Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

15.00.00 Algemene bepalingen bijzondere regelingen

5 De grensoverschrijdende vergunning

Een grensoverschrijdende vergunning is een vergunning waarbij meer dan één lidstaat is betrokken. De douaneautoriteit die de vergunning verleent is de beschikkingsbevoegde douaneautoriteit. Alle overige bij de vergunning betrokken douaneautoriteiten noemen we de andere betrokken douaneautoriteiten.

Een grensoverschrijdende vergunning kan worden verleend voor de volgende bijzondere regelingen:

 • douane-entrepot;

 • actieve veredeling;

 • bijzondere bestemming;

 • tijdelijke invoer;

 • passieve veredeling.

Voorbeelden grensoverschrijdende vergunning

 1. Een vergunning douane-entrepot met opslaglocaties in Nederland, België en Duitsland.

 2. Een vergunning actieve veredeling waar een deel van de veredelingshandelingen in Nederland wordt uitgevoerd en een ander deel in Spanje.

 3. Een vergunning tijdelijke invoer voor goederen die achtereenvolgens in meerdere lidstaten worden tentoongesteld.

 4. Een vergunning passieve veredeling waarbij Uniegoederen worden uitgevoerd uit Nederland en waarbij de veredelingsproducten worden ingevoerd in België.

Zie voor algemene informatie over de aanvraag van een vergunning voor een bijzondere regeling hoofdstuk 2 van dit onderdeel.

Let op!

Een aanvraag voor een grensoverschrijdende vergunning kan niet op basis van een douaneaangifte tot plaatsing onder de desbetreffende regeling worden gedaan, tenzij sprake is van de regeling tijdelijke invoer.

Zie voor informatie over de gevallen waarin een aanvraag van een vergunning tijdelijke invoer op basis van een douaneaangifte tot plaatsing onder de regeling tijdelijke invoer kan worden gedaan hoofdstuk 3 van onderdeel 18.00.00 van dit Handboek.

Een aanvraag voor een grensoverschrijdende vergunning kan:

 • in Nederland zijn ingediend; of

 • in een andere lidstaat zijn ingediend.

Bij een aanvraag (of een wijziging) van een grensoverschrijdende vergunning moet in principe een raadplegingsprocedure met de andere betrokken douaneautoriteiten plaatsvinden.
(artikel 260, lid 1 UVo.DWU)

In een aantal gevallen is geen raadplegingsprocedure vereist.
(artikel 261 UVo.DWU)

Zie voor informatie over de raadplegingsprocedure bijlage 1 van dit onderdeel.