het openbaar vervoer tussen uw woning en uw werk? En betaalt u zelf uw reiskosten? Dan mag u onder bepaalde voorwaarden een vast bedrag aftrekken.

In dit hoofdstuk leest u wanneer u reiskosten mag aftrekken en hoe u het vaste bedrag berekent.

U woont buiten Nederland

Als u buiten Nederland woont, kunt u alleen reisaftrek openbaar vervoer krijgen voor uw inkomsten uit loondienst in Nederland.

Naar boven

3.2 Voorwaarden reisaftrek openbaar vervoer

Betaalt u zelf uw reiskosten? Dan hebt u recht op reisaftrek als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De afstand van een enkele reis van uw woning naar uw werk met het openbaar vervoer is meer dan 10 kilometer.

  • U reist per week meestal 1 dag of meer naar uw werk. Of u reist op minimaal 40 dagen in een kalenderjaar naar dezelfde werkplek. U mag alleen reizen meetellen die u binnen 24 uur heen en terug maakt.

Voldoet u aan beide bovenstaande voorwaarden? Dan hebt u 1 van de volgende verklaringen nodig:

  • een openbaarvervoerverklaring Met een openbaarvervoerverklaring bewijst u dat u met het openbaar vervoer hebt gereisd. Vraag de openbaarvervoerverklaring aan bij uw vervoerbedrijf. Enkele vervoersmaatschappijen geven deze gegevens al aan ons door. Kijk op de website van uw vervoersbedrijf of zij deze gegevens aan ons doorgeven. Geven zij de gegevens niet door? Vraag dan de openbaarvervoerverklaring zelf aan bij uw vervoerbedrijf.

  • een reisverklaring

Krijgt u geen openbaarvervoerverklaring omdat u met losse vervoerbewijzen of met uw OV-chipkaart reist? Vraag dan bij uw werkgever een reisverklaring aan. Wij kunnen u later vragen om de vervoersbewijzen (losse vervoersbewijzen of het overzicht van de transacties met uw OV-chipkaart) en de betalingsbewijzen daarvan. Als u de reisverklaring en de vervoers- en betalingsbewijzen dan niet hebt, krijgt u geen reisaftrek. Wij accepteren geen Transactieoverzichten van een anonieme OV-chipkaart.

Let op!

Download het overzicht van uw reizen met OV-chipkaart tijdig. De NS houdt deze gegevens niet langer dan 18 maanden beschikbaar.

Naar boven

3.2.1 Openbaarvervoerverklaring of reisverklaring

Een openbaarvervoerverklaring of reisverklaring is het bewijs dat u met het openbaar vervoer hebt gereisd. Waar u deze verklaring kunt aanvragen, hangt af van het vervoerbewijs dat u gebruikt.

Vervoerbewijs

Wat moet u doen?

Maandtrajectkaart trein

Vraag de openbaarvervoerverklaring aan met een antwoordkaart, verkrijgbaar bij de NS-loketten.

Maandkaart bus/tram/metro

Vraag de openbaarvervoerverklaring aan bij de betreffende vervoersmaatschappij.

Studentenreisproduct

Vraag de openbaarvervoerverklaring aan bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)

NS-jaartrajectkaart NS-jaarkaart OV-jaarkaart

Als u gebruikmaakt van een NS-jaartrajectkaart, een NS-jaarkaart of een OV-jaarkaart, hoeft u geen openbaarvervoerverklaring aan te vragen. De NS geeft dit al aan ons door.

Overige vervoerbewijzen

Vraag een reisverklaring aan uw werkgever. Hierin staat het aantal dagen waarop u met het openbaar vervoer naar uw werk reist.

Naar boven

3.3 Welk bedrag mag u aftrekken als reisaftrek?

Het bedrag dat u mag aftrekken, hangt af van:

  • de afstand van een enkele reis tussen uw woning en uw werk met het openbaar vervoer

  • het aantal dagen dat u per week reist

  • of u een deel van het jaar reist, of het hele jaar

  • de eventuele vergoeding die u krijgt van uw werkgever

Het aftrekbare bedrag vindt u in de 'Tabel reisaftrek openbaar vervoer' hieronder.

Naar boven

3.3.1 Tabel reisaftrek openbaar vervoer

Zoek op wat de afstand (enkele reis) tussen uw woning en uw werk is en hoeveel dagen per week u reist. Zo vindt u het bedrag dat u mag aftrekken.

Afstand enkele reis

U reist per week

meer dan

niet meer

dan

4 dagen of meer

3 dagen

2 dagen

1 dag

0 km

10 km

0

0

0

 0

10 km

15 km

478

€ 

359

€ 

239

€ 

120

15 km

20 km

635

€ 

477

€ 

318

€ 

159

20 km

30 km

1.059

€ 

795

€ 

530

€ 

265

30 km

40 km

1.313

€ 

985

€ 

657

€ 

329

40 km

50 km

1.711

€ 

1.284

€ 

856

€ 

428

50 km

60 km

1.904

€ 

1.428

€ 

952

€ 

476

60 km

70 km

2.111

€ 

1.584

€ 

1.056

€ 

528

70 km

80 km

2.184

€ 

1.638

€ 

1.092

€ 

546

80 km

90 km

2.214

€ 

1.661

€ 

1.107

€ 

554

90 km

-

2.214

*

*

*

*

*

*

* De reisaftrek is in dit geval € 0,24 per kilometer van de afstand enkele reis maal het aantal dagen dat u reist in het jaar waarover u aangifte doet. De aftrek is maximaal € 2.214.

Let op!

Reist u maar een deel van het jaar met het openbaar vervoer? Bereken dan een evenredig deel van het aftrekbare bedrag. Hebt u bijvoorbeeld 6 maanden in een jaar 3 dagen per week meer dan 15, maar niet meer dan 20 kilometer gereisd? Dan is de aftrek 6/12 x € 477= € 239

Vergoeding van uw werkgever

Krijgt u van uw werkgever een reiskostenvergoeding? Dan moet u deze vergoeding aftrekken van het vaste bedrag. Krijgt u van meerdere werkgevers een reiskostenvergoeding? Tel deze reiskostenvergoedingen dan bij elkaar.

Eindejaarsuitkering uitruilen tegen een onbelaste vergoeding woon–werkverkeer

'Ruilt' u bij uw werkgever aan het eind van het jaar uw eindejaarsuitkering 'uit' tegen een extra onbelaste vergoeding woon-werkverkeer? Dan moet u dit bedrag optellen bij de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer die u hebt ontvangen.

Naar boven

3.3.2 Werkgever zorgde voor vervoer

U krijgt geen reisaftrek als uw werkgever zorgt voor vervoer of uw vervoerbewijzen.

U kunt wel reisaftrek krijgen als u hiervoor een aanzienlijke bijdrage aan uw werkgever betaalt. Een aanzienlijke bijdrage is minimaal 70% van de kostprijs van de OV-kaart waarop u recht zou hebben als uw werkgever niet zorgt voor vervoer. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden voor reisaftrek.

VoorbeeldU reist 4 dagen per week over een afstand van 24 kilometer. De reisaftrek is normaal € 1.059. Uw werkgever betaalt de OV-kaart en u betaalt hem een bijdrage. De kostprijs van die OV-kaart is € 1.100. Als uw bijdrage minimaal 70% van € 1.100 = € 770 is, hebt u recht op een reisaftrek van € 1.059.

Naar boven

3.3.3 Verschillende werkplekken

Reist u op dezelfde dag naar verschillende werkplekken? Dan mag u alleen de reiskosten aftrekken voor reizen naar de plaats waar u het vaakst naartoe reist. Reist u even vaak naar de verschillende plaatsen? Dan geldt de plaats met de langste reisafstand.

Reist u in 1 week op verschillende dagen naar verschillende werkplekken? Dan mag u voor alle plaatsen reiskosten aftrekken. Gebruik hiervoor de vaste bedragen in de 'Tabel reisaftrek openbaar vervoer'.

Naar boven